Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 1. september 2015
Lokale: Lokale 314, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af forslag til yderligere besparelser i 2015 på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning herom.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i møde den 26. august 2015 behandlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 og

vedtaget følgende:

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

  • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
  • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter problematikken og om muligt fremkommer med forslag til yderligere besparelser inden Økonomiudvalgets møde den 2. september 2015.

Beslutning

Udvalget foreslår, at merforbruget på 700.000 kr. på sundhedsområdet dækkes af sundhedspuljen.

Restbeløbet i sundhedspuljen er herefter 1 mio.kr., som foreslås givet som negativ tillægsbevilling. Dog forudsætter udvalget, at en evt. merudgift i 2015 til kommunal medfinansiering af lægeoverenskomsten kan dækkes af en tillægsbevilling, såfremt denne ikke afregnes af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer