Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 26. november 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Steen Søgaard Petersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende eventuelt indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra ét eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvad er baggrunden for ønsker og ikke-ønsker til flygtningegrupper? (Ole Bruun)

Mødestedets fremtidige organisation (Bendt Danielsen)Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


5. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole


Resume

Sagsforløb: BY

Kirstine Jacobsen anmoder om fritagelse for hvervet som medlem af bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole.

Byrådet anmodes om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen, såfremt der bevilges fritagelse for hvervet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit konstituerende møde den 12. december 2013 udpeget følgende til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole:

Medlem: Kirstine Jacobsen, I

Suppleant: Knud Jørgensen, A

Kirstine Jacobsen anmoder om fritagelse for hvervet på grund af øget arbejdspres.

Såfremt anmodningen imødekommes, skal Byrådet udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Beslutning

Fritagelse givet.

Irene Bonde udpeget.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspuljen 2014 på 8.200.000 kr. til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har i år frigivet 500.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver sig ikke overstiger 150.000 kr.

De frigivne midler er bl.a. anvendt/disponeret til etablering af hegn, Plejecenter Valdemarsgade(ændring af struktur), Børnehaven Hybenvej, udskiftning af gulvbelægning og Grønnegade, lydproblemer.

Der søges om ny pulje til kommende projekter, bl.a. kloakpumper Nørregade 42 og Børnehaven Sct. Georgs Gården pga. gentagne oplevelser med vand i kælderen.

På Hedegårdsskolen, Bredgade 60 og Hjallerup Skole skal der ske en akustisk forbedring i kontor- og faglokaler.

Lærerforberedelsespladser og flytning af institutioner har gjort, at der er ekstrakrav vedrørende arbejdsmiljø, der skal afhjælpes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. fra puljen på 8.200.000 kr., afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Herefter vil der være 2.500.388 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelse 2014 på 1.000.000 kr., vil være 2.500.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelsen for kommunale bygninger i 2014.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne og Skoleudvalget på 250.000 kr., er 2.250.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale bygninger i 2014.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 7:

Indstilles frigivet.

V+C ønsker ikke at frigive.

Der ønskes en beskrivelse af initiativer.

Beslutning

Rådighedsbeløb frigives ikke efter følgende afstemning:

For: 12

Imod: 14 (V+ C)Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesudskiftning på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en nødvendig vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Som et forsat led i nødvendig udskiftning af nedslidte og utætte vinduer i kommunale bygninger i Brønderslev Kommune anmoder Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til udskiftning af nedslidte og utætte trævinduer samt efterisolering af skunkvægge for afhjælpning af kulde- og trækgener for personalet i bygningen Bredgade 60 i Brønderslev .

Kulde- og trækproblemer er nævnt af personalet i deres arbejdspladsvurdering.

Kommende arbejder i ESCO projektet for ejendommen er koordineret med nærværende vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 900.000 kr.

Arbejdet udbydes i licitation i henhold til gældende udbudspolitik.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 500.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014 og 400.000 kr. fra puljen til Energibesparende foranstaltninger 2014.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at byrådet frigiver 500.000,- kr. til vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af vinduesudskiftning på ejendommen Bredgade 60 Brønderslev på 500.000 kr. fra anlægspuljen vil være 1.750.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelsen for kommunale bygning i 2014.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 8:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 870.000 kr. til en nødvendig vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Som en kombination af nødvendig tiltrængt vedligeholdelse af alle trævinduer på Hedegårdsskolen samt den under ESCO projektet foretagne glasudskiftning i vinduespartierne, søger Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til maling af trævinduer fra anlægsbudgettet afsat til bygningsvedligeholdelse.

Ved at udføre den tiltrængte vedligeholdelse kan levetiden forlænges på eksisterende trævinduer, så levetiden for vinduespartier vil komme til at svare til tilbagebetalingstiden for glasudskiftningsarbejder udført under ESCO projektet.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 870.000 kr.

Arbejdet udbydes i licitation i henhold til gældende udbudspolitik.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 870.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet frigiver 870.000 kr. til vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af vinduesrenovering på Hedegårdsskolen på 870.000 kr., vil være 880.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale bygninger i 2014

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO i kommunale ejendomme i 2014

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2014 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO.

De 400.000 kr. af anlægsbudgettet er i anden sag foreslået anvendt til vinduesudskiftning på Bredgade 60 i Brønderslev.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger, energitiltag i forbindelse med lærerforberedelse ny belysning, udendørsbelysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af resterende 1.000.000 kr. for 2014.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Som tidligere år vil der ved regnskabsaflæggelse blive fremsendt oversigt over gennemførte projekter og deres energieffekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver resterende 1.000.000 kr. til fortsætte af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2014

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 1.000.000 kr. i budgettet til Energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


11. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Anlæggets primære miljømæssige konsekvenser er anlæggets visuelle/landskabelige påvirkning. Den landskabelige påvirkning mindskes ved områdets placering ved industriområdet, der i forvejen har et teknisk præg, og ved slørende beplantning. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Da området ikke er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet.

Se planforslagene i den digitale planløsning:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" og udsender planforslagene i offentlig høring i perioden fra den 1. december 2014 til den 26. januar 2015.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. november 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)
Bilag

Til toppen


12. Vielser uden for kommunegrænsen


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal tage stilling til om andre kommuner må foretage vielser i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, der gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser uden for egen kommune. Færøerne og Grønland er dog undtaget.

Giftefogeder fra Brønderslev Kommune kan herefter foretage vielser i andre kommuner, hvis den pågældende kommune forinden har godkendt det.

Vielsesmyndigheden i Brønderslev Kommune (borgmesteren) har godkendt, at Brønderslev Kommunes giftefogeder kan foretage vielser i andre kommuner, hvis den pågældende kommune forinden har godkendt dette. Faktiske udgifter for giftefogeden til f.eks. entré og transport dækkes af brudeparret efter opkrævning.

Byrådet skal tilsvarende tage stilling til andre kommuners mulighed for at foretage vielser i Brønderslev Kommune. Det kan enten ske ved at tage konkret stilling fra sag til sag eller ved at give en generel forhåndsgodkendelse.

Det vurderes, at der kun i begrænset omfang vil være ønske fra borgere om, at giftefogeder fra en kommune skal foretage vielse i en anden kommune, idet man altid kan blive viet i en anden kommune af denne kommunes giftefogeder.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender, at der gives generel tilladelse til, at andre kommuner kan foretage vielser i Brønderslev Kommune - dog ikke i administrationsbygningerne i Dronninglund og Brønderslev.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


13. Bedre balance - et enstrenget udligningssystem


Resume

Sagsforløb: BY

Brønderslev Kommune har tilsluttet sig Bedre-Balance-initiativet, der arbejder for at få ét nationalt udligningssystem i Danmark.

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har tilsluttet sig projektet, der nu omfatter 61 kommuner med tilsammen 3,6 mio. indbyggere.

Initiativgruppen bag initiativet har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren, Beskæftigelsesministeren og Finansministeren med en orientering om initiativet og en række forslag til arbejdet i det kommende Finansieringsudvalg.

Initiativgruppen vil i de næste måneder arbejde videre med at dokumentere og argumentere for det rimelige i at få et nationalt udligningssystem i Danmark.

Borgmesteren fremsender sagen til Byrådet til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Deltagelse i initiativet godkendt.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)
Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Borgermøde i Flauenskjold om boligplacering af flygtninge på Aldersro.Fraværende:
Steen Søgaard Petersen (J)

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. november 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach