Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 9. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om selvhjælpsprogrammet Kom-Videre-Mand


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har modtaget information omkring Kom-Videre-Mand (KVM), der er et selvhjælpsprogram bestående af selvhjælpsgrupper for mænd. Udvalget ønsker i den forbindelse nærmere information om KVM. Målgruppen er mænd i alle aldre (25+ og op), som er gået lidt i stå i deres liv.

Sagen fremsendes til orientering.

Under dagsordenspunktet vil frivilligkonsulent Knud Pejstrup og en anden medarbejder fra De Frivilliges Hus komme til udvalgets møde kl. 16.00 og holde oplæg om KVM.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har modtaget information omkring Kom-Videre-Mand-programmet (KVM), der er et selvhjælpsprogram bestående af selvhjælpsgrupper for mænd. Udvalget ønsker i den forbindelse nærmere information om KVM. Programmet er udviklet og startet i Københavns-området, men har siden bredt sig til resten af landet - herunder Aalborg og Nordjylland. KVM er i Aalborg forankret i De Frivilliges Hus.

Målgruppen for et KVM-forløb er mænd i alle aldre (25+), som er gået lidt i stå i deres liv. Årsagen til deres vanskeligheder kan være mange - stress, skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald i det nærmeste netværk, langvarig sygdom, svigt helt tilbage i barndommen, ensomhed m.v.

Et KVM-forløb gennemføres i en gruppe på 8 mænd, der ikke kender til hinanden i forvejen. Mændene mødes 8 ugedage i træk i tidsrummet 18:30-21:30. Hver aften er der et bestemt tema, som der tages udgangspunkt i. Møderne handler om fortællinger, lytning og reflektioner. Det er gratis at deltage i et KVM-gruppeforløb.

Under dagsordenspunktet vil frivilligkonsulent Knud Pejstrup og en anden medarbejder fra De Frivilliges Hus holde oplæg om KVM.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Frivillighedssrådet informeres om ordningen.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra juni 2019 grundet en række efterreguleringer.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse og kontanthjælp. På de permanente ydelsesområder (fleksjob- og førtidspensionsområdet) ses en stigning over det seneste år. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i juni 2019 og udviklingen i Brønderslev Kommune over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Det lokale erhvervsklima 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Industri har for tiende år i træk lavet en undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Undersøgelsen for 2019 er nu offentliggjort.

I den samlede placering ligger Brønderslev Kommune på en 27. plads ud af 93 deltagende kommuner. Brønderslev Kommune er rykket 18 plader frem sammenlignet med 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industri har for tiende år i træk undersøgt erhvervsklimaet i de danske kommuner. Formålet er at belyse, hvilke rammer virksomhederne har i de danske kommuner, og hvor tilfredse virksomhederne er med de enkelte kommuner.

93 kommuner deltager i undersøgelsen, der er baseret på offentlig statistik og en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Dansk Industri kombinerer resultater fra spørgeskemaet med de statistiske data i 9 kategorier, som giver en indikation på, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder. I skemaet nedenfor ses, hvordan Brønderslev Kommune placerer sig i forhold til de 9 kategorier i 2019 sammenlignet med 2018:

Vurdering af Brønderslev Kommune målt på

2019

2018

Erhvervsvenlighed

28

47

Infrastruktur og transport

81

91

Arbejdskraft*

28

20

Uddannelse

37

42

Kommunal sagsbehandling*

25

32

Skatter, afgifter og gebyrer

35

64

Fysiske rammer*

37

35

Brug af private leverandører

26

11

Kommunens image

54

63

Information og dialog med kommunen

16

27

Samlet placering

27

45

*I disse kategorier har Dansk Industri anvendt enkelte variable i 2019, som de ikke gjorde i 2018

I det samlede resultat for 2019 ligger Brønderslev Kommune på en 27. plads og er rykket 18 pladser frem sammenlignet med 2018. I de kategorier, der primært gælder Jobcentrets ressortområde - arbejdskraft og kommunal sagsbehandling - placerer Brønderslev Kommune sig i den øvre ende på henholdsvis en 28. og 25. plads. I underkategorien Arbejdskraft ligger Brønderslev Kommune på en 16. plads, når kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere vurderes og en 4. plads, når virksomhedernes samarbejde med jobcentret vurderes.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Deltagelse i forsøg med Uddannelsesløftsordningen


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der indført en ordning for ledige dagpengemodtagere med formålet, at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge. Denne ordning hedder uddannelsesløftsordningen. Siden Beskæftigelsesreformens implementering har Jobcentret i Brønderslev Kommune bevilget 10 uddannelsesløft til dagpengemodtagere. En række forhold vurderes at have betydning for, at ordningen ikke er slået igennem hos de ledige.

Den tidligere regering har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise, at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå i frikommuneforsøget og indsende en ansøgning om lempelse af reglerne for uddannelsesløftsordningen i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner.

Sagsfremstilling

Med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der indført en ordning for ledige dagpengemodtagere med formålet, at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge. Denne ordning hedder uddannelsesløftsordningen. Med ordningen er der mulighed for, at

 • dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, der enten er ufaglærte eller faglærte, men har en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede fra 1. ledighedsdag,
 • dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft,
 • dagpengemodtagere,der er fyldt 30 år, der tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse,
 • man som dagpengemodtager modtager en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Hvis uddannelsen er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, gives der 100% af dagpengesatsen (pt. en forsøgsordning). Der ydes kun dagpenge i den 2-årige dagpengeperiode. Derefter forventes borgeren at færdiggøre uddannelsen på den ydelse, der normalt gives (elevløn, SU eller andet).

Siden Beskæftigelsesreformens implementering har Jobcentret i Brønderslev Kommune bevilget 10 uddannelsesløft til dagpengemodtagere. En række forhold vurderes at have betydning for, at ordningen ikke er slået igennem hos de ledige:

 1. Mange erhvervsfaglige uddannelser kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden.
 2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen.
 3. Ledige med et højere uddannelsesniveau har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Den tidligere regering har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise, at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde. Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen. Udfordringsretten løber i perioden 2017-2021.

For at kunne understøtte, at flere ledige får en erhvervsfaglig uddannelse, der er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse at lave et frikommuneforsøg med uddannelsesløftsordningen i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner, hvor de førnævnte barrierer fjernes og reglerne lempes via udfordringsretten. Forsøget forventes at skabe bedre rammer og muligheder for, at flere bevilges et uddannelsesløft til gavn for den enkelte og virksomhederne. I forsøgsordningen vil måltallet i Brønderslev Kommune være, at der i 2020 og 2021 bevilges 24 uddannelsesløft svarende til 12 om året.

Såfremt Byrådet godkender forsøget, vil Fagforvaltningen for Beskæftigelse fremsende en ansøgning i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner. Regeringen vil efterfølgende beslutte, om de vil tillade forsøget. Er det tilfældet, kræver det en lovændring, der skal vedtages i Folketinget.

Forsøg, der er iværksat efter udfordringsretten, skal evalueres. Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget opmærksom på, at der i lighed med igangværende forsøg vil være tidsmæssige ressourcer forbundet med evaluering mm.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner ansøges om en lempelse af reglerne for uddannelsesløftsordningen via udfordringsretten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


7. Spørgsmål om deltagelse i puljen "Flere skal med 2"


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt satspuljen "Flere skal med 2", der skal støtte flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge satspuljen "Flere skal med 2".

Sagsfremstilling

I perioden fra august 2017 til august 2019 er et landsdækkende satspuljeprojekt - "Flere skal med" - målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere blevet gennemført på beskæftigelsesområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vurderer, at erfaringerne med projektet har været gode og på baggrund heraf har STAR nu udmeldt puljen "Flere skal med 2". Det første projekt gav mulighed for deltagelse fra alle kommuner. Det nye projekt - "Flere skal med 2" - giver omtrent halvdelen af landets kommuner mulighed for at deltage.

"Flere skal med"

Brønderslev Kommune deltog ikke i det første "Flere skal med", fordi kommunen allerede havde en række initiativer i gang på kontanthjælpsområdet - blandt andet en investeringsstrategi fra 2016 til 2018. Beskæftigelsesudvalget besluttede ikke at deltage i puljen på møde den 8. maj 2017. Vurderingen var, at Brønderslev Kommune risikerede at miste kadence i de igangværende tiltag, hvis yderligere et projekt med egne puljekrav skulle have opmærksomhed.

Medio 2018 bad daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen de 10 kommuner, der ikke deltog i "Flere skal med", om en redegørelse for deres indsats på kontanthjælpsområdet. Redegørelsen, som var på Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. august 2018, viste, at Brønderslev Kommune havde bedre resultater end både landet og regionen (se bilag). Ministeren kom efterfølgende på besøg i Brønderslev Kommune for at høre mere om kommunens indsatsmodel på kontanthjælpsområdet og udtrykte forståelse for, at Brønderslev Kommune ikke havde valgt at deltage i "Flere skal med".

"Flere skal med 2"

Projektperioden for det nye "Flere skal med 2" er fra november 2019 til november 2021. Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2019.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere udenfor integrationsprogrammet over 30 år. Brønderslev Kommune har i august 2019 165 fuldtidspersoner i målgruppen:

Målgruppe for "Flere skal med 2" i Brønderslev Kommune - antal fuldtidspersoner pr. august 2019

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

153

Aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere udenfor integrationsprogrammet over 30 år

12

I alt

165

Målet med puljen er, at minimum 20 % af målgruppen opnår job, uddannelse eller lønnede timer ved projektets afslutning.

Projektet har en indsatsmodel, som de deltagende kommuner skal implementere og forankre. Den består af personlig jobformidling til målgruppen på baggrund af lave sagsstammer hos medarbejderne og en tværfaglig indsatsmodel kaldet "step up" til de borgere, der har helbredsmæssige eller familierelaterede problemer, som står i vejen for job, og som ikke kan løses gennem det eksisterende tværfaglige samarbejde.

Brønderslev Kommune har mulighed for at søge op til 1,22 mio. kr. i "Flere skal med 2"-puljen til aflønning af medarbejdere i den 2-årige projektperiode. Midlerne vil primært kunne gå til en projektleder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at Brønderslev Kommune ikke søger at deltage i "Flere skal med 2", og jobcentret i stedet indarbejder elementerne i puljens indsatsmodel af egen drift. Som med det første "Flere skal med"-projekt vurderer Fagforvaltningen risiko for, at puljens form- og proceskrav og deraf centrale styringselementer kan betyde, at jobcentret mister kadence i arbejdet med Brønderslev Kommunes nyligt vedtagne investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Denne strategi blev vedtaget af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget i marts 2019 og varer til udgangen af 2022

Link til puljeopslaget for "Flere skal med 2": https://star.dk/puljer/2019/pulje-for-flere-skal-med-2/

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge satspuljen "Flere skal med 2".

Personale

Ingen

Beslutning

Brønderslev Kommune deltager ikke i projektet: ”Flere skal med 2”.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Procedure for kontraktforlængelser


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret samarbejder med en række leverandører om specifikke beskæftigelsesrettede tilbud og indsatser. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilkendegav i september 2019 ønske om at modtage evalueringer af kontrakter med leverandører tidligere for bedre at kunne vurdere, om Job- og UngeCentret skal indgå en kontraktforlængelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret samarbejder med en række leverandører om specifikke beskæftigelsesrettede tilbud og indsatser. I Brønderslev Kommune bliver alle kontrakter omhandlende Job- og UngeCentrets samarbejde med eksterne leverandører sendt til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse og efterfølgende underskrevet af udvalgsformanden.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilkendegav i september 2019 ønske om at modtage evalueringer af kontrakter med leverandører tidligere for bedre at kunne vurdere, om Job- og UngeCentret skal indgå en kontraktforlængelse. Ved at fremrykke evalueringstidspunktet for de 1-årige kontrakter vil datagrundlaget blive mere spinkelt, da tiden mellem implementeringsfase og evalueringsfase afkortes. Det kan medføre, at nogle resultater af indsatsen først indtræffer i og efter evalueringsfasen.

Nuværende procedure

Kontrakterne indgås som hovedregel med 1-års varighed, da det giver mulighed for hurtigere tilpasning af indsatsen, hvis resultaterne udebliver, eller der sker ændringer fra centralt hold i forhold til indsatsen. Når kontrakten er ved at udløbe udarbejdes en evaluering, som omhandler indsatsens resultater samt det daglige samarbejde med leverandøren som efterfølgende præsenteres for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Den nuværende procedure er, at nogle kontrakter udløber uden genforhandling, mens andre genforhandles med justeret indhold/pris. Udkast til en ny kontrakt bliver præsenteret og godkendt af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget sammen med evalueringen af den foregående kontrakt.

Alternativ procedure

En anden procedure for indgåelse af kontrakter er, at der indgås flerårige kontrakter. Her vil datagrundlaget stå på et stærkere og mere validt grundlag, fordi tiden mellem implementeringsfase og evalueringsfase forlænges. En flerårig kontrakt betyder også, at mulighederne for at lave løbende tilpasninger i kontraktgrundlaget som følge af ændringer på beskæftigelsesområdet mindskes. Det kan medføre, at der i øget grad vil blive gjort brug af opsigelsesmulighederne i kontrakterne. Ved at lave flerårige kontrakter kan prisen for den samlede kontrakt i flere tilfælde overstige udbudsreglernes tærskelværdier, hvilket betyder, at opgaven skal i udbud og dermed igangsættes en ressourcekrævende udbudsproces.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, hvilken proces for indgåelse af aftaler med private leverandører der ønskes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Nuværende procedure fastholdes – der udarbejdes en oversigt over de aftaler, der er lavet med andre aktører.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Mødet den 13. november 2019 begynder kl. 13. Der er kl. 15.45 fællesmøde med LAF om Beskæftigelsesplanen for 2020
 • Der kommer en organisationsændring på Jobcentret – organisationsplanen sendes til udvalget
 • Eskild S. Andersen er genvalgt som formand til FGU Vendsyssel
 • Der blev orienteret om status på FGU Vendsyssel
 • Indeklima - Søndergade 25, Brønderslev (tidligere Produktionsskole)

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer