Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 6. september 2017
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Cady Mampouya-Kilele

Abdul Same Afshar

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Cady Mampouya-Kilele

Abdul Same Afshar

Til toppen


3. Høring af budgetforslag 2018 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: IR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Integrationsrådet anmodes om høringssvar inden for rådets område.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet forslag til ændringer i oprindeligt budgetoplæg for 2018, og godkendt hvilke af disse forslag der skal indgå i budgetforslag til 1. behandling.

Processen for udarbejdelse af forslag til budget til 1. behandling indeholder ikke udarbejdelse af afdækningskatalog, som i tidligere år.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning i december 2017 om, ”at fagudvalgene skal søge at finde besparelser på 0,8%”, afholdt byrådet i foråret en budgetdag, hvor emner til reduktionspuljer blev fremlagt og drøftet.

Økonomiudvalget behandlede emnerne på mødet d. 17/5, hvor beslutningen blev: ”Udvalgene skal arbejde videre med de foreslåede emner til reduktionspulje. Nogle af emnerne vil indgå i budgetprocessen for 2018, og nogle vil have mere strategisk sigte for områdernes udvikling. Evt. iværksættelse af reduktionsemner vil blive godskrevet i forhold til budgetlægningen”.

Oversigten over emner til reduktionspulje er ajourført, således de forslag der indgår i budgetforslag til 1. behandling er udtaget af oversigten.

Budgetforslag og revideret oversigt over emner til reduktionspulje udsendes hermed til høring i Handicaprådet. Udsendelsen indeholder det samlede budgetmateriale for hele organisationen, Integrationsrådet anmodes om høringssvar for de områder, der vedrører rådets område.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

De fremmødte ønskede at fremsende følgende til budget 2018:

Projekt Mælkebøtten har etableret en Ungeklub, som er meget besøgt af de unge i området. I projektet er der imidlertid kun økonomiske midler til at drive klubben til udgangen af juni 2018.

Det vurderes, at der er behov for en Ungeklub i området, hvorfor de fremmødte integrationsmedlemmer anmoder Brønderslev Kommune om at sikre den fortsatte drift af klubben i 2018 med et tilskud på 140.000 kr.

Formand Knud Jørgensen fremsender en skriftlig anmodning.

Afbud fra:

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Cady Mampouya-Kilele

Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Cady Mampouya-Kilele

Abdul Same Afshar

Til toppen

Opdateret 8. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach