Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2020
Lokale: Videomøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra januar 2020 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge forventes yderligere en efterregulering.

I januar 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.364 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.210 og 2.154 var på permanent offentlig forsørgelse.

Over det seneste år ses en mindre stigning i antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. De største stigninger ses på a-dagpenge, uddannelseshjælp, sygedagpenge og jobafklaring. På ledighedsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der endvidere en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i januar 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for januar, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,5 %. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for januar 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker orientering om refusionsregler og takster til de enkelte ydelser. Der efterlyses eksempler på beregning af Fleksjob udbetaling til borgeren og udgift for kommunen.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 1. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i en overordnet målsætning og tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Beskæftigelsesplan 2020 for 1. kvartal.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal endvidere tage stilling til, om den udskudte Jobmesse i 2020 skal aflyses.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser stort set uændret, mens der har været en stigning på de permanente ydelser fleksjob og førtidspension.
 • Et fortsat velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder.
 • Høj andel af de unge i 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse.
 • Det samlede antal borgere i målgruppen for strategien ”Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet” er i 1. kvartal tæt på målet for udgangen af 2020.

I januar 2020 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.364 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 168 fuldtidspersoner i forhold til samme måned året før. Stigningen ses hovedsageligt på de permanente ydelser fleksjob og førtidspension. Det skyldes blandt andet, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

I 1. kvartal 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 17 rekrutteringer til ordinære jobs, og aktuelt er Job- og UngeCentret i gang med hjælpe lokale virksomheder og Brønderslev Kommune med at rekruttere arbejdskraft til rengørings- og dagtilbudsområdet.

Der er besøgt 18 nye virksomheder/iværksættere i 1. kvartal. Dette tal er lavere end normalt på denne tid. Det skyldes primært den udskudte Jobmesse, som hvert år generer mange nye kontakter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at den udskudte Jobmesse i 2020 bliver aflyst, da der ikke må holdes arrangementer med flere end 500 personer frem til den 1. september 2020. Jobmessen plejer at være velbesøgt med cirka 750 deltagere i alt (inkl. besøgende, standholdere, medarbejdere mv.)

Unge i uddannelse og job

Målet på ungeområdet i 2020 til 2022 er, at der i gennemsnit maksimalt skal være 180 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I 1. kvartal i 2020 har der i gennemsnit været 207 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, hvilket er på niveau med de to foregående år.

Den anden målsætning på ungeområdet er, at 30 % af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. For elever i Brønderslev Kommune har 29 % søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Samme tal gjorde sig gældende i 2019.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Formålet med nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Målet for udgangen af 2020 er, at den samlede andel borgere maksimalt skal være 600 fuldtidspersoner. Gennemsnittet for 1. kvartal viser, at der er 608 fuldtidspersoner, hvilket er tæt på målet for årets udgang.

Indsatselementerne i strategien består blandt andet af hyppige samtaler, lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud. Strategien bliver i øjeblikket udfordret af den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen, da de ledige ikke er forpligtiget til at deltage i samtaler og aktiviteter, ligesom flere indsatser midlertidigt er lukket ned. Derudover er 225-timers reglen sat på pause. Når indsatselementerne ikke kan anvendes, kan det få betydning for resultaterne på længere sigt.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2020. Det er dog uvist, hvorvidt den nuværende situation på arbejdsmarkedet og den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen kommer til at få betydning for resultaterne for resten af året. Det vil de kommende kvartalsopfølgninger give mere viden om.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om den udskudte Jobmesse for 2020 skal aflyses.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jobmessen 2020 aflyses.

Bilag

Til toppen


6. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19, som gør, at beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19, som gør, at beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender tal om udviklingen på det regionale arbejdsmarked. I Nordjylland har der fra den 9. marts 2020 til den 27. april 2020 været en stigning på 34 % tilmeldte ledige. Brønderslev Kommune har haft en stigning på 37 % og lidt over det regionale niveau. De regionale analyser viser også, at samtlige kommuner i Nordjylland har oplevet en stigning i antallet af tilmeldte ledige fra den 9. marts 2020 og frem.

Siden nedlukningen af den offentlige sektor den 12. marts 2020 har Fagforvaltningen for Beskæftigelse fulgt med i udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Fra den 12. marts 2020 til den 27. april 2020 har der i Brønderslev Kommune været en stigning på 298 tilmeldte dagpengemodtagere. Det svarer til en stigning på 44 %. En tilfældig udvalgt stikprøve af de nye dagpengemodtagere viser, at det hovedsageligt er ufaglærte og faglærte indenfor brancherne ”Transport, post, lager- og maskinførerarbejde”, ”Jern, metal og auto”, ”Bygge og anlæg”, ”Hotel, restauration, køkken og kantine” og ”Industriel produktion”, som er blandt de nyledige. Der er en mindre overvægt af mænd, og gennemsnitsalderen er 44 år.

På ledighedsydelse har der ikke været en større stigning i antallet af ledige fleksjobbere.

På kontanthjælpsområdet har der været en stigning på 24 kontanthjælpsmodtagere og på uddannelseshjælp har der været en stigning på 21 ydelsesmodtagere.

På sygedagpengeområdet har der været et stigende sagstal, og området er ligeledes kendetegnet ved at svinge fra dag til dag. Stigningen hænger blandt anden sammen med, at det ikke er muligt at overgå til et jobafklaringsforløb fra sygedagpenge på nuværende tidspunkt.

Siden nedlukningen er en række nye bekendtgørelser udstedt, som har givet kommunerne mulighed for delvist at iværksætte en aktiv indsats igen. Job- og UngeCentret har etableret mulighed for, at borgere kan booke telefoniske samtaler, hvis borgerne ønsker det.

Står virksomheder med behov for arbejdskraft kan Job- og UngeCentret kontaktes, der arbejdes fortsat med rekruttering og jobformidling. Senest har Job- og UngeCentret modtaget rekrutteringer fra det kommunale dagtilbudsområde, ligesom der modtages behov for kommunale og regionale rengøringsjobs.

Stigningen af ledige udfordrer den hidtidige viden om arbejdsmarkedets udvikling. For at opnå en ny viden om udviklingstendenser, virksomhedernes situation og fremtidige forventninger gennemfører virksomhedskonsulenterne en struktureret undersøgelse af arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. Det gøres med henblik på at høre om virksomhedens status her og nu, er virksomheden i drift, har virksomheden lukket ned og/eller benytter sig af de forskellige hjælpeforanstaltninger der er, og dels for at tilbyde, om der er noget Job- og UngeCentret kan hjælpe virksomheden med. Der er ved at blive foretaget opkald til cirka 400 virksomheder og interviewene vil være færdig til den 10. maj 2020.

På øvrige områder end beskæftigelsesområdet har der i UngeCentret også været aktivitet. På misbrugsområdet er der kontakt til de sårbare unge via telefon. Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder med vejledning i specialklasserne, kontakt til STU-udbyddere og visitation til FGU. På Ungefamilieområdet arbejdes fortsat med anbringelser og støtte til sårbare unge, indstillinger til visitationsmøder mv. Under Covid-19 har UngeCentret oplevet et færre antal underretninger end samme periode sidste år. På psykiatri- og handicapområdet arbejdes med indsatser sammen med bostøttekorps, bosteder og andre der forsøger at opretholde deres ydelser overfor de unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Notat med resultatet af Job- og UngeCentrets interview med 400 virksomheder sendes til udvalget i løbet af næste uge.

Bilag

Til toppen


7. UU Kvartalsrapport, 1. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2020, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

UngeChef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde kl. 14.30 og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal viser blandt andet, at:

 • 96 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 4 % af denne målgruppe (62 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 21 % (519 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier:
  • 314 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 52 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 17 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 6 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 130 er på offentlig forsørgelse.

En af de uddannelsespolitiske målsætninger i 2030 er, at mindst 90 % af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse. På landsplan viser den seneste måling fra efteråret 2019, at 85 % af de unge, som gik i 9. klasse i 2018, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år. For Brønderslev Kommune gør det sig gældende for 86 %.

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 har UU desuden sat fokus på grundskoleelevers søgning til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse. For elever med bopæl i Brønderslev Kommune har 62 % søgt ind på en gymnasial uddannelse, 29 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse, 4 % har søgt ind på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og øvrige uddannelser og 5 % har søgt ind på andre aktiviteter (ungdomshøjskole, udenlandsophold, arbejde mv.).

I Beskæftigelsesplanen for 2020 er målsætningen, at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020 minimum skal være 30 %. Søgetallet på 29 % vurderes derfor som et tilfredsstillende resultat. Det landspolitiske mål for 2020 er 25 %, hvor Brønderslev Kommune ligger over.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på samarbejde med ISS om indsatser for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev samarbejder med ISS om virksomhedsrettede indsatser for unge. Det drejer sig dels om en jobrettet indsats for uddannelsesparate og dels om håndholdte indsatser for aktivitetsparate og unge i ressourceforløb. Målet med indsatserne er at bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet.

Siden den 1. juni 2019 har i alt 68 unge været henvist til en indsats hos ISS. Blandt de afsluttede unge i jobrettet indsats er 55 % afsluttet til job eller uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder deltager under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev har det seneste år samarbejdet med ISS om to typer indsatser for unge. Resultaterne af de to indsatser vurderes gode. Indsatserne er:

1. Jobrettet indsats for unge uddannelsesparate

UngeCentret samarbejder med ISS om en jobrettet indsats for uddannelsesparate unge i Brønderslev Kommune i tilfælde, hvor tilbud om nytteindsats ikke er hensigtsmæssig hos Vej og Park, som følge af den unges adfærd. Det kan skyldes forhold omkring kriminalitet eller misbrug, hvor der er behov for særlige hensyn til den unge og omgivelserne.

ISS' indsats for de uddannelsesparate unge er individuel og målrettet job eller uddannelse. Arbejdsopgaverne til de unge er typisk rengøring eller opvask i køkkener.

39 unge er siden 1. juni 2019 blevet henvist til en jobrettet indsats hos ISS, hvoraf 29 har afsluttet deres forløb. 16 af de afsluttede unge er kommet i job eller uddannelse, hvilket svarer til 55 %. Dette vurderes at være et godt resultat.

2. Håndholdt og virksomhedsrettet indsats for unge, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb

Samarbejdet med ISS om de unge, der er aktivitetsparate og i ressourceforløb, udgør et supplement til UngeCentrets egen indsats for målgruppen og understøtter Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Der er tale om unge med komplekse problemstillinger med behov for en håndholdt og individuel indsats. Et forløb varer typisk 26 uger og kan - afhængig af den enkelte borgers situation - begynde i hjemmet med motiverende samtaler og mentorindsats. Ved behov for støtte til fysiske eller psykiske problemstillinger ydes dette parallelt med den virksomhedsrettede og virksomhedsmotiverende indsats.

Målet med indsatsen er at sikre de unge en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem løntilskud og ordinære løntimer.

29 unge er siden den 1. juni 2019 blevet henvist til denne indsats hos ISS. 18 har afsluttet forløbet, hvoraf 3 - svarende til 17 % - er kommet i løntilskud eller har opnået ordinære løntimer. Målgruppen taget i betragtning vurderes resultatet tilfredsstillende.

UngeCentret er tilfreds med samarbejdet med ISS, som vurderes at have en høj faglighed i forhold til det jobrettede fokus i opgaveløsningen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 11. marts 2020 at se positivt på en rammeaftale om samarbejdet mellem Jobcenter Brønderslev og LO Brønderslev-Dronninglund. Det har som følge af den aktuelle situation med COVID-19 endnu ikke været muligt at mødes og drøfte indholdet af denne aftale. Parterne er enige om at arbejde videre med en rammeaftale, når det bliver muligt at mødes fysisk.

B) Byrådet godkendte den 30. oktober 2019, at Brønderslev Kommune sammen med øvrige nordjyske kommuner indsendte en ansøgning om et frikommuneforsøg og lempe reglerne for brugen af uddannelsesløft for ledige dagpengemodtagere. En række forhold vurderes at have betydning for, at ordningen ikke er slået igennem hos de ledige, og der blev søgt om at lempe nedenstående tre forhold:

 1. Mange erhvervsfaglige uddannelser kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden.
 2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen.
 3. Ledige med et højere uddannelsesniveau har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Forsøgets lempning om at udvide målgruppen (punkt 2 og 3) er imødekommet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Der kommer et nyt udbetalingssystem til borgere og refusion til virksomheder – der kan i enkelte tilfælde blive forsinkelser på udbetalingerne.

Lokalesituationen for FGU blev drøftet.

Til toppen


10. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


11. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer