Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 14. januar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Det fælles medicinkort – mandat til Praksisplanudvalgets medlemmer


Resume

Sagsforløb: SS

Der er indgået aftale om igangsætningsopgaver i forbindelse med Det fælles Medicinkort. Praksisplanudvalget beder om mandat til at indgå aftalen mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation gældende for 2015.

Sagsfremstilling

Der er opnået enighed mellem KL, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort. De vedhæftede bilag redegør for baggrund for enighed og udkast til lokal implementeringsaftale, samt et estimat af byrdefordelingen mellem de nordjyske kommuner.

KKR formandskabet har bedt om hurtig tilbagemelding fra alle kommuner om, at de respektive kommunalbestyrelser giver KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive implementeringsaftalen, der forventes at kunne træde i kraft den 1. februar 2015.

Udgiften for Brønderslev Kommune er ifølge overslaget på 86.250 kr. i 2015, og der er alene tale om en aftale gældende for indeværende år i forbindelse med indfasning af Det fælles Medicinkort. Udgiften forventes afregnet via den aktivitetsbestemte medfinansiering, men da anmodningen fra KKR først er modtaget i administrationen den 8. januar 2015, har det ikke været muligt at afklare dette forhold med sikkerhed. Evt. bevillingsmæssige konsekvenser vil blive taget op i den kvartalsvise budgetopfølgning i 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget giver mandat til Praksisplanudvalget til indgåelse af aftalen om Det fælles Medicinkort. Det foreslås endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om udvalget fremover skal forelægges lignende sager til politisk behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 1:

Beslutning

Udvalget tilslutter sig, at der gives mandat til at indgå aftalen.

Udvalget ønsker fremover denne type sager forelagt til orientering.

Bilag

Til toppen

Opdateret 14. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach