Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. juni 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2019 - forslag til reduktionspulje


Resume

Sagsforløb: ÆR

Forslag til reduktionspulje udsendes til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor rådets område samt om at fremkomme med eventuelle andre forslag, der kan indgå i reduktionspuljen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Økonomiudvalget understreger, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag eller til prioriteringen af disse.

Ligeledes er den endelige politiske beslutning om størrelsen af den samlede reduktionspulje udskudt til efter sommerferien.

Økonomiudvalget opfordrer høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag, der kan indgå i reduktionspuljen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 1. august 2018.

Beslutning

Ældrerådet stiller sig undrende overfor, at der i Budget 2018 ikke er afsat midler vedrørende åbning af pladser på Friplejehjemmet Vivaldi, idet Byrådet har været bekendt med denne beslutning i flere år.

Åbningen af pladser på Friplejehjemmet Vivaldi belaster Brønderslev Kommunes økonomi, og det medfører derved en reduktion i økonomien på de kommunale plejecentre.

Ældrerådet ser med bekymring på, at Ældreområdet bærer en af de største besparelser i det fremtidige budget – hvilket ikke ligger i tråd med Brønderslev Kommunes Ældrepolitik, der netop er vedtaget.

Gerda Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forberedelse til møde med borgmester Mikael Klitgaard


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Drøftelse af punkter til møde med borgmester Mikael Klitgaard den 15. august 2018.

Beslutning

Følgende punkter ønskes drøftet med borgmester Mikael Klitgaard:

  • Enlige i eget hjem.
  • Økonomi på ældreområdet fremadrettet.
  • Langstrakt strategi på området.

Formand Inger Møller Nielsen fremsender, ifølge aftale, uddybende mail til borgmester Mikael Klitgaard.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der er nu ansat faste plejecenterlæger tilknyttet 8 centre i Brønderslev Kommune.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Beslutning
  • En Ældrehåndbog – et opslagsværk for ældre borgere i Brønderslev Kommune – er under udarbejdelse i Ældrerådet.
  • Ældrerådets Orienteringsmøde er fastlagt til den 25. oktober 2018 i Hjallerup Kulturhus.
  • Danske Ældreråd afholder møde den 3. oktober 2018. Der ønskes tilkendegivelse af deltagelse på næste ældrerådsmøde den 15. august 2018.
  • Ældrerådsmøde den 3. oktober 2018 ændres til afholdelse den 2. oktober 2018 kl. 8.00, således der er mulighed for deltagelse i Danske Ældreråds konference.
  • Mødetider ønskes fremover ændret til mødestart kl. 08.00.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Ældrerådet ønsker på dagens møde at få en drøftelse vedrørende procedurer for høringer.

Ældrerådet ser med stor utilfredshed på ikke at være hørt i sagen vedrørende lukning af Hellevadlund. Der har været god tid til at indkalde Ældrerådet ekstraordinært for høring.

Der sendes særskilt brev ud til Borgmester, Direktør for Sundhed og Velfærd, samt formanden for Ældreomsorgsudvalget desangående.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Der udsendes pressemeddelelse vedrørende det forestående møde med Borgmester Mikael Klitgaard og de punkter Ældrerådet ønsker drøftet.

Ligeledes meddeles det, at der sendes brev til borgmester Mikael Klitgaard, direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen samt udvalgsformand for Ældreomsorgsudvalget Ole Jespersgaard, vedrørende beslutningen på Byrådsmøde den 20. juni 2018, om lukning af Plejecenter Hellevadlund samt omstillingen til ældreboliger og særlige træningspladser.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 15. august 2018 kl. 8.00.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer