Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. april 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Anlægspuljen 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Anlægspuljen 2017.

Sagsfremstilling

Der er ved udsendelse af dagsorden modtaget 15 ansøgninger til puljen (fredag, den 31. marts 2017). Ansøgninger der modtages frem til ansøgningsfristens udløb sendes til udvalgets medlemmer mandag, den 3. april 2017.

De 11 ansøgninger, der er modtaget på nuværende tidspunkt har ønsker om tilskud på 5.761.016,50 kr.

Det bemærkes, at ved uddeling af anlægsmidler, afløfter kommunen positivlistemoms svarende til 17%.

Det vil sige, at denne skal indregnes i budgettet, som ikke tager højde herfor, da beløbene her er nettobeløb.

Der henvises derfor til følgende skema for udregning af mulige anlægsmidler til uddeling.

Kopi af materialer, budget og regnskab for hver enkelt ansøgning findes i udvalgsmedlemmernes dueslag fra mandag, kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritids- og kulturudvalget var oprindeligt i 2017 på 1 mio kr. Puljen er dog reduceret til 677.300 kr. som følge af rammebesparelsen på Fritids- og Kulturområdet til budget 2017.

I regnskab 2016 er der dog et mindreforbrug på anlægspuljen på 208.496 kr., som forventes overført til 2017. Puljen i 2017 er herefter på 885.796 kr.

Beslutning

Følgende ansøgninger imødekommes

2. Brønderslev Tennisklub med

40.000 kr.

6. Hjallerup Idrætscenter med

60.000 kr.

7. Hjallerup Rideklub med

101.000 kr.

10. Hjallerup Skytteforening med

373.000 kr.

11. KFUM Spejderne i Asaa

20,0000 kr.

12. Hekla

250.000 kr.

13. PSI Serritslev

75.000 kr.

14. TSI

50.000 kr.

15. Ørum Sportsforening

86.000 kr.

I alt

1.055.000 kr.

Udvalget indstiller ovenstående frigivet.

Ansøgning 3. Dronninglund Hallerne kan ikke imødekommes, men oversendes til Økonomiudvalget uden indstilling, med henvisning til ansøgers ønske om kommunal lånegaranti.

Til toppen


4. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  1. Brønderslev Bibliotek sender evaluering af projekt "Småt Brændbart - biblioteket på kanten". Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Aabenraa Biblioteker og Brønderslev Bibliotek. Evaluering vedlagt som bilag.
  2. Forskningsprojekt "Fremtidens Idrætsfaciliteter" har netop afsluttet 4 ugers registrering i alle haller i Brønderslev Kommune.
Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering - Lukket


Til toppen

Opdateret 7. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer