Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 2. september 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Forslag til lokalplan 02-B-16.02 boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger på Tranebærvej 6A, Dronninglund. Lokalplanen giver mulighed for, at en bevaringsværdig bygning kan nedrives samt opførelse af 18 boliger og et fælleshus på ejendommen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. august 2020, at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund, på baggrund af et projektforslag for nedrivning af den gamle Realskole og opførelse af fælleshus samt 18 tæt-lave boliger.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan, der skal erstatte den nuværende lokalplan for området, som blev vedtaget i oktober 2017. Det primære formål med lokalplanforslaget er at skabe det planmæssige grundlag for nedrivning af den bevaringsværdige tidligere Realskole. Derudover er lokalplanbestemmelserne for den eksisterende lokalplan overført til lokalplanforslaget. Forslaget giver derfor forsat mulighed for anvendelse af området til boligformål, i form af tæt-lav boligbebyggelse samt fælleshus til områdets beboere.

De 18 boliger opføres som en rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Bebyggelsen orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Bebyggelsen opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur samt valg af materialer.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Rørholtvej med ensrettet kørsel mod Tranebærvej. I området skal der etableres stier, der sikrer en tilkobling til omgivelserne og ABC stien, der forløber langs områdets afgrænsning mod øst.

Inden for lokalplanområdet skal der udlægges parkeringsarealer til områdets beboere. Lokalplanen udlægger et areal ved adgangen fra Rørholtvej til parkeringsareal, hvor der etableres mindst 25 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne indrettes som handicap parkeringspladser. Antallet af parkeringspladser lever ikke helt op til parkeringsvedtægten, der foreskriver 1,5 p-plads per bolig i tæt-lavt boligområde. Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om fritagelse af manglende p-pladser mod betaling til parkeringsfonden eller om antallet af p-pladser fastsættes til i alt 27 stk.

Nedrivning af den bevaringsværdige bygning kræver en offentlig høring i mindst 4 uger, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om nedrivningstilladelse. Den offentlige høring kan følge lokalplanen.

Fagforvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan kan sendes i offentlig høring med en tidsfrist på 4 uger i henhold til planlovens § 24.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

  • fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Alternativ: Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 27 stk.,
  • godkendelse af forslag til lokalplan samt udsendelse af planerne i 4 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 3:

Lokalplanen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Udvalget ønsker, at sten fra den gamle realskole implementeres i den nye bygning.

Der skal indbetales til P-fonden for de manglende parkeringspladser.

Poul Erik Andreasen kan ikke godkende lokalplanen – Poul Erik Andreasen ønsker den gamle realskole bevaret, med de nødvendige tilskud.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet.

Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Poul Erik Andreasen kan ikke godkende lokalplanen.

Poul Erik Andreasen ønsker den gamle realskole bevaret, med de nødvendige tilskud.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer