Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. marts 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:30


Indholdsfortegnelse1. Kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 10,0 mio. kr. til brug for finansiering af solvarmeprojekt.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 10,0 mio. kr.

Lånet skal anvendes til etablering af 5.000 m2 solvarmeanlæg med tilhørende transmissionsledninger og tekniske installationer.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 2. juni 2014 givet projektgodkendelse til etablering af solvarmeanlægget. Byrådet har i møde den 18. juni 2014 godkendt, at de nødvendige arealafståelser for realisering af projektet kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for følgende lån:

Oprindeligt lånebeløb 10,225 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 0,675 mio. kr. - låneudløb 2015.

Oprindeligt lånebeløb 5,500 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 4,644 mio. kr. - låneudløb 2027.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 10,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. Frigivelse af rådighedsbeløb til ESCO-projektet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 31,0 mio. kr. til ESCO-projektet.

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2013 er der indgået samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og Glenco (efterfølgende fusioneret med Kemp & Lauritzen), som entreprenør og leverandør af energibesparende foranstaltninger. Som en del af aftalen garanterer Kemp & Lauritzen en besparelse på 4,13 mio. kr. overfor Brønderslev Kommune, når det samlede projekt er gennemført. Udgangspunktet er, at der er valgt at anvende i alt 80 mio. kr.; 75 mio. kr. til de direkte energibesparende foranstaltninger og 5 mio. kr. til rådgivning, uforudsete udgifter som skimmelsvampe, asbest, PCB eller andre forhold.

Fagenheden Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 31,0 mio. kr. fra Budget 2015 til videre forløb i ESCO-projektet i henhold til samarbejdsaftale med Kemp & Lauritzen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat i alt 31,0 mio. kr. til ESCO-projektet i Budget 2015.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 19. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach