Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 14. august 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Energinet.dk har den 13. juli 2017 fremsendt et orienteringsbrev om Grøn Ordnings udløb. Ordningens udløb medfører, at der skal gennemføres en hurtig proces for anvendelse af de resterende midler, hvis de ikke skal gå tabt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til annoncering om uddeling af midlerne. Udvalget skal endvidere tage stilling til fordeling af midlerne fra vindmøllerne ved Skovengen – såfremt disse er net tilsluttet inden den 20. februar 2020.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er oprettet i forbindelse med lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ordningen medfører, at der opspares 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen i en grøn fond. Midlerne kan anvendes til anlægsarbejder til styrkelse af rekreative og landskabelige værdier i kommunen samt kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi. Byrådet har vedtaget et administrationsgrundlag for tildeling af midler i Brønderslev Kommune (se bilag). Midlerne er hidtidigt blevet tildelt til projekter i diverse foreninger mv. på baggrund af en ansøgningsrunde. Teknik- og Miljøudvalget er bemyndiget til at fordele midler blandt de indkomne ansøgninger.

Grøn ordning udløber

Statsstøtten til Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Fagforvaltningen har modtaget et orienteringsbrev fra Energinet.dk, der er myndighed i forhold til ordningen. Energinet.dk oplyser, at de midler, som Energinet.dk ikke har meddelt tilsagn om, senest den 20. ferbruar 2018, bortfalder. For midler, der opnås tilsagn om inden den 20. februar 2018, er der en frist for gennemførelse og ansøgning om udbetaling den 20. februar 2020. Energinet.dk oplyser desuden, at også Energinet.dks sagsbehandling af ansøgninger skal være afsluttet senest den 20. februar 2018. De opfordrer derfor til, at kommunerne fremsender ansøgninger snarest muligt og senest den 1. december 2017. Ansøgninger der fremsendes senere vil ikke kunne forventes færdigbehandlet inden ordningens udløb.

Status og anvendelse af resterende midler

Brønderslev Kommune har pt. 2.341.330 kr. til rådighed i Grøn Ordning, der endnu ikke er tildelt bestemte projekter. Heraf stammer 1.518.000 kr. fra vindmølleprojektet ved Skovengen nord for Asaa (udbetaling af midler fra Skovenegen forudsætter, at møllerne er nettilsluttede inden den 20. februar 2020)..

For at udnytte midlerne i Grøn Ordning er det afgørende, at projekterne kan konkretiseres hurtigt, og at de er realiserbare inden for en to årig periode.

Formanden for Teknik- og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, annoncering af midlerne, samt at udvalget tager stilling til fordeling af midlerne fra vindmøllerne ved Skovenengen, såfremt disse er net tilsluttet senest den 20. februar 2020. Formanden indstiller, at disse midler reserveres til Asaa Havn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen

Opdateret 15. august 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach