Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 5. maj 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Rådgivningsgruppe vedr. Hedelund Rhododendronpark


Resume

Sagsforløb: MT

Drøftelse af politisk forankring af rådgivningsgruppen for Hedelund Rhododendronpark.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet med etablering af Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev blev der tilbage i 2002 under Teknik- og Miljøudvalget i tidligere Brønderslev Kommune nedsat en rådgivningsgruppe med repræsentanter for bl.a. initiativtagerne til parken.

Gruppen skulle virke som rådgiverorgan i forbindelse med parkens fortsatte udvikling og drift. Der blev ligeledes udarbejdet et kommissorium for rådgivningsgruppen vedr. Hedelund Rhododendronpark. Rådgivningsgruppen har eksisteret i perioden frem til i dag, og gruppens virke har været politisk anerkendt af skiftende Miljø- og Teknikudvalg.

Udvalgsformanden har ønsket, at rådgivningsgruppens fremtidige virke bliver politisk forankret i det nye Miljø- og Teknikudvalg.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at udvalget godkender rådgivningsgruppens virke og herunder drøfter opgaver, struktur/arbejdsform samt medlemssammensætningen.

Notat vedr. etablering af rådgivningsgruppe vedr. Hedelund Rhododendronpark 2002 vil blive udleveret på mødet.

Beslutning

Udvalget godkendte rådgivningsgruppens virke, herunder opgaver, struktur/arbejdsform samt medlemssammensætningen. Ajourført notat om gruppens virke behandles på udvalgets næste møde.

Til toppen

Opdateret 2. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach