Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 17. februar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Henning Jørgensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Brønderslev Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Varme A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 150 mio. kr. til brug for til etablering af et kombineret flis- og solvarmeprojekt.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Varme A/S har igennem længere tid arbejdet med at etablere et kombineret flis- og solvarmeanlæg. Projektet er nu så fremskredet, at der er behov for at få finansieringssiden på plads.

Brønderslev Varme A/S ansøger derfor om kommunegaranti for optagelse af et lån på 150 mio. kr. til etablering af kombineret flis- og solvarmeprojekt. Det samlede finansieringsbehov vil andrage i størrelsesordenen 315 mio. kr., men Brønderslev Forsyning ansøger i denne omgang garanti til en låneramme/byggekredit på 150. mio. kr.

Lån via Kommunekredit, som er det lån, der kræver kommunegaranti, indgår således som ét element, om end størrelsen på det endelige lån i Kommunekredit p.t. ikke kendes. Yderligere er der indgået aftale med Spar Nord Bank om delfinansiering via en leasing-aftale på op til 145 mio. kr., ligesom Spar Nord Bank stiller variable lån og driftskreditter til rådighed.

En eventuel kommunegaranti til Brønderslev Varme A/S vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75 % p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Brønderslev Varme A/S for et lån på 150 mio. kr., og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 %.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer