Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 16. august 2017
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på dialogmødet d. 6. juni 2017 om udvikling af det frivillige sociale arbejde og samarbejdet med kommunen


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet planlægger årligt et stormøde for de frivillige sociale foreninger.

I år blev stormødet til et dialogmøde, som Frivilligrådet arrangerede i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget samt Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Dialogmødet blev afholdt den 6. juni 2017, kl. 16-20, i Hjallerup Idrætscenter.

Der blev sendt invitationer ud til både frivillige sociale foreninger og individuelle frivillige, samt til relevante ledere og medarbejdere i fagforvaltningen.

Det blev et meget velbesøgt møde med ca. 85 deltagere - heraf ca. 1/3 ledere og medarbejdere.

Frivilligrådet skal evaluere mødet og drøfte, hvordan vi sikrer opfølgning på udviklingen af samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På dialogmødet arbejdede deltagerne i 7 forskellige grupper, som var sammensat i forhold til de områder, de hver især arbejder indenfor:

 • Centerråd og Plejecentre
 • Besøgstjenester og Ældreområdet
 • Patientforeninger og Sundhedsområdet
 • Aktiviteter for ældre og Ældreområdet
 • Handicaporganisationer/Patientforeninger og Handicapområdet
 • Forening for sindslidende og Socialpsykiatrien
 • Øvrige: Udsatte familier, flygtninge og Tandplejen

Runde 1: Rammer for samarbejder

 1. Er der brug for ændringer i de rammer for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger, der eksisterer i dag (fx samarbejdsaftaler)?
 2. Er der brug for nye rammer for samarbejdet og/eller nye typer af samarbejder?
 3. Fungerer kommunikationen mellem kommunen og foreningerne godt nok, eller er der behov for ændringer her?

Runde 2: Indhold i samarbejdet

 1. Er der nye områder eller opgaver, hvor I synes, at der er brug for samarbejde mellem kommunen og foreningerne.
 2. Fungerer den eksisterende opgavefordeling mellem frivillige og ansatte, eller er der brug for at justere den?
 3. Er der problemer på det sociale område, som hverken kommunen eller foreningerne tager hånd om i øjeblikket, og hvor I synes, at der er brug for at finde løsninger i fællesskab?

Alle arbejdsgrupper afleverede plancher med de vigtigste pointer fra deres drøftelser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslåer, at Frivilligrådet drøfter, på hvilken måde, Frivilligrådet kan understøtte, at der bliver fulgt op på drøftelserne i de forskellige grupper og taget initiativer til at se på nogle af de tværgående problemstillinger, som grupperne fremhævede, f. eks.:

 • Forsikring af frivillige
 • Informationer om de frivillige foreninger på kommunens hjemmeside
Beslutning

Frivilligrådet besluttede følgende:

 • Vedr. forsikring af frivillige: Knud Jørgensen kontakter kommunaldirektør Søren Steensen for at følge op på, at kommunen tager et initiativ til at forsikre de frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver.
 • Frivilligrådet fremsender et forslag til byrådets budgetforhandlinger om at oprette en stilling som frivilligkonsulent, som bl.a. kan varetage opgaven med at oprette og vedligeholde en hjemmeside, der præsenterer alle foreningerne, men også organisere og udvikle netværk mellem de frivillige og kommunale samarbejdspartnere, kommunkation, lokaler, sekretær for Frivilligrådet, m.v.
 • Opsamlingen og slides fra dialogmødet sendes ud til alle deltagerne med mail sammen med invitation til Frivillig Fredag.

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivillig Fredag 2017


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har de sidste 2 år markeret Frivillig Fredag med en Frivilligmesse og uddeling af Den Sociale Frivilligpris.

Det første år var Frivilligmessen en stor succes på de fleste parametre. I 2016 kom der færre publikummer udefra, mens der til gengæld opstod nye og stærkere samarbejder mellem de frivillige foreninger.

Frivilligrådet besluttede på sit møde i november 2016, at der kun skal være Frivilligmesse hvert 2. år fremover - og at formen, indholdet og placeringen måske skal variere, for at kunne trække folk til.

Frivilligrådet besluttede på møde den 1. marts 2017, at markere Frivillig Fredag den 29. september 2017 med et mindre arrangement om eftermiddagen bygget op omkring uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017. Arrangementet afholdes om muligt i Hjallerup Kulturhus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på planlægningen, og Frivilligrådet fordeler de konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

Sagsfremstilling

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet (det nationale) til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det, der gør frivilligheden så værdifuld, er at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar over for andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden, at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer, ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os, og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

Frivilligråd, 1. marts 2017, pkt. 4:

Frivilligrådet besluttede at markere Frivillig Fredag den 29. september 2017 med et mindre arrangement om eftermiddagen bygget op omkring uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017. Arrangementet afholdes om muligt i Hjallerup Kulturhus.

Frivilligrådet drøfter indholdet på arrangementet på sit møde den 20. april 2017.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Frivilligråd, 20. april 2017, pkt. 5:

Frivilligrådet kom med følgende ideer til indhold i en markering af Frivillig Fredag:

Uddeling af Den sociale Frivilligpris. Knud Jørgensen får aftalen med Sparekassen Vendsyssel bekræftet for 2017.

Fællessang ved f. eks. Jens Nielsen, organist og evt. et lokalt kor.

Optræden ved en lokal musiker.

Kaffebord - med kage bagt af foreningerne. Salg af øl/vand.

"Hyldesttale " til det frivillige arbejde ved en lokal forfatter eller anden.

Spørge Biblioteket om de evt. vil være medarrangør.

Frivilligrådet arbejder videre med planlægningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på planlægningen og Frivilligrådet fordeler de konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

Beslutning

Frivillig Fredag den 29. september 2017 og overrækkelse af Den sociale Frivilligpris 2017 sker ved et fyraftensarrangement i Hjallerup Kulturhus kl. 15-17.

Der vil være musikalsk underholdning og fællessang ved Jens Nielsen, organist ved Brønderslev Kirke, samt prisoverrækkelse og hyldesttale ved Journalist Frode Muldkjær og repræsentant fra Sparekassen Vendsyssel

Knud Jørgensen vil tage tråden op fra dialogmødet i juni måned.

Der vil være kaffe/kage.

Helle Rasmussen udsender invitationer til foreningerne.

Frivilligrådet skal holde et møde den 5. september 2017 for at beslutte tildeling af Den sociale Frivilligpris 2017.

Der er deadline for indstillinger den 1. september 2017, hvorefter Helle Rasmussen fremsender indstillingerne til Frivilligrådet.

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren var fraværende.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Helle Rasmussen orienterede om, at de samlede udgifter til det meget velbesøgte Dialogmøde i juni og til Frivillig Fredag overstiger det Frivilligrådet har til rådighed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har givet grønt lys for at de overførte § 18 midler fra 2016 kan anvendes til at dække de resterende udgifter.

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ved valg til Frivilligrådet for 4 år siden, blev der lagt op til, at Frivilligrådet skulle evaluere måden, som Frivilligrådet vælges på med én repreæsentant fra hver af 5 forskellige foreningskategorier, hvor nogle af kategorierne ikke er så store.

Frivilligrådet besluttede, at Knud Jørgensen og Helle Rasmussen går i tænkeboks og undersøger, hvordan andre frivilligråd sammensættes.

Ole Jespersgaard og Grete Liebergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer