Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 13. juni 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Ønske om forbedring af trafikale forhold ved Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM/ØK/TM

Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole ønsker området omkring skolen trafiksikret ved etablering af en "Kys og kør" plads, en alternativ vejforbindelse mellem Idræts Allé og Østergade samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade.

Der er afholdt 2 borgermøder med beboerne i området omkring Kornblomstvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om vejprojektet for Kornblomstvejs forlængelse skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har sammen med Skolebestyrelsen ved Hjallerup Skole og formand for Færdselssikkerhedsrådet besigtiget morgentrafikken ved Hjallerup Skole efter ønske fra Skolebestyrelsen.

Det viser sig, at tendensen med at børn bliver kørt i skole, især i vintermånederne, også er gældende for Hjallerup Skole.

Der opstår i dag mange uheldige situationer ved aflevering af børn på p-pladsen og i området omkring skolen, da der ikke findes en dertil indrettet "Kys og kør" plads.

Idræts Allé er en blind vej, som gør, at alt kørende trafik skal ske gennem T-krydset ved Algade. Om morgenen opstår der uhensigtsmæssigt opstuvning på Idræts Allé ved Algade, efter forældrene har afleveret deres børn ved skolen.

Trafikpresset i krydset og ved fodgængerfeltet giver ligeledes skolepatruljen vanskelige arbejdsvilkår.

Skolebestyrelsen ønsker, at området trafiksikres ved etablering af en "Kys og kør" plads på p-arealet foran skolen, etablering af en alternativ udkørsel fra Idræts Allé til Østergade ved en forlængelse af Kornblomstvej samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade ved opsætning af LED-belyst E 17 tavler.

En forlængelse af Kornblomstvej vil samtidig kunne skabe adgangsvej til idrætsforeningens påtænkte parkeringsareal, der ønskes etableret på det gamle tennisbaneareal, i forbindelse med en planlagt haludvidelse. Der vil samtidigt kunne skabes et sikkert stiforløb mellem Østergade og Idræts Allé.

Ovennævnte ønsker er ligeledes foreneligt med Hjallerup Idrætscenters planlagte landskabsrum - "MELLEMrummet".

Overslagspris for Kornblomstvejs forlængelse = 475.000 kr., LED-belyst E17 tavler = 20.000 kr. og "Kys og kør" plads = 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en vej- og stiforlængelse af Kornblomstvej til Idræts Allé på ca. 100 m og at der etableres LED-belyst E17 tavler i fodgængerfeltet i Algade. Ovennævnte ønskes medtaget på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.

Desuden etablering af en "Kys og kør" plads foran Hjallerup Skole. Sidstnævnte er dog beliggende på skolens eget området, og udgiften hertil indstilles derfor afholdt af Ejendomme og Service.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 6:

Godkendt som indstillet. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kontakter Ejendomme og Service med hensyn til finansieringen af "Kys og kør"-pladsen ved Hjallerup Skole.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt 13:

Forslaget anbefales sagen oversendes til Ejendomme og Service.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2017:

På foranledning af borgerhenvendelser fra beboerne i området omkring Kornblomstvej, blev der afholdt et borgermøde den 23. maj 2017, hvor de fremmødte beboere fremførte deres synspunkter til det planlagte anlægsarbejde, for en vej- og stiforlængelse af Kornblomstvej til Idræts Allé.

Grundlæggende var borgerne utilfredse med den planlagte løsning, men havde forståelse for de trafikale udfordringer ved Hjallerup Skole. Der var bekymring omkring støj, tung trafik, høj hastighed og dårlige oversigtsforhold på Kornblomstvej. Der blev foreslået alternative løsningsforslag, med vejadgang fra Østermarken.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende undersøgt de fremlagte forhold nærmere og samlet bemærkningerne i et notat, som blev forelagt beboerne på et borgermøde den 9. juni 2017.

Efter de seneste tilgåede bemærkninger til sagen, så anbefaler Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fortsat Kornblomsvejs forlængelse, da dette projekt vurderes at være den mest hensigtsmæssige til at løse de trafikale problemer ved Hjallerup Skole.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget fastholder den tidligere beslutning om, at Kornblomstvej forlænges ned til Idræts Allé.

Beslutning

Den tidligere beslutning fastholdes.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 14. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach