Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 7. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:45


Indholdsfortegnelse1. Ændringsforslag til budget 2016 vedr. ESCO-projektet


Resume

Sagsforløb: ØK

For at imødekomme behov for at reducere kommunernes samlede anlægsudgifter foreslås det, at anlægsbudgettet til ESCO-projektet reduceres i 2016 for i stedet at blive forøget i 2017.

Sagsfremstilling

De sidste opgørelser fra KL viser, at kommunernes samlede anlægsrammer ligger lidt over det aftalte niveau fra regeringsaftalen. KL har derfor forespurgt, om der er mulighed for at justere på anlægsbudgettet for 2016.

I Budget 2016 har Brønderslev Kommune afsat 3,0 mio. kr. til sidste rate af ESCO-projektet. Det viser sig nu, at det kun er 300.000 kr., der forfalder til betaling i 2016, mens den resterende del på 2,7 mio. kr. er fordelt på de kommende år.

Det foreslås derfor, at anlægsbudgettet justeres således, at der i budget 2016 afsættes 300.000 kr. til ESCO-projektet, mens de resterende 2,7 i stedet afsættes i 2017. Til budget 2017 aftales det herefter, hvordan de 2,7 mio. kr. fordeles på de kommende år.

Ændringen påvirker ikke likviditeten, da anlægsudgiften til ESCO-projektet er fuldt lånefinansieret.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår,

  • at anlægsbudgettet for 2016 reduceres med 2.700.000 kr. til ESCO-projektet og at anlægsbudgettet for 2017 øges med 2.700.000 kr. til ESCO-projektet.
  • at der budgetteres med en mindre låneoptagelse på 2.700.000 kr. i 2016 og en forøget låneoptagelse på 2.700.000 kr. i 2017 som følge af ændringerne i ESCO-projektet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen

Opdateret 8. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer