Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 18. juni 2019
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen informerede om veloverstået folkemøde på Læsø.

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


4. Budget 2020 - høring af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: ÆR

Forslag til råderumspuljer udsendes til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til råderumspulje, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 1. august 2019.

Beslutning

Høringssvar Budget 2020

Emne / Overskrift:

Høring af råderumspuljer

Fagudvalg (Sæt kryds)

Økonomiudvalget ___

Børne- og Skoleudvalget ___

Fritids- og Kulturudvalget ___

Beskæftigelses- og

Uddannelsesudvalget

Ældreomsorgsudvalget ___

Social- og Sundhedsudvalget ___

Teknik- og Miljøudvalget___

Afsender: (fx Forældrebestyrelse, MED-udvalg, Forening mv.)

Ældrerådet

Høringssvar:

Prisstigninger på 10 % i Caféen på Aktivitetscenter Grønningen:

I tilfælde af en eventuel besparelse skal effektiviseres, vil det være i orden at hæve priserne i samme takt som prisregulering på folkepensionen.

Plejecenterområdets pulje til faste vagter reduceres:

Ældrerådet tager skarp afstand fra regulering på dette område, da det vil medføre reducering af varme hænder, hvilken vil få konsekvenser for den egentlige pleje.

Taksten på almindelige pladser med flere end 30 pladser reduceres:

Ældrerådet tager skarp afstand fra regulering på dette område, da det vil medføre reducering af varme hænder, hvilken vil få konsekvenser for den egentlige pleje.

Klippekort til ældre:

Ældrerådet kan ikke gå ind for reducering på området, bl.a. med afsæt i, at puljen dårligt er afprøvet, inden der foreslås ændringer.

Samtidig vil en reducering betyde en begrænsning for deltagelse i aktiviteter for den enkelte borger, og dette modstrider de beslutninger, der er truffet i forbindelse med anvendelsen af klippekort, bl.a. til ensomme ældre.

Anette Thomsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 18. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer