Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 6. november 2017
Lokale: Hedelund, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende: Bodil Thomsen, Björn Thor Eriksson, Richardt Thomsen, Esben Slot og Christian Mosevang.

Anja Hermansen var mødt som stedfortræder for Christian Mosevang.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Fraværende: Bodil Thomsen, Björn Thor Eriksson, Richardt Thomsen, Esben Slot og Christian Mosevang.

Anja Hermansen var mødt som stedfortræder for Christian Mosevang.

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2018 - første udkast


Resume

Sagsforløb: DIR/IR/LAF/BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2017.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal tage stilling til første udkast til beskæftigelsesplan 2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Med afsæt i disse mål udarbejder Fagforvaltningen for Beskæftigelse en beskæftigelsesplan, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger.

Første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018 er udarbejdet og fremsendes til drøftelse. De fem ministermål for 2018, som danner afsæt for planen, er:

Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse.

Et fald i antal ydelsesmodtagere på ét område kan være et udtryk for en stigning på andre områder, og derfor vil Brønderslev Job- og UngeCenter fortsat følge udviklingen af det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, hvilket betyder, at jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og ledige er mere central end hidtil.

Derfor vil jobcentret i 2018 særligt have fokus på at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Flere flygtninge og familiesammenførte er det seneste år kommet ud på arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. I 2018 vil jobcentret fortsat have fokus på, at flygtninge hurtigst muligt skal i selvforsørgelse enten via job eller uddannelse. Jobcentret vil særligt have fokus på, at flere flygtningekvinder og aktivitetsparate flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet.

Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

Ministeren har særlig fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde, hvilket er i fin tråd med, at Brønderslev Kommune har en igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018. Med investeringsstrategien, som allerede har vist sig at virke, har jobcentret fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og kommer i virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på ordinære løntimer i kombination med virksomhedspraktik som en vej ind på arbejdsmarkedet for især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Beskæftigelsesministeren har ikke opsat et mål med fokus på de unge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at ungeområdet er særlig vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og har derfor valgt at opstille et lokalt mål om, at færre unge skal være på uddannelseshjælp. Et fokusområde i 2018 i forhold til de unge vil blandt andet være implementering af en reform på det forberedende område for ungdomsuddannelser, som regeringen i oktober 2017 har indgået politisk aftale om. Med reformen kommer en bl.a. ny forberedende grunduddannelse (FGU) for de unge, som ikke umiddelbart kommer videre efter grundskolen med en ungdomsuddannelse.

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Det skal have en konsekvens, hvis borgere snyder eller ikke står til rådighed uden grund. I 2018 vil Job- og UngeCentret gennemføre en målrettet indsats for at forhindre, at borgere snyder sig til sociale ydelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen 2018.

Personale

Ingen

Indstilling

Direktionen, 31. oktober 2017, pkt. 10:

Gennemgået og taget til efterretning.

Beslutning

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 blev drøftet.

Frist for skriftlig høringssvar er den 17. november 2017.

Fraværende: Bodil Thomsen, Björn Thor Eriksson, Richardt Thomsen, Esben Slot og Christian Mosevang.

Anja Hermansen var mødt som stedfortræder for Christian Mosevang.

Bilag

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Fraværende: Bodil Thomsen, Björn Thor Eriksson, Richardt Thomsen, Esben Slot og Christian Mosevang.

Anja Hermansen var mødt som stedfortræder for Christian Mosevang.

Til toppen

Opdateret 7. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach