Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådets konstituering - Referat

Dato: 12. december 2013
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Oversigt over medlemmer af Byrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Til orientering

Sagsfremstilling

Ved valget den 19. november 2013 blev følgende valgt til Brønderslev Byråd for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017:

 1. Mikael Klitgaard

 2. Lene Hansen

 3. Martin Bech

 4. Eskild Sloth Andersen

 5. Claus Kongsgaard

 6. Ole Jespersgaard

 7. Lasse Riisgaard

 8. Karsten Frederiksen

 9. Hildo Rasmussen

 10. Lone Lex

 11. Lars Bisgaard Andreasen

 12. Bendt Danielsen

 13. Erik Sørensen

 14. Bettina Nielsen

 15. Gitte Krogh

 16. Jens Andersen

 17. Henning Jørgensen

 18. Line Vanggaard Pedersen

 19. Svend Erik Trudslev

 20. Arne M. Jensen

 21. Margit Chemnitz

 22. Johannes Trudslev

 23. Hans Christian Holst

 24. Ole Bruun

 25. Steen Søgaard Petersen

 26. Knud L. Pedersen

 27. Peter H. S. Kristensen

Ved klagefristens udløb den 26. november 2013 var der ikke indkommet klager over valget.

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


2. Valg af borgmester


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af borgmester.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2 vælges Byrådets formand blandt Byrådets medlemmer efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1.

Valget ledes af Arne M. Jensen, der er det medlem, der længst har været medlem af Byrådet.

Beslutning

Mikael Klitgaard valgt.

Til toppen


3. Anmeldelse af valggrupper


Sagsfremstilling

Anmeldelse af valggrupper ved besættelse af udvalgsposter, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

Valggruppe 1: V+C+J+O

Valggruppe 2: A+F+Ø

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Sagsforløb: BY

Anmeldelse af valggrupper.

Til toppen


4. Valg af 1. og 2. viceborgmester


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af 1. og 2. viceborgmester

Sagsfremstilling

Valg af 1. og 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 samt styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 1, stk. 2.

1. viceborgmester Karsten Frederiksen C
2. viceborgmester Lene Hansen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


5. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 10.

Medlemmer: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Claus Kongsgaard V
3. Karsten Frederiksen C
4. Bendt Danielsen J
5. Lene Hansen A
6. Arne M. Jensen A
7. Henning Jørgensen F
Beslutning

Valgt.

Til toppen


6. Valg af medlemmer til de stående udvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til de stående udvalg.

Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 13-18 skal der vælges medlemmer til de stående udvalg således:

Miljø- og Teknikudvalget - 7 medlemmer:

Medlemmer: Parti:
1. Karsten Frederiksen C
2. Svend Erik Trudslev V
3. Hans Chr. Holst V
4. Knud Pedersen V
5. Hildo Rasmussen A
6. Johannes Trudslev A
7. Ole Bruun Ø

Børne- og Skoleudvalget - 7 medlemmer:

Medlemmer: Parti:
1. Lone Lex V
2. Knud Pedersen V
3. Line Vanggaard Pedersen C
4. Steen Søgaard Petersen J
5. Peter H. S. Kristensen A
6. Lars Bisgaard A
7. Bettina Nielsen A

Fritids- og Kulturudvalget - 5 medlemmer:

Medlemmer: Parti:
1. Margit Chemnitz V
2. Svend Erik Trudslev V
3. Steen Søgaard Petersen J
4. Hildo Rasmussen A
5. Lars Bisgaard A

Ældreomsorgsudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer: Parti:
1. Gitte Krogh V
2. Bendt Danielsen J
3. Erik Sørensen O
4. Peter H. S. Kristensen A
5. Ole Bruun Ø

Social- og Sundhedsudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer: Parti:
1. Ole Jespersgaard A
2. Martin Bech V
3. Knud Pedersen V
4. Lasse Riisgaard V
5. Johannes Trudslev A

Beskæftigelsesudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer: Parti:
1. Eskild Sloth Andersen A
2. Martin Bech V
3. Svend Erik Trudslev V
4. Hans Chr. Holst V
5. Bettina Nielsen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


7.  Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 21, skal Byrådet vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og ungeudvalget. Udvalget sammensættes således:

1. 2 medlemmer der vælges af Byrådet blandt Byrådets medlemmer

2. Byretsdommeren i retskredsen

3. 2 pædagogisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen

Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget kan ikke vælges, hverken som medlemmer eller stedfortrædere.

Børn- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Byrådet.

Medlemmer: Parti:
1. Arne M. Jensen A
2. Gitte Krogh V
Stedfortrædere: Parti:
1. Hildo Rasmussen A
2. Hans Chr. Holst V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


8. Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

I henhold til Beredskabslovens § 9 skal Byrådet nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Beredskabskommissionen sammensættes således:

 • Borgmesteren (formand)

 • Politidirektøren

 • 3 medlemmer udpeget af Byrådet

Medlemmer: Parti:
1. Borgmesteren (formand) V
2. Daniel Urbaniak L
3. Mogens Jensen O
4. Gert Henriksen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


9. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Brønderslev Forsyning A/S skal Byrådet vælge 5 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 2 repræsentanter valgt af medarbejderne.

Medlemmer: Parti:
1. Lasse Riisgaard V
2. Jens Andersen V
3. Line Vanggaard Pedersen C
4. Johannes Trudslev A
5. Henning Jørgensen F

Det er Bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S, der efterfølgende vælger medlemmer til de 3 datterselskaber.

Ifølge vedtægterne for Brønderslev Forsyning A/S skal valg af bestyrelsesmedlemmer godkendes af generalforsamlingen (Byrådet).

Ekstraordinær generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S afvikles umiddelbart efter Byrådets udpegning af medlemmer til bestyrelsen med henblik på generalforsamlingens godkendelse heraf.

Direktør for Brønderslev Forsyning, Thorkil Neergaard, vil være til stede ved generalforsamlingen.

Beslutning

Valgt.

Til toppen


10. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S.

Sagsfremstilling

Ifølge selskabets vedtægter, § 6, skal Byrådet vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 3 medlemmer valgt af Hjørring Kommune.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er selskabets øverste ledelse.

Medlemmer: Parti:
1. Jens Andersen V
2. Hildo Rasmussen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Hans Chr. Holst V
2. Johannes Trudslev A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


11. Valg af medlemmer til bestyrelsen for I/S Reno Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for I/S Reno Nord.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for I/S Reno Nord, § 8, skal Byrådet vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 11 medlemmer valgt af Aalborg Kommune (8 medlemmer), Jammerbugt Kommune, Mariager Fjord Kommune og Rebild Kommune.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes medlemmer. Næstformanden vælges af og blandt omegnskommunernes medlemmer.

Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelse.

Medlem: Parti:
Erik Sørensen O
Stedfortræder: Parti:
Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


12. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Modtagestation Vendsyssel, § 4, stk. 2 udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel. Medlemmerne vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat således:

2 medlemmer fra Brønderslev Kommune

4 medlemmer fra Frederikshavn Kommune

4 medlemmer fra Hjørring Kommune

1 medlem fra Læsø Kommune

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer: Parti:
1. Hans Chr. Holst V
2. Hildo Rasmussen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Jens Andersen V
2. Johannes Trudslev A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


13. Valg af medlemmer til Ungdomsskolebestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Ungdomsskolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere. Medlemmerne kan vælges inden for eller uden for Byrådets medlemskreds.

Bestyrelsen består herudover af 3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejde, 1 repræsentant for medarbejderne ved ungdomsskolen, 1 repræsentant for eleverne i ungdomsskolen, 1 repræsentant for klubberne samt 1 repræsentant for medlemmerne i ungdomsklubberne.

Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer: Parti:
1. Martin Bech V
2. Karina Kirkegaard A
Stedfortrædere: Parti:
1. Margit Chemnitz V
2. Karen Strandfelt A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


14. Valg af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt forretningsordenen for LBR, § 4, vælger Byrådet 1 medlem og 1 stedfortræder til LBR.

Borgmesteren eller formanden for det udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen i kommunen, er formand for LBR.

Formand: Parti:
Eskild Sloth Andersen A
Stedfortræder: Parti:
Svend Erik Trudslev V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


15. Indstilling af medlem til Fællesankenævn Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af medlem til Fællesankenævn Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Ifølge skrivelse fra Skat om fordeling af pladserne i skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn indstiller Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til Fællesankenævn, Vendsyssel.

Skatteministeriet foretager den endelige udpegning af medlemmerne.

Medlem: Parti:
Hans Chr. Holst V
Stedfortræder: Parti:
Peder Marlo A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


16. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægter for HMN Naturgas I/S skal Byrådet udpege 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Medlemmer: Parti:
1. Svend Erik Trudslev V
2. Johannes Trudslev A
Stedfortrædere: Parti:
1. Lasse Riisgaard V
2. Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


17. Valg af medlem til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5 samt vedtægter for Nordjyllands Trafikselskab, § 6, skal byrådene i de kommuner, der deltager i trafikselskabet, udpege hver et byrådsmedlem som medlem af trafikselskabets repræsentantskab samt en stedfortræder.

Medlem: Parti:
Karsten Frederiksen C
Stedfortræder: Parti:
Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


18. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn


Beslutning

Valgt.

Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægter for Aalborg Lufthavn skal repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn sammensættes således:

Aalborg Kommune: 8 repræsentanter

Øvrige andelshaverkommuner: Jammerbugt, Rebild, Brønderslev, Frederikshavn og Vesthimmerland: Hver 2 repræsentanter

Medlemmer: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Hildo Rasmussen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Margit Chemnitz V
2. Eskild Sloth Andersen A

Til toppen


19. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Brønderslev Erhverv og Turisme sammensættes bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme af 9 personer, hvoraf 3 udpeges af og blandt Byrådet og 6 vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Personer, udpeget af Byrådet, vælges for Byrådets valgperiode. Øvrige vælges for 2 år ad gangen.

Medlemmer: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Lasse Riisgaard V
3. Arne M. Jensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Gitte Krogh V
2. Jens Andersen V
3. Lene Hansen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


20. Valg af bestyrelsesmedlem til Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Fonden for Hjallerup Udviklingspark, § 5 ledes Fonden af en bestyrelse på 4 medlemmer, bestående af en formand, en næstformand og 2 øvrige medlemmer.

Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.

Medlem: Parti:
Jacob Kolind V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


21. Valg af bestyrelsesmedlem til Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Fonden Brønderslev Udviklingspark ledes Fonden af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.

Medlem: Parti:
Kurt Kristensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


22. Valg af medlemmer til præmieringsudvalget for Natur- og Miljøpris


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til præmieringsudvalget for Natur- og Miljøpris.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Brønderslev Byråd den 22. marts 2007 er Præmieringsudvalget sammensat således:

 • Borgmesteren, der er udvalgets formand

 • 2 medlemmer, valg af Byrådet, heraf 1 medlem fra Miljø- og Teknikudvalget

 • 1 medlem udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

 • 1 medlem udpeget af kommunens Grønne Råd

 • 1 medlem udpeget af Dansk Landbrug

 • 1 medlem udpeget af DA

 • 1 medlem udpeget af LO

 • Teknisk direktør

 • Afdelingsleder for Plan og Miljø

Medlemmer: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Karsten Frederiksen C
3. Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


23. Valg af medlem til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne skal Byrådet udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole.

Medlem: Parti:
Kirstine Jacobsen I
Stedfortræder: Parti:
Knud Jørgensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


24. Valg af medlemmer til bestyrelserne på henholdsvis Brønderslev og Dronninglund gymnasier


Resume

Sagsforløb:

Valg af medlemmer til bestyrelserne på henholdsvis Brønderslev og Dronninglund gymnasier.

Sagsfremstilling

Ifølge Lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, § 16, består bestyrelsen af 6-10 medlemmer. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsernes funktionsperiode er på 4 år og følger normalt valgperioden for kommuner.

1 medlem udpeges af Byrådet i regionen i forening.

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland har besluttet, at pladsen i bestyrelsen tildeles hjemkommunen.

Dronninglund Gymnasiums bestyrelse:

Medlem: Parti:
Bendt Danielsen J

Brønderslev Gymnasiums bestyrelse:

Medlem: Parti:
Hanne Christensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


25. Valg af medlemmer til bestyrelsen for AOF Dronninglund Daghøjskole


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for AOF Dronninglund Daghøjskole.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for bestyrelsen for AOF Dronninglund Daghøjskole skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Medlemmer: Parti:
1. Peter Stecher C
2. Karen Strandfelt A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


26. Valg af medlemmer til bestyrelsen Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund skal Byrådet udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Medlemmer: Parti:
1. Gitte Krogh V
2. Ole Andersen F
Stedfortrædere: Parti:
1. Martin Bech V
2. Henning Jørgensen F
Beslutning

Valgt.

Til toppen


27. Valg af medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest - Brønderslev og Jammerbugt kommuner


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest - Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsorden for UU Vendsyssel Øst Vest, § 1, består bestyrelsen af 9 medlemmer.

De to byråd vælger hver 4 medlemmer til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer, således at hver kommune har repræsentation fra både beskæftigelsesområdet og børne- og ungeområdet.

1 medlem vælges blandt medarbejderne.

Medlemmer: Parti:
1. Bendt Danielsen J
2. Svend Erik Trudslev V
3. Peter H. S. Kristensen A
4. Bettina Nielsen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Lone Lex V
2. Knud Pedersen V
3. Eskild Sloth Andersen A
4. Lars Bisgaard Andreasen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


28. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Torvegade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Torvegade, Brønderslev.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", § 4, vælger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionernes ledelse samt 2 medlemmer udpeget af beboerne på et beboermøde.

Medlemmer: Parti:
1. Klaus Riis Klæstrup V
2. Bo Larsen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Morten Hald V
2. Lene Søndergaard Jensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


29. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakt vedrørende Brønderslev Sundhedshus vælger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen (en politisk repræsentant og en administrativ repræsentant) samt 1 stedfortræder.

Medlemmer: Parti:
1. Ole Jespersgaard A
2. Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed og Velfærd -
Stedfortræder: Parti:
Inge Tengnagel, Sundheds- og Handicapchef -
Beslutning

Valgt.

Til toppen


30. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakt vedrørende Nordjysk Mad vælger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 stedfortræder.

De udpegede har hidtil været administrativt personale.

Medlemmer: Parti:
1. Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed og Velfærd -
2. Bodil Christiansen, ældrechef -
Stedfortræder: Parti:
Susanne Ottesen, områdeleder -
Beslutning

Valgt.

Til toppen


31. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Danske Diakonhjem udpeger de kommuner, der har overenskomst med Danske Diakonhjem, hver 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Medlemmer: Parti:
1. Karsten Frederiksen C
2. Peter H. S. Kristensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


32. Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel"


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel".

Sagsfremstilling

Hospice Vendsyssel ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer, sammensat således:

 • 4 medlemmer udpeget af Region Nordjylland

 • 1 medlem udpeget af Frederikshavn Byråd

 • 1 medlem udpeget af Brønderslev Byråd

 • 1 medlem udpeget af Hjørring Byråd

 • 1 medlem udpeget af personalet på Hospice Vendsyssel

 • 1 medlem udpeges af Biskoppen for Aalborg stift og/eller provstiudvalg for Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring nordre og Hjørring søndre provsti

 • 1 medlem udpeges af Kræftens Bekæmpelse

 • 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer

 • 1 medlem udpeges af støtteforeningen til Hospice Vendsyssel

 • 2 medlemmer valgt ved selvsupplering

Hospice Vendsyssel har til formål at yde palliativ behandling omfattende bl.a. pleje, omsorg,

smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge mennesker med en

fremadskridende og/eller dødelig sygdom, samt at yde bl.a. social støtte, vejledning og

sjælesorg til den døendes pårørende.

Medlem: Parti:
Ole Jespersgaard A
Stedfortræder: Parti:
Martin Bech V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


33. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Idrætshøjskole udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole.

Medlemmer: Parti:
1. Peter Stecher C
2. Kurt Kristensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Svend Erik Trudslev V
2. Knud Jørgensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


34. Bestyrelsen for EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for EUC Nord.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægt for den selvejende institutioner EUC Nord har Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner en plads i bestyrelsen.

Brønderslev Kommune har haft pladsen i bestyrelsen i byrådsperioden 2010-2013.

I byrådsperioden 2014-2017 tilfalder pladsen Frederikshavn Kommune,

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


35. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museumsforeningen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museumsforeningen.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Museerne i Brønderslev Kommune udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

Medlemmer: Parti:
1. Svend Erik Trudslev V
2. Hildo Rasmussen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Margit Chemnitz V
2. Lars Bisgaard Andreasen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


36. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek udpeger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek.

Medlemmer: Parti:
1. Claus Kongsgaard V
2. Eskild Sloth Andersen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


37. Valg af medlemmer til ekspropriation i kommunalt regi


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til ekspropriation i kommunalt regi.

Sagsfremstilling

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til ekspropriation i kommunalt regi.

Medlemmer: Parti:
1. Claus Kongsgaard V
2. Arne M. Jensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Lasse Riisgaard V
2. Lene Hansen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


38. Valg af medlemmer til Ekspropriations- og Taksationskommissionen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Ekspropriations- og Taksationskommissionen efter ekspropriationsprocesloven.

Sagsfremstilling

I henhold til ekspropriationsprocesloven skal Byrådet udpege 1 medlem til ekspropriationskommissionen.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages.

I henhold til samme lov udpeger Byrådet 1 medlem til Taksationskommissionen.

Taksationskommissionen er 2. instans og efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes.

Der må ikke være personsammenfald blandt de udpegede til de 2 hverv.

Medlem til Ekspropriationskommission:

Medlem: Parti:
Hans Chr. Holst V

Medlem til Taksationskommission:

Medlem: Parti:
Johannes Trudslev A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


39. Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen efter vejloven


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen efter vejloven.

Sagsfremstilling

I henhold til vejloven skal Byrådet udpege 2 personer til Taksationskommissionen og 1 person til Overtaksationskommissionen.

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige veje m.v. Taksationskommissionen er 1. instans, og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

De personer, der udpeges, skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Der må ikke være personsammenfald blandt de udpegede til de 2 hverv.

Medlemmer til Taksationskommissionen:

Medlemmer: Parti:
1. Hans Chr. Holst V
2. Otto Ziegler A
Stedfortrædere: Parti:
1. Lasse Riisgaard V
2. Steen Christensen A

Medlem til Overtaksationskommissionen:

Medlem: Parti:
Karsten Frederiksen C
Stedfortræder: Parti:
Mikael Klitgaard V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


40. Valg af medlem til Fredningsnævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Fredningsnævnet består af 3 medlemmer.

Byrådet vælger 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.

Medlemmet skal tiltræde Fredningsnævnet, når der behandles sager fra Brønderslev Kommune.

Fredningsnævnet har til opgave at behandle fredningssager og dispensation for fredning.

Medlem: Parti:
Frede Hansen B
Stedfortræder: Parti:
Otto Ziegler A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


41. Valg af hegnssynsmænd


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af hegnssynsmænd.

Sagsfremstilling

I henhold til hegnssynsloven skal Byrådet vælge 3 medlemmer til Hegnssynet samt 3 stedfortrædere.

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt, og ét medlem skal være bygningskyndigt. Byrådet udpeger en af de valgte som formand for Hegnssynet.

Hegnssynet behandler bl.a. sager om tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Medlemmer: Parti:
1. Formand Jan Hartmann V
2. Jan Thaibert V
3. Kurt Kristensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Poul Pedersen V
2. Søren Lauritsen V
3. Otto Ziegler A

I Brønderslev Kommune vælges der ikke vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven, idet kompetencen er tillagt hegnssynet.

Beslutning

Valgt.

Til toppen


42. Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Sagsfremstilling

Distriktsudvalget består af en formand og 4-10 medlemmer.

Der indstilles et medlem pr. kommune.

Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Medlem: Parti:
Birgith Pedersen O
Beslutning

Valgt.

Til toppen


43. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om Rettens pleje udpeger Byrådet 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Grundlisteudvalget.

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Medlemmer: Parti:
1. Lone Lex V
2. Margit Chemnitz V
3. Lasse Riisgaard V
4. Valborg Jensen A
5. Bjarne Lykkenshede A
Stedfortrædere: Parti:
1. Lone Andersen V
2. Jan Thaibert V
3. Morten Hald V
4. Hanne Christensen A
5. Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


44. Valg af medlemmer til Huslejenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Huslejenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringsloven udpeger Byrådet 2 medlemmer til Huslejenævnet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforening i kommunen.

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål.

Efter annoncering er der modtaget følgende forslag:

Fra Brønderslev Grundejerforening:

Medlem: Parti:
Svend Andersen, Hyldemorsvej 16, Brønderslev -
Stedfortræder: Parti:
Preben Stiller, Bredgade 46, Brønderslev -

Fra Lejernes LO:

Medlem: Parti:
Karin Bech Larsen, Knolden 8, Brønderslev -
Stedfortræder: Parti:
Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., Aalborg

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen.

Byrådet udpeger endvidere en social sagkyndig.

Social sagkyndig: Parti:
Inge Gorm Andersen -
Stedfortræder for social sagkyndig: Parti:
Jette Bruun Larsen -
Beslutning

Valgt.

Til toppen


45. Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til almenlejeloven udpeger Byrådet 2 medlemmer til Beboerklagenævnet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.

Beboerklagenævnet afgør tvivster m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v.

Efter annoncering er der modtaget følgende forslag:

Fra almene boligorganisationer:

Medlem: Parti:
Børge Andersen, Stokbrogade 9, st. th., Brønderslev -
Stedfortræder: Parti:
Jørgen Nielsen, Ellehammersvej 2, 2. th., Brønderslev -

Fra Lejernes LO:

Medlem: Parti:
Michael P. Andersen, Bakkegårdsvej 62, Aalborg -
Stedfortræder: Parti:
Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., Aalborg

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen.

Byrådet udpeger endvidere en social sagkyndig.

Social sagkyndig: Parti:
Inge Gorm Andersen -
Stedfortræder for social sagkyndig: Parti:
Jette Bruun Larsen -
Beslutning

Valgt.

Til toppen


46. Valg af medlemmer til Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Brønderslev Kommune er sammensat således, jf. forretningsordenen:

 • Byrådet - 2 repræsentanter

 • LO - 1 repræsentant

 • Erhvervslivet - 1 repræsentant

 • Frivillige organisationer med aktiviteter for fremmedsprogede - (1) 2 repræsentanter

 • Skolebestyrelsen - 1 repræsentant

 • Fritidsorganisationerne - 1 repræsentant

Desuden vælger de fremmedsprogede i Brønderslev Kommune 4 repræsentanter

Det bemærkes, at revideret forslag til Forretningsorden for Integrationsrådet er behandlet i Integrationsrådet og behandles i Byrådet den 18. december 2013. Ifølge det nye forslag til forretningsorden skal de 2 medlemmer vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Medlemmer: Parti:
1. Svend Erik Trudslev V
2. Valborg Jensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Gitte Krogh V
2. Adnan Jedon A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


47. Valg af medlemmer til Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er sammensat således, jf. vedtægterne for Handicaprådet:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Der er stillet forslag om, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Miljø- og Teknikudvalget

 • Social- og Sundhedsudvalget

 • Børne- og Skoleudvalget

 • Fritids- og Kulturudvalget

 • Beskæftigelsesudvalget

Ifølge forslaget kan de 5 medlemmer være enten byrådsmedlemmer eller personer fra administrationen. Vedtægterne skal i givet fald ændres i overensstemmelse hermed, idet der i vedtægterne står, at de 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


48. Valg af medlemmer til Limfjordsrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Limfjordsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Limfjordsrådet udpeger Byrådet 2 medlemmer til Limfjordsrådets Politiske Forum, der udgør Limfjordsrådets Styregruppe.

Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 15 kommuner med opland til Limfjorden. Centralt for dette samarbejde er at få genskabt en ren og bæredygtig fjord med et varieret dyre- og planteliv. I rådet bliver der koordineret, rådgivet og udvekslet erfaringer om forbedringsmuligheder for fjorden.

1 af de 2 repræsentanter skal være medlem af Byrådet.

Medlemmer: Parti:
1. Karsten Frederiksen C
2. Ole Andersen F
Stedfortrædere: Parti:
1. Hans Chr. Holst V
2. Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


49. Valg af medlem til bestyrelsen for FiskeriLAG Midt-Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for FiskeriLAG Midt-Nord.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for FiskeriLAG Midt-Nord udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for FiskeriLAG Midt-Nord.

Medlem: Parti:
Knud Erik Sørensen J
Stedfortræder: Parti:
Hildo Rasmussen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


50. Valg af medlem til bestyrelsen for LAG-Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for LAG-Brønderslev.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for LAG-Brønderslev udpeger Byrådet 2 medlemmer og 1 stedfortræder til bestyrelsen for LAG-Brønderslev.

Medlem: Parti:
1. Jens Andersen V
2. Arne M. Jensen A
Stedfortræder: Parti:
Margit Chemnitz V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


51. Valg af medlem til bestyrelsen for Rådet for Agroindustri


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for Rådet for Agroindustri.

Sagsfremstilling

Rådet for Agroindustri ledes af en bestyrelsen på op til 18 medlemmer.

I henhold til vedtægter for Rådet for Agroindustri udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Medlem: Parti:
Hans Chr. Holst V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


52. Valg af stedfortræder til Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af stedfortræder til Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed.

Sagsfremstilling

I hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Byrådet skal vælge en stedfortræder for Borgmesteren.

Stedfortræder: Parti:
Karsten Frederiksen C
Beslutning

Valgt.

Til toppen


53. Valg af delegerede til Kommunernes Landsforenings Topmøde


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af delegerede til Kommunernes Landsforenings Topmøde.

Sagsfremstilling

I henhold til Kommunernes Landsforenings love, § 4, skal Byrådet udpege 5 stemmeberettigede delegerede og 5 stedfortrædere til Kommunernes Landsforenings Topmøde.

Stemmeberettigede delegerede: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Martin Bech V
3. Karsten Frederiksen C
4. Lene Hansen A
5. Arne M. Jensen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Gitte Krogh V
2. Margit Chemnitz V
3. Line Vanggaard Pedersen C
4. Ole Jespersgaard
A
5. Eskild Sloth Andersen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


54. Valg af stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab


Resume

Sagsforløb:

Valg af stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab.

Sagsfremstilling

I henhold til KLs love består KLs repræsentantskab af borgmestrene i KLs medlemskommuner.

Byrådet udpeger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

Stedfortræder: Parti:
Karsten Frederiksen C
Beslutning

Valgt.

Til toppen


55. Valg af medlem til legatbestyrelsen for Helga og Karl Kristensens fond


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til legatbestyrelsen for Helga og Karl Kristensens fond.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf Borgmesteren er det ene medlem. Øvrige medlemmer er Advokat Henrik Skaarup, der er formand for bestyrelsen samt den til enhver tid værende ejer af Østergård.

Fondens årlige nettoindtægt skal primært anvendes til Brønderslev Sygehus (nuværende Sygehus Vendsyssel) til indkøb af instrumenter eller lignende.

Medlem: Parti:
Borgmesteren V
Beslutning

Valgt.

Til toppen


56. Valg af medlemmer til legatbestyrelsen for Jacob Larsen samt hustru og børns mindelegat


Sagsfremstilling

Byrådet vælger blandt sine medlemmer 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf Borgmesteren er det ene medlem.

Bestyrelsen består herudover bl.a. af sognepræsten i Øster Brønderslev Pastorat.

Medlemmer: Parti:
1. Borgmesteren V
2. Margit Chemnitz V
3. Ole Jespersgaard A
Beslutning

Valgt.

Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til legatbestyrelsen for Jacob Larsen samt hustru og børns mindelegat.

Til toppen


57. Valg af medlem til legatbestyrelsen for Teknisk Selskabs Legat


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til legatbestyrelsen for Teknisk Selskabs Legat.

Sagsfremstilling

Byrådet vælger et medlem til legatbestyrelsen.

Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer: 2 medlemmer valgt af Brønderslev Handelsstandsforeningen og 2 medlemmer valgt af arbejdsgivere i Brønderslev.

Bestyrelsen administrerer legatkapitalen og fordeler legatportioner én gang årligt til personer, der videreuddanner sig inden for de tekniske fag.

Medlem: Parti:
Karsten Frederiksen C
Beslutning

Valgt.

Til toppen


58. Valg af medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen (valgbestyrelse ved folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger).

Sagsfremstilling

Byrådet vælger 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til kredsvalgbestyrelsen, hvoraf Borgmesteren er den ene (født formand).

Et af de øvrige medlemmer udpeges som næstformand.

Medlemmer: Parti:
1. Borgmesteren V
2. Karsten Frederiksen C
3. Lene Hansen A
4. Arne M. Jensen A
Næstformand: Parti:
Stedfortrædere: Parti:
1. Claus Kongsgaard V
2. Margit Chemnitz V
3. Henning Jørgensen F
4. Eskild Sloth Andersen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


59. Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen til kommunale valg


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen til kommunale valg.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen består af min. 5 medlemmer og højst 7 medlemmer.

Borgmesteren er født formand. Byrådet udpeger en næstformand for Valgbestyrelsen.

Medlemmer: Parti:
1. Mikael Klitgaard V
2. Claus Kongsgaard V
3. Karsten Frederiksen C
4. Bendt Danielsen J
5. Lene Hansen A
6. Arne M. Jensen A
7. Henning Jørgensen F
Næstformand: Parti:
Stedfortrædere: Parti:
1. Margit Chemnitz V
2. Lasse Riisgaard V
3. Line Vanggaard Pedersen C
4. Steen Søgaard Petersen J
5. Eskild Sloth Andersen A
6. Ole Jespersgaard A
7. Peter H. S. Kristensen A
Beslutning

Valgt.

Til toppen


60. Bemyndigelse til at foretage borgerlige vielser


Resume

Sagsforløb: BY

Bemyndigelse til at foretage borgerlige vielser.

Sagsfremstilling

Borgmesteren kan i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab bemyndige én eller flere personer til på borgmesterens vegne at foretage borgerlige vielser.

Borgmesteren ønsker at bemyndige følgende personer til at foretage borgerlige vielser i Brønderslev Kommune:

Fra Byrådet: Parti:
1. viceborgmester Karsten Frederiksen C
2. viceborgmester Lene Hansen A
Fra Forretningsledelsen Parti:
1. Søren Steensen -
2. Lene D. Faber -
Fra Fællessekretariatet: Parti:
1. Mona Jensen -
2. Else Larsen -
Beslutning

Bemyndiget.

Til toppen


61. Bemyndigelse til underskrift af dokumenter


Resume

Sagsforløb: BY

Bemyndigelse til underskrift af dokumenter.

Sagsfremstilling

I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti underskrives af Borgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Bemyndigede: Parti:
1. Søren Steensen -
2. Lene D. Faber -
3. Jens Davidsen -
Beslutning

Bemyndiget.

Til toppen


62. Mødekalender for 2014


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag til mødekalender for 2014.

Sagsfremstilling

Byrådet anmodes om stillingtagen til forslag til mødekalender for 2014.

Forslaget er principgodkendt af nuværende byråd, men da der er personsammenfald i nogle af udvalgene, er det nødvendigt at ændre planen.

Det foreslås derfor, at Miljø- og Teknikudvalget holder møde onsdag kl. 14.30 (oprindeligt var mødedagen fastsat til tirsdag).

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. december 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach