Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 21. august 2017
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2017.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

 • 98 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. 36 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 2 %) er ikke er i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktiviteter efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
 • 79 % af de 18-24-årige i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2 procentpoint (svarende til 51 unge) i forhold til sidste år.

566 unge mellem 18 og 24 år er aktuelt ikke i gang med eller har taget en ungdomsuddannelse. Ca. halvdelen heraf er i forberedende aktiviteter i form af arbejde, VUC, produktionsskole, højskole, aktiviteter efter LAB-loven eller lignende. 28 % (160 ud af de 566 unge) er på offentlig forsørgelse. Dette er lavere end året før, hvor 197 unge mellem 18 og 24 år var på offentlig forsørgelse

 • Rapporten viser et fald i antallet af 15-24-årige, som er på produktionsskole. 51 unge var på produktionsskole i 2. kvartal 2016. Det samme gælder 30 unge i 2. kvartal 2017. Det skyldes muligvis, at produktionsskoleydelsen er halveret siden 2016.
 • Antallet af elever i 8. klasse, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er steget fra 102 (25 %) elever i januar 2016 til 132 (30 %) elever i januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 13:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. Etablering af en ny forberedende grunduddannelse


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udspil til ny lov om en forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Regeringen fremlagde den 10. maj 2017 et udspil til en forberedende grunduddannelse (FGU), der skal samle en række af de uddannelser, der i dag er for unge, der er i mellemperioden mellem folkeskole og en ungdomsuddannelse.

Pt. afventes det endelige lovforslag, der forventes behandlet efter sommerferien, sådan at det kan udmøntes i en egentlig lov i oktober-november måned.

Der er to hovedspor i regeringsudspillet. Et spor omkring den nye uddannelse og den geografiske uddannelsesdækning samt et spor omkring det samlede kommunale ansvar for de unge op til 25 år.

Der har været nedsat en lille arbejdsgruppe til at komme med de første beskrivelser, spørgsmål og anbefalinger til den videre proces omkring FGU’en. Arbejdsgruppen består af skolechef Carsten Otte, afdelingsleder Charlotte Hove og ungechef Hanne Neergaard (tovholder for gruppen). Hanne har samtidig deltaget i møder med ledere af uddannelsesinstitutioner, der i dag udbyder uddannelser, der vil blive en del af FGU’en.

Vedhæftede notat er en opsamling af spørgsmål og anbefalinger, der med baggrund i ovenstående trænger sig på, og hvor Brønderslev Kommune allerede inden loven er vedtaget bør have haft de indledende drøftelser.

Direktionen drøftede sagen den 27. juni 2017 og besluttede at lægge sagen op til fælles drøftelse mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Direktionen foreslår derudover, at der etableres en styregruppe med følgende deltagere:

 • To repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget
 • To repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget
 • Evt. en repræsentant fra Økonomiudvalget
 • Direktør for Fagforvaltningen for Børn og Kultur
 • Direktør for Fagforvaltningen for Beskæftigelse
 • Leder af AOF Vendsyssel
 • Leder af Produktionsskolen
 • Leder af VUC
 • Arbejdsgruppen

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og godkender nedsættelse af styregruppe med den foreslåede repræsentation.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 14:

Ungechef Hanne Neergaard kom til mødet og orienterede om den ny forberedende grunduddannelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sammensætningen af styregruppen blev godkendt. Ungerådet spørges, om de ønsker at deltage med to repræsentanter i styregruppen.

Beslutning

Ungechef Hanne Neergaard kom til mødet og orienterede om den ny forberedende grunduddannelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sammensætningen af styregruppen blev godkendt. Ungerådet spørges, om de ønsker at deltage med to repræsentanter i styregruppen.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende

Bilag

Til toppen

Opdateret 31. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer