Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 20. maj 2014
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Ole Jespersgaard

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Referatet godkendt

Til toppen


3. Den årlige fordeling af midler efter § 18 - orientering om social- og sundhedsudvalgets beslutning d. 7. maj


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede følgende på sit møde d. 7. maj:

”Udvalget godkender fordeling af rammen, og tager således ikke specifik stilling til tildeling af midler i forlængelse af de enkelte ansøgninger. Rammen fordeles i forlængelse af høringssvaret fra Frivilligrådet. Fremover ønskes en specifik indstilling til fordeling af midler fra Frivilligrådet.”

Frivilligrådet drøfter konsekvenserne af denne beslutning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde

Til toppen


4. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og kommunale samarbejdspartnere


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 200.000 kr i 2014 til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og rehablitering har ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Knud Jørgensen og Helle Rasmussen vil være baggrundsgruppe for Anne Mathisen og havde opstartsmøde tirsdag d. 29. april.

Der har været bragt artikel i Nordjyske om indsatsen.

Status på arbejdet og den videre planlægning v. Anne Lund Mathiesen

Beslutning

Anne Lund Mathisen gav en status på arbejdet efter de første 3 ugers ansættelse som projektmedarbejder.

Har afholdt møde med leder af aktivitetsområdet Benthe Kilt ift. samarbejdsaftaler mellem certerråd og plejecentre. Arbejder her inden sommerferien med aftaler mellem centerråd og plececentrene Margrethelund og Elmehøj.

Plan for processen med de andre foreninger er:

Formøde mellem foreningen og projektmedarbejd mhp dialog om foreningens arbejde, introduktion af ideen om samarbejdsaftale, afdække relevante samarbejdspartnere, ønsker til samarbejdsaftale.

Møde mellem forening, kommunal samarbejdspartner og projektmedarbejder, hvor samarbejdsaftalen bliver drøftet og udarbejdet.

Evaluering.

Der er lavet mødeaftaler med de første foreninger.

Projektmedarbejder er blevet kontaktet af Jobcentret, som gerne vil i gang med at etablere et frivilligt mentorkorps. Denne proces understøttes ift. også at afprøve samarbejdsaftalen i forhold til en gruppe af frivillige, som ikke er organiseret i en forening.

Knud Jørgensen og Helle Rasmussen er baggrundsgruppe for Anne Lund Mathisens arbejde og aftaler løbende møder med henblik på sparring og koordinering af indsatsen.

Til toppen


5. Frivillig fredag d. 26. september 2014


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en årlig national markering og anerkendelse af det frivillige arbejde.

Årets tema er ”Frivillig, der hvor du lever”. Flere informationer og inspiration kan findes på www.frivilligfredag.dk.

Frivilligrådet skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal markere Frivillig Fredag i Brønderslev Kommune i 2014.

Beslutning

Frivilligrådet drøftede flere ideer til markering af Frivillig Fredag i 2014.

Frivilligrådet besluttede at foreslå, at Brønderslev Kommune markerer dagen ved at borgmesteren inviterer 2 repræsentater fra hver af de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde til kaffebord på Frivillig Fredag - evt. i Hjallerup Kulturhus midt i kommunen. Det ville være en måde at anerkende og værdsætte den store og mangfoldige indsats, de frivillige yder. Og det ville bidrage til at synliggøre dette arbejde gennem den presseomtale, der gerne skulle følge arrangementet.

Formand for Frivilligrådet Knud Jørgensen kontakter borgmester Mikael Klitgaard og præsenterer ideen.

Til toppen


6. Stormøde om det frivillige sociale arbejde marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivilligrådet afholder hvert forår et stormøde for alle interesserede om det frivillige sociale arbejde.

Knud Jørgensen undersøger om et arr. Om kommunikation med Maja Lundemark fra Aalborg Universitet er en god mulighed

Yderligere inspiration kan evt. hentes i Uddannelseskataloget fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Frivilligrådet skal drøfte og fastlægge tema for stormødet til næste forår.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede, at temaet for stormøde for det frivillige sociale arbejde i marts 2015 skal være: Rekruttering og fastholdelse af frivillige - og hvordan breder man ansvaret ud, så det bliver et fælles ansvar i foreningerne?

Sekretær for Frivilligrådet kontakter Center for Frivilligt Socialt Arbejde for en oplægsholder til arrangementet.

Til toppen


7. Frivilligmesse i 2015 - hvordan igangsætter vi en proces?


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Frivilligrådet skal drøfte, hvordan vi får sat en proces i gang og involveret foreningerne.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede, at indkalde relevante foreninger til et møde d. 20. november og her starte arbejdet med at udvikle et koncept for frivilligmessen samt få nedsat en arbejdsgruppe, der vil påtage sig opgaven at arrangere frivilligmessen.

Punktet tages på igen til næste møde i Frivilligrådet.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Der er efter ansøgningsfristens udløb indkommet en ansøgning til § 18 midlerne fra Osteoporoseforeningen, som pga. af formandsskifte ikke havde været opmærksomme på ansøgningsfristen.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller, at denne ansøgning behandles senere på året i Social- og Sundhedsudvalget.

Til toppen


9. Evt.


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Frivilligrådet ændrer mødedato senere på året fra d. 17. november til d. 27. oktober af hensyn til møde for foreningerne om Frivilligmesse 2015 d. 20 november.

Til toppen

Opdateret 20. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach