Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 24. august 2017
Lokale: Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Der bydes velkommen til tre nye medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum:

Richardt Thomsen fra Richardt Thomsen Erhvervsbyg

Björn Eiriksson fra Altuglas

Christian Mosevang fra Hosta Industries

Personale

Ingen

Beslutning

Ingen.

Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen


3. Samarbejde mellem virksomheder og Jobcenter


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

For at sætte rammen for arbejdet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum vil dagens møde tage udgangspunkt i, hvordan den nuværende beskæftigelsespolitik bliver bragt i spil på de lokale virksomheder i Brønderslev Kommune.

Temaet for dagens møde er samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter.

Richardt Thomsen, Björn Eriksson og Christian Mosevang afholder hver et kort oplæg med eksempler på, hvordan Jobcentret kan være med til at skabe værdi for virksomheder ved hjælp af ordninger og god virksomhedsservice.

Virksomhedskonsulent Hanne Nørgaard Laursen fra Jobcentret afholder herefter et kort oplæg om jobcentrets arbejde med at motivere til mere samarbejde på tværs af virksomheder, LO og kommune/Jobcenter.

Med afsæt i oplæggene lægges op til drøftelse af følgende spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til vores lokale virksomheder?

2. Hvordan skaber vi jobåbninger til de knap så ressourcestærke borgere?

3. Hvordan kan vi motivere flere til at blive faglærte?

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet i LAF den 24.8.17 var kendetegnet ved en god og konstruktiv dialog bordet rundt.

Med udgangspunkt i dagens tema – samarbejde mellem virksomheder og jobcenter - fortalte henholdsvis Richardt Thomsen, Björn Eiriksson og Christian Mosevang om deres samarbejde med JobCentret i forhold til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse af egne medarbejdere, opkvalificering af ledige samt indslusning og ansættelse af knap så ressourcestærke borgere. Alle virksomhederne deler synspunktet, at JobCentrets ordninger kan være en god løftestang for at finde løsninger, som giver mening for begge parter. Dog var de også alle enige om, at ordningerne kun skal bruges, hvor og når det giver mening.

Et andet eksempel på tæt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og de faglige organisationer er uddannelsesprojekter målrettet metalindustrien. Det første metalprojekt er bevis på, at vi i fællesskab når flere og bedre resultater til gavn for alle parter.

Med afsæt i ovennævnte oplæg og de efterfølgende drøftelser kom der flere gode initiativer på bordet, som skal tematiseres og drøftes til kommende møder i LAF herunder:

- Hvordan motiverer vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

- Ansættelse af en erhvervsplaymaker i Brønderslev Kommune herunder strategi og indsatsområder

- Kan AMU kurser foregå på virksomheder? – tættere samarbejde mellem efteruddannelsessystemet og erhvervslivet

Som nævnt er næste møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum et fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget, og det foregår mandag den 6. november kl. 15-17 – reserver allerede nu datoen i jeres kalender.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i LAF.

Bodil Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Beslutning

Intet.

Bodil Thomsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 29. august 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach