Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 5. september 2017
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Grete Liebergren og Kirsten Duchwaider var fraværende med afbud.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Grete Liebergren og Kirsten Duchwaider var fraværende med afbud.

Til toppen


3. Beslutning om tildeling af Den Sociale Frivilligpris 2017


Resume

Sagsforløb: FR

Den Sociale Frivilligpris uddeles i år for 3. gang i forbindelse med Frivillig Fredag den 29. september 2017.

Den Sociale Frivilligpris er på 10.000 kr. og er sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel.

Der er indkommet 5 indstillinger til prisen i år - se vedhæftede bilag.

Frivilligådet skal drøfte og beslutte, hvem der skal modtage prisen i 2017.

Beslutning

Frivilligrådet drøftede de indstillede kandidater og traf beslutning om, hvem der skal have Den sociale Frivilligpris 2017. Det offentliggøres først ved prisoverrækkelsen på Frivillig Fredag d. 29. september 2017.

Fagforvaltningen skriver ud til de indstillede kandidater med information om,

  • at de er indstillet til Den sociale Frivilligpris,
  • at de derfor inviteres til at deltage på Frivillig Fredag, hvor prisen skal overrækkes,
  • at de på forhånd bedes overveje, hvilken frivillig/organisation, de vil dele prisen med, og
  • at de vil blive kontaktet af journalist Esben Heine fra Nordjyske, som gerne vil lave portrætter af årets kandidater.

Praktiske opgaver ifm Frivillig Fredag:

Aase sørger for blomster til prismodtageren

Grete spørges, om hun igen i år vil finde en gave til prismodtageren.

Vi mødes 45 minutter før, de af os som kan.

Grete Liebergren og Kirsten Duchwaider var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

1. Invitation fra det landsdækkende Frivilligråd til Årsmøde d. 2. november kl. 9-17 i København. Det koster 900 kr. at deltage.

2. Høringssvar ifm. Budget 2018.

Frivilligrådet ønsker at indgive to høringssvar:

  1. Forslag om, at Byrådet vælger at afsætte midler til en frivilligkonsulent
  2. Forslag om, at flere § 18-midler uddeles efter ansøgning i den årlige uddelingsrunde, ved at driftstilskuddet til Kirkens Korshær flyttes til et andet sted i kommunens budget.

3. Frivilligrådet ønsker 2 principielle drøftelser rejst på et Social- og Sundhedsudvalgsmøde inden udgangen af denne byrådsperiode:

  1. Et ønske fra Besøgstjenesten Kamillus om, at drøfte om man kan nuancere princippet om, at § 18-midlerne ikke kan gives til transportudgifter, så de godt vil kunne gives til frivilliges transportudgifter forbundet med besøg hos udsatte borgere/døende borgere.
  2. Kan frivilligt arbejde i Folkekirkens regi modtage § 18-midler, når indsatserne hører ind under en skattefinansieret institution med egne midler til frivilligt arbejde?

Knud Jørgensen, formand for Frivilligrådet og Helle Rasmussen, sekretær for Frivilligrådet, udarbejder forslag til sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Grete Liebergren og Kirsten Duchwaider var fraværende med afbud.

Til toppen

Opdateret 11. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach