Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Dagsorden

Dato: 27. oktober 2014
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, teori 4
Tidspunkt: Kl. 19:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning
  • Regeringen har her i oktober 2014 udsendt et udspil med 10 initiativer, som skal gøre det lettere at være frivillig. Det omhandler bl.a.bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomster.

Regeringsudspillet udsendes til Frivilligrådets medlemmer.

  • I forbindelse med budgetforliget for 2015 besluttede byrådet at nedskære § 18 puljen med 50.000 kr. om året.

  • Socialsytelsen har udbudt en pilje til støtte for etablering af hjemmesideløssning ift. præsentation af aktivitetsmuligheder på ældreområdet. Anne og Helle undesøger sammen med Benthe Kilt , aktivitetsområdet, om det er en mulighed for Brønderslev Kommune at søge.

  • Det nationale Frivilligråd holder årsmøde d. 19. november

  • Ny app " Be my eyes" - er en ny og anderledes måde at være frivillig på. Link hertil sendes rundt til Frivilligrådet.

Til toppen


3. Evaluering af Frivillig Fredag 2014


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet skal evaluere årets aktiviteter i anledning af Frivillig Fredag: kaffebord hos borgmester Mikael Klitgaard og artikelserie/PR.

Sagsfremstilling

Frivillig fredag blev i år markeret med kaffebord hos borgmester Mikael Klitgaard for 2 repr. fra hver af de frivillige sociale foreninger. Her præsenterede en række foreninger, deres arbejde.

Frivilligrådet stod for den praktiske afvikling

Som optakt hertil blev der bragt 3-4 store artikler med reportager fra forskelligetyper frivilligt socialt arbejde i Oplandsavisen.

Beslutning

Det blev et rigtig fint arrangement hos borgmesteren.

Gode indlæg fra foreningerne og de sociale foreninger var bredt repræsenteret balndt deltagerne.

Vi fornemmede også, at borgmesteren og hans kone var glade for at have besøg

Det var ligeldes nogle meget fine artikler om det frivillige arbejdes nerve og sjæl, som Oplandsavisen havde bragt i måneden op til Frivillig Fredag.

Stor ros til Anne for en flot indsats.

Til toppen


4. Frivilligmesse 2015 - planlægning af mødet i arbejdsgruppe d. 21. november


Resume

Sagsforløb:

Der skal indkaldes til arbejdsgruppemøde vedr. Frivilligmesse 2015 d. 20. november

Sagsfremstilling

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Frivilligrådet besluttede på møsdet d. 20.5.2014, at indkalde relevante repræsentanter fra foreningerne til en arbejdsgruppe med første møde d. 20. november, og her starte arbejdet med at udvikle et koncept for frivilligmessen.

På Frivillig Frerdag blev ideen præsenteret, men der var kun 3 foreninger, der meldte sig til arbejdsgruppen

Der skal have laves en invitation og planlægge mødet d. 20. november.- hvordan får vi flere med?

Frivilligrådet drøftede tillige muligheden for at indstifte en ny Frivilligpris.

Beslutning

Vi indkalder interesserede foreningsrepræ. til møde tirsdag d. 18. november kl. 15-17

Helle undersøge lokalemulighed på NIH.

Anne laver invitation.

Der sendes ligeledes invitation til den tidligere arbedjsgruppe vedr. seniomesse.

Frivilligpris

Anne har et næsten tilsagn på 10.000 kr. - arbejder videre med kontakten.

Til toppen


5. Status på udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og kommunale samarbejdsaftaler


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 200.000 kr i 2014 til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og rehablitering har ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Status på arbejdet og den videre planlægning v. Anne Lund Mathiesen

Beslutning

Anne gav en status på arbejdet:

Der har været afholdt et rigtig godt dialogmøde for alle besøgstjenesterne og repræ dfra kommunens ældrekonsulenter, hjemmeplejedistrikter og aktivitetsområdet. Anne arbejder nu videre med de konkrete samarbejdsaftaler.

Der inviteres til et tilsvarende dialogmøde for patientforeningerne + ældregymnastikforeninger.

Der inviteres til julekaffe-sammenkomst og dialog med pensionistforeningerne

Andre mere enkeltstående foreninger der arbejdes med: Fristedet, Red Barnet, Bedre spykistri, natteravnene, nyt frivilligt mentorkorps på Jobcenteret,

et fremtidigt netværksmøde indenfor psykiatriområdet vil vi koble op på et kommende projekt med fokus på inklusion, bevægelse/sundhed og inddragelse af frivillige i sociapsykiatrien.

Til toppen


6. Stormøde om det frivillige sociale arbejde marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivilligrådet afholder hvert forår et stormøde for alle interesserede om det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 20. maj 2014, at temaet for stormøde for det frivillige sociale arbejde i marts 2015 skal være: Rekruttering og fastholdelse af frivillige - og hvordan breder man ansvaret ud, så det bliver et fælles ansvar i foreningerne?

Oplægsholder bliver Charlotte Juul Thomsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense.

Arrangementet holdes i Hjallrup Kulturhus.

Videre planlægning af mødet:

Fastsætte endelig dato

Invitationer til foreningerne

Beslutning

Stormødet holdes d. 3. marst 2015 i Hjallerup Kulturhus.

Anne drøfter overskrifter og indhold med Charlotte Juul Thomsen: rekruttering, fastholdelse, uddelegering, ledelse,

Målgruppen er ledere, mellemledere, tovholdere og andre interesserede i foreningerne.

Anne laver udkast til invitation.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Forslag om at invitere de andre Frivilligråd i nabokommunerne til gensidigt orienterende møde (Knud)

Forslag om at søge fonde/udlodningsmidler til evasluering af samarbejdsaftalerne (Knud)

Beslutning

Frivlligrådet besluttede at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesm,øde til foråret. Det sættes på dagsordenen på næste møde.

Frivilligrådet besluttede at søge fondsmidler til at evaluere samarbejdsaftaler og evt. at igangsætte nogle af de ideer, der kommer frem i processen.

Næster møde holdes 19. januar kl. 19.30 på Nordjyllands Iderætshøjskole

Til toppen


8. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Afbud fra Kirsten Duchwaider

Til toppen

Opdateret 10. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer