Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 10. april 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Børnehaven Rømersvejs fremtid


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i henhold til Masterplanen for Dagtilbud tage stilling til Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Sagen fremsendes til Integrationsrådets udtalelse.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

  1. I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt

  2. I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

  3. I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i Øster Brønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt. Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning.

I henhold til Masterplanen skal der tages politisk beslutning om Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Der er udarbejdet følgende scenarier:

  • Fortsat selvstændig institution med særligmålgruppe. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

  • Sammenlægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

  • Sammelægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel, men nedlægges når børnetallet falder i 2015. Det bemærkes, at institutionen yder en væsentlig integrations indsats.

  • Sammenlægges med Vuggestuen Himmelblå, som omdannes til en integreret institution (både vuggestue og børnehave). På den måde bibeholdes et børnehavetilbud i den del af byen. Dette forslag forudsætter, at ny institution etableres som en integreret institution. (evt. omdannelse af yderligere en børnehave til integreret institution) Konsekvens: Ændring af Vuggestuen Himmelblås legeplads til større børn. Forudsætter bygningsmæssige justeringer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der tages stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med og at berørte institutioner anmodes om en udtalelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3:

Udvalget ønsker at se Vuggestuen og Rømervejens Børnehave, inden sagen drøftes videre.

Knud L. Pedersen var fraværende.

MED-udvalget for Børn og Kultur, 19. marts 2014, pkt. 2:

MED-udvalget for Børn og Kultur har på møde, den 19. marts 2014 drøftet Rømervejens fremtid. Udtalelse fra udvalget fremgår nedenfor.

Der er stor efterspørgsel på integrerede institutioner.

Medarbejderrepræsentant fortæller, at medarbejderne på de berørte institutioner er enige om, at en ny struktur er uundgåelig og giver udtryk for, at de er medspillere i forhold til den beslutning, der bliver truffet. Endvidere giver de udtryk for vigtigheden af, at de er en del af processen så tidligt som muligt.

Personalet på Rømervejens Børnehave har en bekymring om, at sammenlægning i stedet kunne betyde en afvikling af institutionen og ikke en reel sammenlægning.

MED-Udvalget er enige om, at der ønskes truffet en langtidsholdbar løsning for de berørte institutioner, hvor personalet, på alle niveauer, føler tryghed og bliver inddraget så tidligt som muligt i processen.

Der er et fagligt ønske om at fastholde børnehavepladser i netop den del af byen.

Børne og Skoleudvalget besøger Vuggestue og Børnehave den 1. april 2014, kl. 13.00.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 7:

Udvalget ønsker en udtalelse fra forældrebestyrelsen, Integrationsrådet og MED-udvalg vedrørende følgende forslag:

  • Rømervejens Børnehave lukkes i 2015 i relation til det faldende børnetal. Den integrationsindsats, som børnehaven præsterer, søges bibeholdt i Børnehaven Lærkereden.

  • Indtil lukning fortsættes den nuværende fælles lederkonstruktion af Børnehaven Lærkereden og Rømervejens Børnehave

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 10. april 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet laver en udtalelse til sagen.

Beslutning

Integrationsrådet opfordrer Børne- og Skoleudvalget til at overveje etablering af aldersintegreret institution i den nuværende vuggestue eller børnehave på Rømersvej.

Alternativt, hvis børnene skal flyttes ud i andre daginstitutioner, at det så sikres, at den kompetence og erfaring nuværende medarbejdere har fra Rømersvejens Børnehave også er til stede, der hvor børnene flyttes hen.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach