Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 24. juni 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der var afbud fra Johannes Trudslev og Emma Lyng Svensson.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev og Emma Lyng Svensson var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til kørselsbetjening af Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: TM

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget indstillede på mødet den 10. juni 2016, at Byrådet godkender forslag til ny kollektiv trafikplan således, at der indarbejdes en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by. På mødet blev aftalt, at den behovsregulerede kørselsbetjening skal drøftes på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender forslag til forskellige modeller for supplerende behovsreguleret kørselsbetjening af Brønderslev by i områder, hvor ældre borgere ikke har mulighed for at blive betjent med de fælleskommunale og regionale ruter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til godkendelse af eventuel supplerende behovsreguleret kørselsbetjening af Brønderslev by, herunder valg af model.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 10. juni 2016 forslag til ny kollektiv trafikplan. I planen foreslås bybusserne i Brønderslev by nedlagt, dog således at der i planen er afsat 500.000 kr. til busbetjening af byen - til dækning af områder med forventet betjeningsbehov. Trafikplanen blev gennemgået på et borgermøde den 1. juni 2016. På borgermødet blev efterlyst fortsat busbetjening for ældre borgere med ærinde til og fra centrum af Brønderslev by.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget indstillede på møde den 10. juni 2016, at Byrådet godkender forslag til ny kollektiv trafikplan således, at der indarbejdes en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by indenfor det udmeldte rammebeløb til dækning af de ældre borgeres kørselsbehov til og fra bymidten i Brønderslev, og den udmeldte årlige besparelse reduceres med et yderligere puljebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplanjusteringer i indkøringsperioden på de lokalruter, som i planen er blevet omlagt drastisk. Det blev også på mødet aftalt, at den behovsregulerede kørselsbetjening skal drøftes på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Trafikplanens bybusanalyse viser et meget lavt antal påstigninger (maks. 4) pr. tur pr. bybusrute i tidsrummet mellem kl. 8.30-14.30. Indenfor en times ruteforløb på alle 3 ruter har der maksimalt været 9 påstigninger.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender forlag til forskellige modeller for supplerende behovsreguleret kørselsbetjening af Brønderslev by:

  • I samarbejde med Jørns Busrejser, som betjener lokalrute 641, foreslås nordbyen og vestbyen busbetjent med denne lokalrute på to serviceruter, hvor busstørrelsen kan tilpasses det reelle behov. NT har udarbejdet et køreplanforslag med 3 afgange for hver af de to serviceruter pr. dag i tidsrummet kl. 10-14. Entreprenørudgift pr. år (200 skoledage) ca. kr. 250.000 minus indtægt på ca. kr. 40.000. Nettoudgift kr. 210.000.
  • Betjening med flextur til nedsat takst - 5 kr. pr. km, minimum 30 kr. pr. tur. Mod nuværende takst i Brønderslev by på 12 kr. pr. km, minimum 60 kr. NT vurderer, at ændring af denne takst vil koste 30.000 kr. i oprettelse (engangsbeløb) og 175.000 kr. i årlig ekstraudgift for kommunen. Alternativt kan man fastholde den nuværende 12 kr. pr. km takst, og indføre en senior takst på fleksturene, hvor borger på 65+ kan benytte flexturene til nedsat pris. Økonomien i denne model er ikke beregnet, men vurderes at blive billigere end nedsættelse af taksten for alle flextur brugere indenfor Brønderslev by.
  • Indførelse af taxabetjent fast ruteforløb i nord og vestbyen, hvor der opkræves en brugerbetaling på 30 kr. pr. tur. Med 3 ture pr. dag af en længde på 10 km pr. tur med maksimalt 6 passagerer pr. tur, forventes den årlige økonomi for denne model at blive netto 170.000 kr.

Busmodellen er umiddelbart lidt dyrere end flextur og taxabetjente modeller, men er knap så følsom overfor antal brugere. Busmodellen vurderes også mere servicemindet for de ældre borgere, med faste køreplaner og samme takstsystem som på de øvrige busruter. Økonomien i flextur og taxamodellen er sårbar overfor større passagertilvækst end forudsat. Da de nuværende indtægter på bybusserne er lave, kan man overveje at indføre gratis kørsel på serviceruterne, for derved at fylde busserne op.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender den busbetjente model med fast busruteforløb som supplement til fremtidig kørselsbetjening af Brønderslev by.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jørn K. Kristensen kom til mødet og orienterede om sagen.

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Der laves tidsbegrænset kontrakt. Johannes Trudslev og Emma Lyng Svensson var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Fridolin Laager er ny formand for Handicaprådet.

Johannes Trudslev og Emma Lyng Svensson var fraværende.

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev og Emma Lyng Svensson var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer