Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 18. august 2021
Lokale: UngeCentret, Kornumgårdsvej 16, Brønderslev – store mødelokale
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fultidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald på 145 fuldtidspersoner sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste opgørelse er fra april 2021 grundet en række efterreguleringer.

I april 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.502 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er et fald på 145 siden april 2020. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.224, og samtidig var 2.278 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra april 2020 til april 2021 ses et fald på 256 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Faldet gør sig primært gældende på a-dagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ledighedsydelse. På sygedagpenge og revalidering har der været en stigning.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning over det seneste år på 111 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 58 fuldtidspersoner på seniorpension i april 2021.

Selvom der fra april 2020 til april 2021 har været et fald i det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er der fortsat flere fuldtidspersoner end før corona-krisen startede i Danmark. Fra april 2019 til april 2021 har der været en stigning på 391 fuldtidspersoner.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i april 2021 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for april 2021, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,1 %. Brønderslev Kommune havde den 7. laveste ledighed i Nordjylland. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for april 2021.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Personaleressourcerne på Jobcentret tilpasses løbende ændringerne i antallet af borgere i de enkelte ydelsesgrupper. Udvalget ser med tilfredshed herpå.

Bilag

Til toppen


4. UU Kvartalsrapport, 2. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2021, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var andelen også 97 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 42 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 79 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var andelen også 79 %. De resterende 21 % (svarende til 518 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 256 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold. I 2. kvartal 2020 var det 295 unge.
  • 96 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse. I 2. kvartal 2020 var det 90 unge
  • 20 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU. I 2. kvartal 2020 var det 2 unge
  • 3 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov m.m.). I 2. kvartal 2020 var det 5 unge
  • 143 er på offentlig forsørgelse. I 2. kvartal 2020 var det 139 unge

På udvalgets møde den 10. februar 2021 ønskede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget en opfølgning på ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse ved skoleårets afslutning. En ny opgørelse viser, at andelen af ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse er faldet med 14 procentpoint fra 36 % den 15. januar 2021 til 22 % den 1. juni 2021. Andelen af ikke-uddannelsesparate elever falder over tid i og med der arbejdes med elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021 - 1. halvår


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsæt i et overordnet mål samt 4 udvalgte målsætninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. halvår af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. halvår af Beskæftigelsesplan 2021.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (april 2020 til april 2021) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser faldet med 256 fuldtidspersoner. Faldet ses primært på a-dagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ledighedsydelse
 • Job- og UngeCentret har i 1. halvår 2021 oplevet mange jobåbninger og har i perioden rekrutteret 119 ledige til ordinære stillinger
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp er i 2021 fortsat med at falde, og gennemsnittet for 1. halvår er på 185 fuldtidspersoner
 • Antallet af borgere i strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har været faldende i 1. halvår 2021, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i antallet af borgere på ledighedsydelse

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Job- og UngeCentret afsluttede i foråret 2021 den første borgerundersøgelse med deltagelse af aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viste en overordnet tilfredshed med Job- og UngeCentrets indsats, men der blev også peget på udvalgte emner, som Job- og UngeCentret nu arbejder videre med at forbedre. Resultatet af første borgerundersøgelse blev præsenteret på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2021.

1 2. halvår 2021 igangsættes en borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og borgere på ledighedsydelse. Resultatet af den borgerundersøgelse forventes færdig i foråret 2022.

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har oplevet flere jobåbninger og stor efterspørgsel efter arbejdskraft i 1. halvår 2021. Der er i perioden rekrutteret 119 ledige til ordinære stillinger. Der er ligeledes fokus på at opkvalificere de ledige, som ikke umiddelbart matcher virksomhedernes behov. I 1. halvår 2021 har 196 personer påbegyndt et opkvalificeringsforløb, hvilket er væsentligt højere end samme periode sidste år.

Mål 3: Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge på uddannelseshjælp har stort set været faldende det seneste års tid og ligger i gennemsnit i 1. halvår 2021 på 185 fuldtidspersoner, hvilket er det laveste niveau i flere år. Det gennemsnitlige mål for året er 200 fuldtidspersoner.

Mål 4: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet

Antallet af borgere i strategiens målgruppe har været faldende i 1. halvår 2021, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Antallet af borgere i strategiens målgrupper ligger i gennemsnit for 1. halvår 2021 på 594 fuldtidspersoner. Målet for 2021 er 575 fuldtidspersoner.

Strategien har været udfordret af den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2021, som betød, at indsatselementerne i strategien ikke kunne anvendes i fuldt omfang.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer fra april 2019 til ultimo 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien for 1. halvår 2021.

Delmålet for 2021 er 575 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe, hvilket svarer til et fald på 80 fuldtidspersoner i forhold til udgangspunktet i 2018. Status efter 1. halvår 2021 er, at der er 594 fuldtidspersoner i målgruppen svarende til et fald på 61 fuldtidspersoner.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

Strategiens målgruppe er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Målet med strategien er:

 1. At nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet
 2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau

Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgere og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er to af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

1. halvår 2021 har naturligt været påvirket af Covid-19. Beskæftigelsesindsatsen var delvist suspenderet fra den 18. december 2020 og frem til den 15. april 2021. Det har i denne periode ikke været muligt at etablere nye virksomhedsrettede tilbud, og mange igangværende praktikker blev afbrudt. I 2. kvartal 2021 har Job- og UngeCentret arbejdet intensivt med at genoptage afbrudte praktikker og igangsætte nye. Job- og UngeCentret har i hele 1. halvår haft en tæt kontakt med borgere via telefoniske og virtuelle samtaler.

Delmålet for 2021 er 575 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe, hvilket svarer til et fald på 80 fuldtidspersoner i forhold til udgangspunktet i 2018. Status efter 1. halvår 2021 er, at der er 594 fuldtidspersoner i målgruppen svarende til et fald på 61 fuldtidspersoner.

I 1. halvår 2021 ses især et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse, hvilket blandt andet skyldes, at flere går direkte i fleksjob, virksomhedspraktikkerne er blevet kortere, ligesom der i perioden har været færre nyvisiterede.

I 1. halvår 2021 ligger Brønderslev Kommune under det regionale niveau i andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Samlet set er Job- og UngeCentret er godt på vej i forhold til at nå målsætningen for 2021, men de manglende muligheder for at anvende virksomhedsrettede indsatser i 1. kvartal forventes at påvirke det samlede resultat for 2021.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Status på genåbning af beskæftigelsesindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen i forhold til Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbning af beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen, der gælder fra den 11. juli 2021 og frem til den 1. september 2021. Herefter forventes der ikke flere coronabekendtgørelser til at håndtere beskæftigelsesindsatsen under Covid-19, og beskæftigelsesindsatsen føres dermed tilbage til de almindelige regler. I det nedenstående skitseres hvad den seneste bekendtgørelse har af betydning for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune.

Udfasning af digitale samtaler

Den nye bekendtgørelse medfører, at alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser fra den 1. august 2021 som hovedregel skal afholdes med personligt fremmøde.

For de forsikrede ledige deltager Brønderslev Kommune i et frikommuneforsøg til udgangen af 2021. Forsøget rummer forskellige fritagelsesmuligheder fra de regelfaste krav i forbindelse med afholdelse af lovpligtige jobsamtaler i ledighedsforløbet med blandt andet fritagelse for personligt fremmøde. Frikommuneforsøget giver derfor mulighed for fortsat at gøre brug af telefoniske og virtuelle samtaler. Det vil Job- og UngeCentret fortsat gøre brug af for de forsikrede ledige medmindre borgerne ønsker andet. I august 2021 vil Job- og UngeCentret kontakte de lokale a-kasser med henblik på at koordinere afholdelsesformen for fællessamtaler og inddrage de enkelte a-kassers ønske hertil.

Beskæftigelsesrettede tilbud

Der er fortsat mulighed for at iværksætte alle typer af beskæftigelsesrettede tilbud (virksomhedsrettede tilbud, uddannelsestilbud, nytteindsats, øvrig vejledning og opkvalificering), og Job- og UngeCentret skal løbende være opmærksomme på at give ledige de relevante tilbud, og at ledige som hovedregel har pligt til at tage imod de tilbud, de får under hele ledighedsperioden.

Ved automatiske lokale nedlukninger vil en videreførelse af beskæftigelsesrettede tilbud med fysisk fremmøde kunne fortsætte på virksomheder og uddannelsessteder, som forbliver åbne. Job- og UngeCentret skal fortsat forud for afgivelse af tilbud vurdere, hvorvidt borgeren er eller har pårørende i risikogruppen for covid-19, som ikke er færdigvaccinerede, og dermed kan undtages fra ret og pligt-reglerne. Vurderingen foregår i et samspil med borgerne.

Arealkrav

Med bekendtgørelsen lempes arealkrav og adgangsbegrænsning fra den 1. august 2021 og afskaffes helt den 1. september 2021. Dermed bliver muligheden for, at borgere kan møde fysisk i Job- og UngeCentret lempet i et større omfang.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Status på samarbejdet med Konsulenthuset Ballisager


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om en indsats for forsikrede ledige i Brønderslev Kommune.

Indsatsen er et intensivt og individuelt forløb bestående af 2 samtaler, hvor den ledige får en grundig gennemarbejdning af sin jobsøgningsstrategi, CV og ansøgningsmateriale samt understøttes i at kontakte virksomheder i jobsøgningsprocessen. I 2020 og den første del af 2021 har 294 ledige afsluttet et forløb ved Ballisager.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om en indsats for forsikrede ledige i Brønderslev Kommune.

Indsatsen er et intensivt og individuelt forløb bestående af 2 samtaler, hvor den ledige får en grundig gennemarbejdning af sin jobsøgningsstrategi, CV og ansøgningsmateriale samt understøttes i at kontakte virksomheder i jobsøgningsprocessen. Herudover understøttes den ledige i sin geografiske og faglige mobilitet og se muligheder på arbejdsmarkedet, som den ledige selv har overset.

I 2020 og den første del af 2021 har 294 ledige afsluttet et forløb ved Ballisager. En deltagerevaluering viser, at 86 % af de ledige, som har deltaget i forløbet i 2020 og 2021, er enten tilfreds eller meget tilfreds med forløbet som helhed. I sommeren 2021 henviste Job- og UngeCentret en stor del af de ledige til et forløb ved Ballisager for at understøtte flest mulige ledige fik gavn af arbejdsmarkedets positive udvikling ved genåbningen af samfundet.

Tilbuddet hos Ballisager skal anses som et supplement til den øvrige indsats for de forsikrede ledige, som typisk består af mange andre aktiviteter i form samtaler, jobsøgning, opkvalificering mv. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet med Ballisager fungerer godt og fleksibelt til en hurtig omstilling. Dette medvirker til, at indsatsen løbende følger arbejdsmarkedsmarkedets udvikling til gavn for de ledige.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Implementeringsplan for Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en tids- og handleplan for implementeringen af Socialpolitikken på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forespørgsel 3. juni 2021.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Socialpolitikken blev godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med UngeCentret og Jobcentret efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan.

Implementeringsplanen for socialpolitikken er gældende for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Fagforvaltningen for Beskæftigelse.

Implementeringsprocessen for socialpolitikken sker i 2 bølger, der efterfølges af 2 nye processer.

Bølge 1

1. bølge har fokus på beskæftigelse. I denne bølge er samarbejdet og vidensdelingen mellem Udførerområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret centralt i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.

Der holdes inspirationsmøder, hvor tværgående samarbejdsformer sættes i fokus. Eksisterende samarbejde skal således genbesøges og styrkes. Herefter iværksætter hvert område de tiltag, som er relevante i forhold til at styrke et beskæftigelsesrettet fokus. Et eksempel på et tiltag er omprioriteringsforslaget om oprettelse af en ny jobkonsulentstilling, som netop taler ind i en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på området. 1. bølge afsluttes med politisk afrapportering.

Bølge 2

2. bølge har fokus på de resterende fokusområder i politikken, som er egenmestring, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi samt livsområder. Først udarbejdes en kortlægning af eksisterende indsatser i relation til fokusområderne. Herefter iværksættes en kvalificering af disse indsatser, og det undersøges, om de flugter med linjen i socialpolitikken. Arbejdet i bølge 2 udmunder i et indsatskatalog over, hvilke nye tiltag der er behov for samt, hvilke eksisterende tiltag der kan udbygges.

Kataloget skal fungere som en oversigt over konkrete indsatser, som de forskellige forvaltninger har ansvaret for at iværksætte eller udbygge i de kommende år.


Indsatskataloget sendes til politisk drøftelse.

På baggrund af de to bølger følger to nye processer. Den ene er en iværksættelse af tiltag på baggrund af indsatskataloget samt kvalificering af eksisterende tiltag, som hver afdeling selv har ansvaret for. Den anden proces handler om borgerinddragelse. Processen fokuserer på, hvordan borgerne aktivt inddrages, så der opleves en sammenhængende indsats, hvor borgernes ønsker er i centrum. Der følger procesbeskrivelser for disse to nye processer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Der ønskes fremlagt en tidsplan for implementering, herunder indeholdende status for afrapportering til udvalget.

Beslutning fra Beskæftigelses - og Uddannelsesudvalget, 9. juni 2021, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses - og Uddannelsesudvalgets møde den 18. august 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en tids- og handleplan for implementering af Socialpolitikken på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forespørgsel 3. juni 2021.

Implementeringsprocessens første bølge sættes i gang i august måned og der bliver løbende fremsendt beslutningssager og orienteringssager til udvalgene. Der laves en politisk afrapportering i december 2021.

Anden bølge af implementeringsprocessen startes op i januar 2022. Denne bølge udmunder i et indsatskatalog, som fremsendes til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2022. På baggrund af anden bølge iværksættes nye tiltag som en del af en ny proces, og der planlægges yderligere en ny proces med fokus på borgerinddragelse i 2022.

Beslutning

Tids- og handleplanen for implementering af Socialpolitikken blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2022 - opmærksomhedsliste på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (Økonomiudvalget som liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes i budget 2022.

Udvalget drøftede høringssvarene til omprioriteringsforslagene og konstaterede, at høringsparterne ligesom Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er bekymret for en evt. reduktion af UU.

Bilag

Til toppen


13. Forslag til erhvervsplaymaker-ordning i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fremlagde i maj 2021 et budgetønske om en erhvervsplaymaker i Brønderslev Kommune med henblik på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en erhvervsplaymaker-ordning med forankring i UngeCentret.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal fremsendes som et budgetønske til budget 2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget fremlagde på møde den 12. maj 2021 et ønske om at bruge tre af omprioriteringsforslagene i forbindelse med budget 2022 til ansættelse af en erhvervsplaymaker. De tre omprioriteringsforslag omhandler reduktioner på løntilskud, Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og psykiatri og handicap i UngeCentret og udgør i alt 600.000 kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har på baggrund af udvalgets ønske udarbejdet et forslag til en erhvervsplaymaker-ordning i Brønderslev Kommune.

Erhvervsplaymakerens opgave vil være at styrke samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder og bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, således at de lokale virksomheder sikres faglært arbejdskraft. Erhvervsplaymakeren kan understøtte flere igangværende initiativer i Brønderslev Kommune - fx partnerskabsaftalen, der arbejder for at sikre de unge lærepladser og motivere dem til erhvervsuddannelser, og arbejdet med skolereformen, Den åbne skole og styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Erhvervsplaymakeren foreslås organisatorisk forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i UngeCentret. UU har 5 uddannelsesvejledere, der er tilknyttet konkrete skoler og bistår med virksomhedssamarbejde i forbindelse med erhvervspraktik for eleverne. Erhvervsplaymakeren kan udbygge samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder gennem udvikling af nye tilbud - fx valgfagspakker og kortere undervisningsforløb på/med virksomheder.

På landsplan har 12-13 kommuner en erhvervsplaymaker-ordning, heriblandt Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommune. En erhvervsplaymaker i Brønderslev Kommune forventes at kunne deltage i de tre kommuners samarbejde om større indsatser. Fx har de tre kommuner etableret læringsforløb for 600 elever i fødevare- og fiskeindustrien.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, om forslaget til en erhvervsplaymaker skal fremsendes som et budgetønske til budget 2022.

Personale

Ordningen indebærer ansættelse af 1 medarbejder som erhvervsplaymaker.

Beslutning

Fremsendes som budgetønske til budget 2022.

Bilag

Til toppen


14. UngeCentrets kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCentret indgik i januar 2020 en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt med Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune.

UngeCentret købte på grund af corona-situationen ikke ydelser for hele aftalebeløbet i 2020 og forventer af samme grund ikke at nå niveauet i 2021.

UngeCentret vurderer, at niveauet for aftalebeløbet er det rette fra 2022 og foreslår at gøre aftalen permanent.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kapacitetsaftalen skal gøres permanent.

Sagsfremstilling

UngeCentret indgik i januar 2020 en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune. Aftalen er på 300.000 kr. årligt og indebærer, at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt.

Formålet med aftalen er at bidrage til en forbedring af Rusmiddelcentrets økonomi og sikre et kvalificeret og lokalt misbrugsbehandlingstilbud, hvilket UngeCentret er interesseret i. Alternativet er misbrugsbehandling i andre kommuner, og transport vil ofte blive en udfordring, hvis der ikke er lokale tilbud.

Status på aftalen

Kapacitetsaftalen indebærer 3 tilbud, som UngeCentret forventer at benytte i øget grad. Disse fremgår af skemaet nedenfor.

I 2020 anvendte UngeCentret ikke tilbuddene i det omfang, det var påtænkt på grund af corona-situationen. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget blev orienteret herom på møde den 13. januar 2021.

Status i 2021 er, at UngeCentret pr. 31. juli har forbrugt mindre end forventet som i 2020, hvilket fremgår af skemaet nedenfor. UngeCentret forventer dog et forbrug tættere på niveau med aftalebeløbet ved udgangen af 2021.

Tilbud

Indhold

Aftalt årlig kapacitet

Køb i 2021 - pr. 31.07

Status i 2021 - pr. 31.07

Terapeutiske forløb

Helhedsorienteret indsats med ambulante samtaler og terapeutiske forløb

120.000 kr.

24.766 kr.

- 95.234

Pårørendesamtaler

Samtaler til pårørende til misbrugere

88.000 kr.

6.731 kr.

- 81.269

Ambulant rådgivning

Øget åbningstid med henblik på merkøb til de borgere, UngeCentret i forvejen henviser.

92.000 kr.

Der er brugt 405.357 kr. på individuelle samtaler. Det er ikke muligt at opgøre, hvor meget heraf, der er merkøb.

Ukendt

I alt

300.000 kr.

- 163.497 kr.

UngeCentret har tilkendegivet at ville henvise alle de unge (inkl. unge under 18 år), der er i målgruppen for ambulante forløb, til Rusmiddelcentret. På dette område er forbrugt 405.357 kr. pr. 30. juli 2021, hvilket er på niveau med det budgetterede.

UngeCentret har brug for tilbud uden for Rusmiddelcentrets åbningstid – fx aften og weekend - og der kan være behov for samtaler i borgernes hjem. Disse tilbud kan ikke ydes via Rusmiddelcentret, og UngeCentret køber derfor dette hos private leverandører.

Aftale fremadrettet

UngeCentret er tilfreds med samarbejdet med Rusmiddelcentret og kvaliteten i deres tilbud og foreslår at gøre kapacitetsaftalen permanent. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at niveauet for aftalen er det rette og vil løbende følge op på aftalen og forbruget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at UngeCentrets kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret på 300.000 kr. årligt permanentgøres.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Drøftes på fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Til toppen


15. Status på ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Nordjyllands Politikreds har udarbejdet en status på ungdomskriminaliteten i Brønderslev Kommune fra 2018 til 2020.

Rapporten viser et fald i kriminalitetsudviklingen med undtagelse af færdselssager, hvilket skyldes flere aktioner rettet mod unge knallertkørere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politikreds har udarbejdet en ungdomskriminalitetsanalyse for Brønderslev Kommune.

Analysen viser et fald i kriminalitetsudviklingen fra 2018 til 2020. Dog ses en stigning i antallet af færdselssager, hvilket ifølge politiet skyldes flere aktioner rettet mod unge knallertkørere.

Den hyppigste form for kriminalitet blandt de 15-24-årige i Brønderslev Kommune ses på færdselsområdet. Blandt de 10-14-årige er butikstyveri den mest hyppige form for kriminalitet med 35 sigtelser i 2020.

Andelen af unge under 18 år, der har været sigtede i 2020, er højere i Brønderslev Kommune sammenlignet med Nordjyllands politikreds. Dette ses igen at hænge sammen med aktionerne på færdselsområdet, som der har været fokus på i Brønderslev Kommune.

Der ses færre børn og unge i Brønderslev Kommune end i Nordjyllands Politikreds, der er gengangere, dvs. at de har flere sigtelser indenfor et år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • På næste møde kommer sag på dagsordenen om samarbejdet med ældreområdet om rekruttering / opkvalificering til området.
 • Der holdes indvielse af UngeCentret inden længe.
 • Eskild Sloth Andersen orienterede om status på FGU – lokaler, elevtal mm
 • Fællesmødet mellem BE og SS holdes efter budgettet.
 • DIF Veteran Match 2021.

Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Anbringelsessager


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 19. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer