Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 15. september 2015
Lokale: PN Beslagfabrik, Nørregade 25, 9700 Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Tema samarbejde med virksomhederne


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Temaet for mødet er samarbejde med virksomhederne. Beskæftigelsesministeren har i 2016 bedt kommunerne om at have fokus på et tæt samarbejde med virksomhederne, da det skal sikre et match mellem de arbejdsløse og virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

Af ministermålet fremgår det:

"Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads".

Program for besøget ved PN beslag.

 • Rundvisning på virksomheden
 • Oplæg af Jacob Bøhme om PN Beslag. Hvilke udfordringer har virksomheden pt. og hvilke udfordringer ser virksomheden i fremtiden.
 • Case vedr. samarbejde mellem jobcenter og virksomheder
 • Orientering fra det regionale arbejdsmarkedsråd
 • Orientering og drøftelse af beskæftigelsesplan 2016
Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard, Kamomo Kasigwa Ruhinduka, David Nordstrøm og Connie Grøntved var fraværende.

Til toppen


2. Disposition og fokusområder i Beskæftigelsesplanen for 2016


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Fagenheden for Beskæftigelse er ved at udarbejde første udkast til beskæftigelsesplanen for 2016. Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at beskæftigelsesplanen for 2016 har fokus på konsolidering af reformer og strategier, samt at beskæftigelsesplanen for 2016 disponeres omkring ministerens 4 mål for 2016 samt den lokale udfordring: Integrationsområdet samt i frohold til de fokusområder og udfordringer som fremgår af medsendte notat fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Sagsfremstilling

Jobcentret arbejder i øjeblikket på at udarbejde beskæftigelsesplanen for 2016. Omdrejningspunktet er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger:

 1. Flere unge skal have en uddannelse.
 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Udover ovenstående, foreslår fagenheden for Beskæftigelse, at beskæftigelsesplanen sætter fokus på integrationsområdet – som en særlig lokal udfordring.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udsendt et notat, hvor fokuspunkter og udfordringer under de enkelte ministermål fremgår. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at disse fokuspunkter og udfordringer danner et godt udgangspunkt for dispositionen af Beskæftigelsesplanen, da de ligger i tråd med de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Notatet er medsendt som bilag.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Samtidig ventes der fra 2016, en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten. 2016 bliver et år, hvor alle reformerne skal konsolideres.

Fagenheden for beskæftigelse foreslår derfor, at Beskæftigelsesplanen for 2016 bliver en plan, der samler eksisterende strategier og indsatser (herunder Beskæftigelsesområdets handleplan).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • At beskæftigelsesplanen for 2016 disponeres omkring ministerens 4 mål for 2016 samt den lokale udfordring: Integration.
 • At beskæftigelsesplanen for 2016 tager udgangspunkt i de fokusområder og udfordringer der er beskrevet i notatet fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • At beskæftigelsesplanen for 2016 har fokus på konsolidering af reformer og strategier.
Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 31. august 2015, pkt. 5:

Godkendt.

Sagsfremstilling til møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, den 15. september 2015:

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard, Kamomo Kasigwa Ruhinduka, David Nordstrøm og Connie Grøntved var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 2. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach