Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 18. august 2015
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, møderum 3
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning
  • Frivilligrådet inviteres til at deltage i Borgermøde om Budget d. 1. september kl. 17-20 i Brønderslevhallen
  • Social- og Sundhedsudvalget foretod på sit møde d. 24. juni en nye prioritering af udvalgets afdækningsforslag, hvor forslaget vedr. reduktion af § 18 tilskuddene sættes udenfor for prioritering.

Til toppen


3. Frivilligmesse og Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb:

Der planlægges en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 .

Det er nu besluttet, at Frivilligmessen afholdes på Frivillig Fredag d. 25. september kl. 14-17 i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Arbejdsgruppen giver en status på planlægningen.

Beslutning

Der er tilmeldt ca. 25 foreninger til frivilligmessen på Frivillig Fredag.

Der bringes igen i år artikler i de lokale aviser om forskellige frivillige foreninger i kommune som optakt til Frivillig Fredag

Til toppen


4. Frivilligpris 2015


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har lavet en aftale med Sparekassen Vendsyssel om at give 10.000 kr. til en Social Frivilligpris i 2015.

Modydelse er omtale ifm uddeling af prisen.

Der er udarbejdet en folder om Frivilligprisen, som er blev uddelt til stormødet for foreningerne d. 3. marts. og udsendt til alle foreninger i forbindelse med invitationer til Frivilligmessen.

Der er deadline for indstillinger til Frivilligprisen d. 1. september.

Frivilligrådet skal drøfte og beslutte procedure for beslutning om, hvem prisen skal tildeles.

Beslutning

Frivilligrådet skal i følge konceptet beslutte, hvem der skal tildeles årets sociale Frivilligpris.

Vi er dog i den situation, at 2 af de indkomne indstillinger til priser har berøring med de foreninger, som 2 af Frivlligrådets medlemmer repræsenterer.

Frivilligrådet besluttede, at medlemmer af Frivilligrådet bliver inhabile i beslutningsprocessen, hvis der er kandidater fra deres foreninger til Frivilligprisen.

Alle kandidater til prisen inviteres til at komme til Frivilligmessen og bedes på forhånd have besluttet hvem de vil dele prisen med, hvis de vinder.

Til toppen


5. Samarbejdsmøde med øvrige frivilligråd i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

På sit møde d. 19. januar besluttede Frivilligrådet at udsætte dette møde til Frivilligmessen er vel overstået.

Helle Rasmussen har skaffet kontaktoplysninger om de øvrige Frivillig.

På den baggrund skal Frivilligrådet genoverveje, hvad formålet og indholdet af et sådant møde skal være.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

På sit møde d. 19. januar besluttede Frivilligrådet at udsætte dette møde til Frivilligmessen er vel overstået.

På sit møde d. 22. juni besluttede Frivilligrådet, at udsende en lille appetizer til frivilligrådene i Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og Læsø for at vejre om der er interesse for at arrangere et fælles møde.

Mødet foreslås afholdt i maj 2016.

Helle Rasmussen har haft kontakt til de 4 kommuner for at få kontaktoplysninger på de respektive frivilligråd. Det er ikke alle kommunerne, der har et frivilligråd.

Jammerbugt Kommune: Det er Frivillighusets bestyrelse der er Frivilligråd her.

Hjørring Kommune: Har ikke et Frivilligråd; men Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedens Huse og Frivilligcenter Hjørring.

Frederikshavns Kommune: Der har været et frivilligt råd i Frederikshavn – men uden aktiviteter i de sidste 15 år. De har i stdet De Frivilliges Hus

Læsø Kommune: Har ikke et frivillighedsråd, men vil gerne give indbydelsen videre til et af de råd de har, alt afhængig af fokusområde.

På den baggrund skal Frivilligrådet genoverveje, hvad formålet og indholdet af et sådant møde skal være.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde og alle bedes overveje hvilke temaer, det vil være relevant at sætte på dagsordenen.

Til toppen


6. Evt.


Resume

Sagsforløb:

Til toppen


7. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Fraværende med afbud

Anne Lund Mathisen

Kirsten Duchweider

Ole Jespersgaard

Til toppen

Opdateret 19. august 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach