Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. januar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Brønderslev Rideklub søger om forhøjelse af lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Rideklubs ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rideklub har ved breve af 6. oktober og 24. november 2016 ansøgt Brønderslev Kommune om forhøjelse af lokaletilskuddet med henvisning til, at Brønderslev Rideklub og Brønderslev ny ridehal agter at indgå en ny lejekontrakt for Brønderslev Rideklubs lejemål på Golfvejen 47.

Klubben har grundet den økonomiske situation været nødt til at realisere et salg af den eksisterende ridehal for at skaffe likviditet. Klubben forventer at komme ud af 2016 med et underskud på mindst 100.000 kr. Dette underskud skyldes til dels, at Brønderslev Kommune har beskåret det særlige tilskud.

Brønderslev Rideklub ejer i dag rytterstuen samt tilhørende toilet samt to tredjedele af den gamle ridehal, hvor rideundervisningen foregår. Der er tale om et areal på i alt ca. 1.250 m2.

Brønderslev Rideklub agter at sælge disse bygninger til foreningen Brønderslev Ny Ridehal, der ejer det resterende bygningssæt, og således fortsætte som lejer.

Det kommunale lån, der hidtil har været i denne ejendom er indfriet i 2016. Den kommunale udgift har været ca. 50.000 kr. årligt på dette lån.

Købesummen for bygningen fastsættes til 800.000 kr., svarende til handelsværdi. Ejendommen er vurderet af EDC til 850.000 kr.

Huslejen for hele arealet, der anvendes til Ridehus udgør 3.120 m2, og Rytterstue udgør ca. 100 m2 er fastsat til markedsværdi svarende til 270.000 kr. årligt.

Brønderslev Rideklub føler sig hårdt presset på indtægtssiden, senest ved nedsættelsen af tilskudsprocenten fra 75 % til 65 %, og nu også ved ændring af tilskud til el- og vandudgiften.

Brønderslev Rideklub oplever igen efter en periode med stagnation en fremgang af elever i skolealderen, der søger undervisning på klubbens elevheste på trods af faldende børnetal. Klubben agter i endnu højere grad at satse på klubliv og fællesskabsoplevelser uden en elitær tilgang til hesteverdenen.

Brønderslev Rideklub anmoder om godkendelse af den nye lejekontrakt med tilhørende husleje på 270.000 kr. som tilskudsberettiget.

Team Fritid og Kultur har på bilag "Beregninger for Brønderslev Rideklub", opstillet de økonomiske konsekvenser af ansøgningen. Forhøjelsen af lokaletilskud til Brønderslev Rideklub skal indeholdes indenfor samlede budgetramme for lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår ud fra en samlet vurdering, og med henvisning til beregninger jf. vedlagte bilag, at ansøgningen imødekommes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er indstillet på at være imødekommende overfor rideklubbens ønske om øget lokaletilskud. Endelig stillingtagen tages på udvalgets møde den 19. januar 2017.

Udvalget ønsker sagen flyttet over på åben dagsorden.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer