Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 3. marts 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget kl. 16.30 - 17.30.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget
  1. Orientering om bestemmelser om anmodning om hjemgivelse, herunder den nyligt vedtagne lovændring, ved chef for Børn og Familie, Inge Gorm Andersen
  1. Fælles drøftelse af dagsordenspunktet til Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts vedr. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet (se seperat dagsordenspunkt herom).

Chef for Børn og Familie, Inge Gorm Andersen og chef for Ungecentret, Ole Ervolder, giver en introduktion til punktet.

  1. Eventuelt
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Til toppen


4. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Nedenstående punkt drøftes på fællesmødet med Børne- og Skoleudvalget den 3. marts.

Punktet er dagsordenssat til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. marts og til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. marts 2020.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august 2019, har forvaltningen arbejdet videre med mulige modeller for indførelse af ny honoreringsmodel baseret på gennemsnitsbetragtninger.

Udvalgene skal tage stilling til,

  • hvilken implementeringsmodel der skal danne udgangspunkt i forbindelse med det videre arbejde med implementering af gennemsnitsmodellen, og
  • hvilken takstmodel der skal danne udgangspunkt for vederlagsfastsættelsen.

Børn- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen, og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

  • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato
  • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven
  • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18 år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hver enkelt familieplejeanbragt barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at udvalgene tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtage høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringsvarene.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandler sagen på udvalgets møde den 11. marts 2020.

Bilag

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


6. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 4. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer