Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 13. juni 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet.
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.
Ole Jespersgaard, Svend Erik Trudslev og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Flemming Vejrum – Asger Deth Jensen mødte i stedet.
Ole Jespersgaard – suppleant ikke mødt.
Jette Dunker - Peter Baggesgaard deltager indtil videre som stedfortræder i møderne.
Svend Erik Trudslev – deltog fra kl. 13:50.
Karsten Frederiksen – deltog fra kl. 14:00.

Til toppen


3. Endelig godkendelse af forretningsorden


Resume

Sagsforløb: HAR

Forretningsorden er blevet rettet i forhold til bemærkninger fra sidste møde i Handicaprådet.

Handicaprådet skal endelig godkende Forretningsordenen.

Sagsfremstilling

Der er tilrettet i Forretningsorden i § 3 og § 6.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet
Ole Jespersgaard, Svend Erik Trudslev og Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udkast til vedtægter for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Der er udarbejdet et udkast til vedtægter, som Handicaprådet bedes drøfte.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Vedtægterne blev drøftet og indstilles til godkendelse af Byrådet.
Rettelser på mødet:
Afsnittet "Handicaprådets mødevirksomhed":
Handicaprådet mødes 4 gange om året rettes til Handicaprådet mødes 4 gange om året eller efter behov.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet.
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.
Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om Handicaprådets budget og forbrug i 2014.

Sagsfremstilling

Handicaprådets budget for 2014 beløber sig til 11.697 kr.

Budget 2014 11.697
- forbrug januar-juni 2014 - 4364
Rest budget 2014 7.333
Beslutning

Handicaprådete tog orienteringen til efterretning.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


6. Inspirationsmateriale til arbejdet i Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har tidligere efterlyst FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap. Konventionen sendes til Handicaprådet til orientering sammen med andet materiale, som kan bruges i forbindelse med arbejdet i rådet.

Sagsfremstilling

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap.

I juli 2009 ratificerede Danmark konventionen. For mere information om konventionen henvises til Institut for menneskerettigheders hjemmeside http://menneskeret.dk/emner/handicap.

"Fra konvention til kommunal handicappolitik" er et inspirationsmateriale udarbejdet af Socialstyrelsen. Inspirationsmaterialet bygger bl.a. på erfaringer fra kommuner, der har anvendt FN’s Handicapkonvention og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe de forskellige faser i arbejdet med kommunale handicappolitikker an.

Det Centrale Handicapråd har udarbejdet pjecen "Mennesker med handicap i Danmark". Pjecen giver et billede af, hvem personer med handicap er og lidt om, hvilke vilkår de har.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.
Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fridolin ønsker BPA, ledsagerordningen og sygefraværsstatistik drøftet på næste møde.

Formanden ønsker BPA-ordningen drøftet i Handicaprådet.

Næste møder:

  • 12. september – tilgængelighed og BPA og ledsagerordning.

Medlemmerne af rådet bedes være opmærksom på ændring af dato. Mødet flyttes fra den 11. september til den 12. september. Mødet bliver til et heldagsmøde.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet.
Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.
Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. juni 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach