Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 31. januar 2017
Lokale: Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Fremadrettet udsendes dagsordenen elektronisk.

Eskild Sloth Andersen og Bodil Thomsen skal fortsat have dagsordenen tilsendt i papirform.

Til toppen


3. Evaluering af tværkommunalt temadøgn


Resume

Sagsforløb:LAF

Sagsfremstilling

Den 1. og 2. december 2016 deltog LAF sammen med beskæftigelsesudvalg, lokalt arbejdsmarkedsråd m.fl. fra Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner i det tværkommunale temadøgn, som blev afholdt på Sandemosen i Brovst.

Temadøgnet evalueres mundtligt ved mødet.

Beslutning

Der var enighed om, at det var et godt arrangement. Dog var de cases, der blev bragt i spil, lidt ensidige. Der kunne ønskes flere vinkler på problemstillingerne.

Formen på arrangementet var god, og det var godt at netværke med de andre kommuner.

Til toppen


4. Proces vedr. deltagelse i frikommuneforsøg om formkrav til lovpligtige samtaler for de forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune er sammen med de øvrige Nordjyske kommuner en del af frikommuneforsøget vedr. en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Byrådet beslutte den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skal deltage i det konkrete forsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler i forhold til de forsikrede ledige.

Det forventes, at frikommuneansøgningerne lovbehandles i perioden februar - juli måned 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om A-kasserne skal indkaldes til dialogmøde i februar og der skal indgås samarbejdsaftaler omkring frikommuneforsøget med A-kasserne, samt at partsinddragelsen i øvrigt sker gennem Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skal deltage i frikommuneforsøget vedr. formkrav til lovpligtige samtaler.

De konkrete ansøgninger er den 6. december 2016 sendt til Social- og Indenrigsministeriet. Forsøgsansøgningerne skal nu fremsættes som lovforslag. Det vil ske i februar måned 2017. Ikrafttrædelsesdatoen for forsøgene er i juli måned 2017, hvorefter forsøgene skal implementeres.

Forslag til lokal proces

A-kasserne er en vigtig samarbejdspartner i forhold til indsatsen for de forsikrede ledige. Det gælder blandt andet i forhold til de fællessamtaler, som er en central del af Beskæftigelsesreformen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår derfor, at A-kasserne indbydes til et dialogmøde omkring udmøntningen af frikommuneforsøget, og at dette møde gennemføres ultimo februar måned.

Ovenstående er med forbehold for, at forsøgsansøgningen godkendes og fremsættes som lovforslag (i februar måned 2017).

På baggrund af dialogmødet med A-kasserne, vil Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejde et forslag til hvorledes forsøget konkret skal udmøntes i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen foreslår samtidig, at der indgås samarbejdsaftaler med de enkelte A-kasser omkring forsøget.

Foruden ovenstående foreslå fagforvaltningen, at arbejdsmarkedets parter involveres i frikommuneforsøget gennem Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF). LAF afholder 3 møder i 2017, hvor frikommuneforsøget vil indgå som et punkt på dagsordenen.

Orientering om proces vedr. deltagelse i anden ansøgningsrunde

I løbet af 1. kvartal 2017 vil der blive nedsat arbejdsgrupper på tværs af kommunerne, som skal arbejde med idéer til anden ansøgningsrunde. Der er frist for indsendelse af ansøgningerne til anden forsøgsrunde den 1. maj 2017. Forsøgsidéerne til anden runde ventes at blive fremsendt til politisk behandling i april måned 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender processen, hvor:

  • A-kasserne indbydes til dialogmøde om frikommuneforsøget i februar måned 2017
  • Der udarbejdes samarbejdsaftaler med A-kasserne omkring forsøget
  • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) orienteres løbende om forsøget
Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, den 9. januar 2017, pkt. 4:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum 31. januar 2017:

A-kasserne er indbudt til møde den 1. marts 2017, hvor frikommuneforsøget vedr. formkrav til lovpligtige samtaler er på dagsordenen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Tema - Status på 2016


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Temaet for mødet er status på udviklingen i 2016, herunder:

  • Udvikling i beskæftigelse og ledighed
  • Udvikling på øvrige ydelsesgrupper
  • Status på 225 timers regel og kontanthjælpsloft
  • Samarbejdet med virksomhederne – herunder brug af virksomhedscentre samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i øvrigt

Mødet afholdes i kantinen på jobcentret, Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev.

Beslutning

Vibeke Holler og Tom Muurmand deltog i behandling af punktet.

Svar på de spørgsmål, der blev stillet under gennemgangen, vil blive fremsendt efterfølgende pr. mail til medlemmerne.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

LAF ønsker at rette henvendelse til Dansk Byggeri og Dansk Industri, for at få en repræsentant mere for arbejdsgiverside.

Til toppen

Opdateret 1. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach