Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. september 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Tilskud til barrierer i ridehalehal til Holtegaard Rideklub


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Holtegaard Rideklub om tilskud til barrierer i ridehal.

Sagsfremstilling

Holtegaard Rideklub blev etableret i 2012. Klubben fokuserer meget på bredden i ridesporten, og de ser sig selv som et alternativ til de mere konkurrenceprægede rideklubber.

Klubben bor til leje på Holtegaard, hvor ridehal og rytterstue er indrettet i eksisterende lokaler. Disse lokaler blev indrettet til formålet.

Der er ikke planer om nye lokaler, men der arbejdes på at opgradere de eksisterende. Ridehallen har i dag rundballer placeret som barrierer. Dette er ikke en optimal løsning, da det betyder, at selve ridebanen bliver for smal.

Montering af barrierer forventes at kunne gennemføres for 200.000 kr. inkl. moms.

Holtegaard Rideklub finder det realistisk at kunne skaffe halvdelen af midlerne gennem sponsorer og fonde.

Konkret søger Holtegaard Rideklub om tilskud på 100.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2014, pkt. 6:
Sagen udsat.

Uddybende materiale:

Holtegaard Rideklub har indsendt yderligere oplysninger som grundlag for ansøgning. Rideklubben oplyser, at der pr. 31. december 2013 var 63 medlemmer i klubben. Der er vedlagt uddybning af ansøgning samt regnskab 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget.

Der er efter udvalgets møde i august 725.000 kr. tilbage på anlægspuljen, såfremt Byrådet godkender Økonomiudvalgets beslutning om frigivelse af 200.000 kr. til Tilskud til Thise Idrætsforening.

Beslutning

Udvalget kan på forhånd give tilsagn om 25.000 kr. Såfremt rideklubben kan skaffe anden finansiering som anført, bevilger udvalget yderligere 25.000 kr.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Anlægs- og etableringstilskud til Dronninglund Rideklub


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dronninglund Rideklub om anlægs- og etableringstilskud på 284.100 kr. i forbindelse med flytning til Kirkevej 6.

Sagsfremstilling

Dronninglund Rideklub har indgået et samarbejde med ejerne af Kirkevej 6 og 8 om at få rideklubben etableret gennem lejeaftaler på disse ejendomme.

Etablering af rideklub på Kirkevej 6 kræver, at der etableres udendørs dressurbaner samt en springbane. I de eksisterende bygninger kan der etableres staldfaciliteter og et mindre ridehus.

Lokalplan 32-R-05.01 for Ridecenter ved Kirkevej, Dronninglund blev godkendt af Byrådet i maj måned 2013.

Rideklubben er i dag lejer af dele af ejendommen Kirkevej 8, og der arbejdes på at indgå en 20 årig lejeaftale vedrørende Kirkevej 6.

Budget for projektet:

Frivilligt arbejde (400 timer á 100 kr.) 40.000 kr.
Opbygning af dressurbaner, 2 ude og 1 inde 278.831 kr.
Opbrydning af gulv i to stalde 58.100 kr.
16 hestebokse 214.891 kr.
Revision 5.000 kr.
I alt 597.000 kr.

Dronninglund Rideklub har opnået tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Center for Projekttilskud på 278.500 kr.

Dronninglund Rideklub ansøger om tilskud til etableringsudgifterne:

50 % af 557.000 kr. 278.500 kr.
Gebyr for byggetilladelse (anvendelsesændring) 5.600 kr.
I alt 284.100 kr.

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 12:
Udsat

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget.

Der er efter udvalgets møde i august 725.000 kr. tilbage på anlægspuljen, såfremt Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling om frigivelse af 200.000 kr. til Tilskud til Thise Idrætsforening.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der bevilges 100.000 kr.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud til opbygning af ridestadion til Hjallerup Rideklub


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Hjallerup Rideklub om etablering af ridestadion med tribuner.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub er en stor og anerkendt klub med moderne faciliteter og stor aktivitet for både bredde og elite.

I 2006 indviede Hjallerup Rideklub det splinternye ridecenter tæt på Hjallerup by med plads til 80 heste, 2 ridehaller, 3 udendørs dressurbaner og en udendørs springbane.

Igennem den senere tid har Hjallerup Rideklub ønsket at lave en ny springbane på en "ordentlig" bund og med den rette placering. Ønsket har været at skabe synergi mellem Hjallerup Marked og Hjallerup Rideklub, samtidig med at der blev skabt de optimale rammer for en springbane.

Med dette ønske er Hjallerup Rideklub nu klar med projekt "Ridestadion med tribuner".

Hjallerup Rideklub havde pr. maj 2014 350 medlemmer og de seneste års tiltag på udvikling af faciliteter og aktivitet har medvirket til en forhøjelse af medlemstal.

Det forventes, at det nye ridestadion vil kunne tiltrække større stævner indenfor en overskuelig fremtid og at det samtidig giver nye muligheder for byen.

Økonomi:

Stadion 1.650.000 kr.
Opvarmningsbane 700.000 kr.

Klubben har modtaget 390.000 kr. fra Hjallerup Samvirke, Spar Nord Fonden, Tilsagn fra LAG, Nordea samt indsamlingsaktiviter i klubben.

Hjallerup Rideklub søger Fritids- og Kulturudvalget om tilskud på 800.000 kr. til etablering af Ridestadion.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget.

Der er efter udvalgets møde i august 725.000 kr. tilbage på anlægspuljen, såfremt Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling om frigivelse af 200.000 kr. til Tilskud til Thise Idrætsforening.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der bevilges 400.000 kr.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af Asaa Dykkerklub som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Dykkerklub om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Asaa Dykkerklub søger om godkendelse som en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven. Der søges ikke om aktivitetstilskud eller lokaletilskud.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder betingelserne i henhold til folkeoplysningsloven for godkendelse som en forening.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fritids- og Kulturudvalgets besøg i Ungdomsskolen og Kulturskolen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til besøg hos Ungdomsskolen og Kulturskolen.

Sagsfremstilling

Der ønskes planlagt besøg hos Ungdomsskolen og Kulturskolen evt. i forbindelse med ordinære møder i oktober og november.

Beslutning

Der planlægges besøg i forbindelse med udvalgsmøderne i oktober og november. Fagenheden planlægger besøgene.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Om kommunegruppen i DGI Nordjylland.

Svend Erik Trudslev og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 29. august 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer