Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 16. november 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Erik Nielsen og Gerda Pedersen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen fraværende.

Til toppen


3. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård foreslås besluttet.

Fremsendes til Ældrerådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Derudover har Byrådet den 20. juni 2018, sag 13, truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

  • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
  • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
  • om der skal omdannes plejecenterpladser på Kornumgård til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model

  • Stenumgård huser handicaptilbud
  • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
  • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Beslutning

Der er enighed i Ældrerådet om, at denne model er det bedste sete forslag indtil videre.

Ældrerådet ønsker en uddybning af tidsplanen for hvorledes rokeringen skal finde sted, både for beboere og personale.

Ældrerådet anbefaler ligeledes, at der på Hellevadlund indrettes akutstuer.

I forhold til Stenumgård, ser Ældrerådet det som en god løsning med udelukkende handicaptilbud, dog er der en vis bekymring for, om personalet flytter med. Denne bekymring gælder også for personalet fra Stenumgård til Hellevadlund.

Erik Nielsen og Gerda Pedersen fraværende.

Til toppen

Opdateret 16. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer