Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 19. november 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Bettina Nielsen fraværende med afbud - stedfortræder ikke mødt.

Ole Jespersgaard fraværende uden afbud.

Peter H.S. Kristensen deltog fra punkt 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Det ville være fordelagtigt, hvis alle bilag var vedhæftet dagsordenen.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A), Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Nielsen (A)

Til toppen


3. Indstillinger til Handicapprisen 2014


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillingerne til Handicapprisen 2014 skal drøftes og vinderen skal udpeges.

Sagsfremstilling

De indsendte indstillinger læses op på mødet, drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles den 3. december 2014 på den internationale handicapdag.

Rammerne for overrækkelsen skal drøftes i Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingerne blev læst højt og drøftet. Vinderen blev fundet og prisen bliver uddelt den 3. december 2014.

Elly kontakter de indstillede og inviterer dem til dagen.

Rådet drøftede, hvordan man kan gøre prisen mere synlig. Prisen kan eventuelt overrækkes i den runde pavillon.

Handicapprisen 2015 drøftes første gang på mødet i september 2015.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A), Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Nielsen (A)

Til toppen


4. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Handicaprådet bedes godkende forslag til mødekalender for 2015. Der er i alt planlagt 4 møder i 2015.

Mødekalender for Byråd og udvalg er godkendt af Byrådet på mødet den 29. oktober 2014.

Beslutning

Antallet af møder i 2015 blev drøftet. Mødekalenderen blev godkendt med en enkelt rettelse.

Kalenderen lægges på hemmesiden.

Formanden har mulighed for at indkalde til ekstra møde, hvis der opstår behov. Hvis der er sager, der bliver overset, bedes medlemmerne af rådet kontakte formanden herom.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A) og Bettina Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


5. Valg af temaer for 2015


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet bedes drøfte og udpege temaer for møderne i 2015.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal afholde fire møder i 2015, som tilrettelægges som temamøder. Rådet bedes drøfte og beslutte, hvilke temaer der ønskes for 2015.

Beslutning

Rådet ønsker følgende temaer behandlet i 2015:

  • 22. januar - Tema: BPA og Ledsagelse, Visitation - hvordan arbejder man, ud fra hvilke principper, hjælpemidler m.m. samt Sundhed - forebyggelsespakkerne, sundhedsindsatsen på det specialiserede voksenområde, Bifos
  • 28. april - Tema: Skolestruktur
  • 28. august - Tema: Budget 2015 og Handicappolitik
  • 24. november - Tema: Budget 2015 - opfølgning

Derudover ønsker rådet en præsentation af en organisation på hvert møde á ca. 30 min. varighed. Formanden og sekretæren aftaler nærmere.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A) og Bettina Nielsen (A)

Til toppen


6. Orientering om klage fra DH over mangel på overholdelse af reglerne for høring af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Brønderslev Kommune har modtaget en klage fra DH - Danske Handicaporganisationer, Brønderslev - over mangel på overholdelse af reglerne for høring af Handicaprådet.

Klagen forelægges til orientering i rådet.

Sagsfremstilling

Kopi af kommunens svar til DH vil blive læst op og omdelt på mødet.

Beslutning

Klagen blev drøftet på mødet.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A) og Bettina Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


7. Orientering fra formanden


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden giver en kort orientering på mødet.

Beslutning

Orienteret om deltagelse på møde i Rebild arrangeret af KKR. Region Nordjylland og kommunerne åbner op for mere samarbejde.

Der er modtaget en invitation til DCH årsmøde på Nyborg Strand. Formanden deltager, hvis muligt. Sekretær og formand koordinerer.

Regler om overnatning i forbindelse med møder undersøges.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A) og Bettina Nielsen (A)

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.Fraværende:
Ole Jespersgaard (A) og Bettina Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret 20. november 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach