Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 16. januar 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Fraværende med afbud: Ole Bruun

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Møde med GFE Krogenskær A/S


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har imødekommet ønsket fra GFE Krogenskær om et møde hurtigst muligt. Bestyrelsen er inviteret til udvalgets møde mandag den 16. januar 2017, kl. 8.30 på Dronninglund Rådhus.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indskærpede den 16. november 2016 over for biogasanlægget GFE Krogenskær, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder skal opbevares overdækket: "Det indskærpes med hjemmel i GFE Krogenkærs miljøgodkendelse af 13. februar 2014, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder fremadrettet opbevares overdækket. Overdækning skal dække hele det udendørs oplag og være af et materiale, der er uigennemtrængelig for lugtstoffer. Indskærpelsen skal være efterkommet senest den 1. januar 2017. En redegørelse for hvordan overdækningen praktisk udføres og en beskrivelse af overdækningsmaterialet skal sendes til Brønderslev Kommune senest den 1. december 2016."

GFE Krogenskær meddelte den 23. december 2016, at overdækningen var etableret.

Fagforvaltningen besigtigede den 4. januar 2017 overdækningen. Fagforvaltningen konstaterede, at biomassen var overdækket med plastfolie og nylonnet. Dog var der enkelte huller ved plastfoliens sammenføjninger samt ved afslutningen af overdækningen, som ifølge GFE Krogenskær var opstået pga. kraftig blæst. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil håndhæve i forhold til dette, således at overdækninger er fuldstændig fremadrettet. Der blev ikke ved besigtigelsen konstateret væsentlige lugtgener, men dette vil blive fulgt tæt i de kommende uger.

I forbindelse med besigtigelsen ytrede GFE Krogenskærs medejer Per Pedersen ønske om et møde med Brønderslev Kommune med deltagelse af GFE Krogenkærs bestyrelse og det samlede Teknik- og Miljøudvalg.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning samt beslutter, om der skal indkaldes til møde med GFE Krogenskær.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2017, pkt. 6:

Miljøgodkendelsen skal overholdes. Der må ikke være lugtgener. Overdækningen skal til stadighed være fuldkommen, jf. miljøgodkendelsen.

Udvalget imødekommer GFE’s ønske om møde med udvalget. GFE Krogenskær anmodes om et forslag til dagsorden til mødet.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2017:

Bestyrelsen for GFE Krogenskær foreslår mødet udsat til engang i februar, hvor det er muligt at alle i Bestyrelsen kan deltage, da det er umuligt for Bestyrelsen at blive fuldtallige i denne måned.

Da Bestyrelsen ønsker møde med Teknik- og Miljløudvalget for at vise og informere dem om Biogasanlægget og drøfte faktuelle ting vil Bestyrelsen holde mødet på Biogasanlægget.

Beslutning

Udvalget er positiv over for et møde med Bestyrelsen til afholdelse på Rådhuset i Dronninglund.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


5. Lukket punkt: Indsats som følge af miljøtilsyn


Til toppen

Opdateret 19. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer