Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 3. november 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Bettina B. Kjeldsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 16-23.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Antallet af fuldtidspersoner i juli 2021 er 42 fuldtidspersoner lavere end i juli 2020. Niveauet før corona-krisen nærmes.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Opgørelsen er fra juli 2021 grundet efterreguleringer. Der forventes yderligere en efterregulering af data for sygedagpenge.

I juli 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.294 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 1.964 fuldtidspersoner, mens 2.330 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af fuldtidspersoner i juli 2021 er 42 fuldtidspersoner lavere end i juni 2020, men fortsat 286 fuldtidspersoner højere end i juli 2019.

Fra juli 2020 til juli 2021 ses et fald på 173 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Niveauet før corona-krisen nærmes og antallet af fuldtidspersoner på midlertidig forsørgelse er i juli 2021 49 fultidspersoner højere end i juli 2019.

Faldet siden juli 2020 gør sig primært gældende på a-dagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ledighedsydelse. På sygedagpenge har der været en stigning, og det samlede antal sygemeldte er fortsat højere end i juli 2019 og juli 2020.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning på 131 fuldtidspersoner over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere får en førtidspension. Foruden førtidspension er 70 fuldtidspersoner på seniorpension i juli 2021.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i juli 2021 og en udvikling over det seneste år. Vedhæftet er også en opgørelse over ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller. Ledighedsstatistikken for juli 2021 fremgår også af bilagsmaterialet, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,1 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker den positive udvikling på Kontanthjælps- og Uddannelseshjælpsområdet.

Bilag

Til toppen


4. UU kvartalsrapport - 2. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2021, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

98 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 2 % deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.

80 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Af de resterende 20 % deltager størstedelen i udviklende og forberedende aktiviteter, er tilmeldt uddannelse eller er i arbejde.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten viser blandt andet:

 • I 3. kvartal 2021 er 98 % af de 15-17-årige (1.590 ud af 1.629 unge) indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 2 % (svarende til 39 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job. Sammenlignet med 3. kvartal 2020 var 97 % af de 15-17-årige indenfor uddannelsessystemet (1.536 ud af 1.596 unge) og de resterende 3 % (60 unge) i gang med forberedende og udviklende aktiviteter.
 • 80 % af de 18-24-årige (1.922 ud af 2.390 unge) har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse i 3. kvartal 2021. Sammenlignet med 3. kvartal 2020 var andelen også 80 % (1.958 ud af 2.436 unge). De resterende 20 % (468 unge), der i 3. kvartal 2021 ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 260 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold. I 3. kvartal 2020 var der i denne kategori 289 unge.
  • 29 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse. I 3. kvartal 2020 var det 39 unge.
  • 45 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU. I 3. kvartal 2020 var det 22 unge.
  • 5 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mv.) I 3. kvartal 2020 var det 2 unge.
  • 129 er på offentlig forsørgelse. I 3. kvartal 2020 var det 126 unge.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 viser også, at sammenlignet med de tidligere år ses der ikke et større fravalg/omvalg af ungdomsuddannelser i efteråret 2021 til trods for, at eleverne i vinteren har været hjemmeundervist pga. Covid-19. 3 % af eleverne (17 elever), der påbegyndte en ungdomsuddannelse i sommeren 2021 har haft et fravalg/omvalg af uddannelsesmulighed indenfor 3 måneder. Umiddelbart vurderes det, at eleverne er kommet godt i gang på deres respektive uddannelsesinstitutioner.

Kvartalsrapporten viser også, at i skoleåret 2020/2021 har 144 unge fra Brønderslev Kommune gået på FGU Vendsyssel, hvoraf 103 har afsluttet deres FGU-forløb. 47 % er efterfølgende fortsat i arbejde eller uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021- 3. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsæt i et overordnet mål samt 4 udvalgte målsætninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har lavet en opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2021.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2021.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (juli 2020 til juli 2021) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser faldet med 173 fuldtidspersoner, og antallet nærmer sig dermed niveauet for 2019. Faldet ses primært på kontanthjælp, ledighedsydelse, jobafklaring, uddannelseshjælp og a-dagpenge
 • Job- og UngeCentret har oplevet mange jobåbninger og har i perioden januar til september 2021 rekrutteret 221 ledige til ordinære stillinger
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp er fortsat med at falde, og gennemsnittet for januar til september 2021 er på 179 fuldtidspersoner
 • Antallet af fuldtidspersoner i strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har været faldende i 2021, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i antallet af borgere på ledighedsydelse

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Job- og UngeCentret afsluttede i foråret 2021 den første borgerundersøgelse med de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viste en overordnet tilfredshed med Job- og UngeCentrets indsats, men der blev også udpeget områder, hvor der er potentiale for at forbedre indsatsen. Job- og UngeCentret arbejder blandt andet videre med at styrke kommunikationen med henblik på at sikre, at borgeren føler sig inddraget og tilstrækkeligt orienteret.

I 3. kvartal 2021 har Job- og UngeCentret igangsat en borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Resultatet af den borgerundersøgelse forventes færdig i foråret 2022.

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres, og virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har også i 3. kvartal 2021 oplevet ekstraordinært mange jobåbninger og stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Fra januar til september 2021 er 221 ledige rekrutteret til ordinære stillinger. Der er ligeledes fokus på at opkvalificere de ledige, som ikke umiddelbart matcher virksomhedernes behov. Fra januar til juli 2021 har 227 personer påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Størstedelen af disse er dagpengemodtagere.

Mål 3: Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været faldende det meste af året, og i perioden januar til september 2021 ligger antallet i gennemsnit på 179 fuldtidspersoner, hvilket er det laveste niveau i flere år. Det gennemsnitlige mål for året er 200 fuldtidspersoner.

Mål 4: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet

Antallet af borgere i strategiens målgruppe har været faldende i 2021, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i antallet på ledighedsydelse, men også antallet af aktivitetsparate er faldet. Fra januar til september 2021 har der i gennemsnit været 582 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe. Målet for 2021 er 575 fuldtidspersoner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesplan 2022 - 1. udkast


Resume

Sagsforløb: DIR/BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Handicaprådet og Integrationsrådet er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på et fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 3. november 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de lokalt fastsatte strategier, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2022, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål, som alle er videreført fra 2021.

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

En værdig sagsbehandling handler ifølge beskæftigelsesministeren om, at de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal have en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter den enkeltes behov.

Job- og UngeCentret vil i 2022 færdiggøre en kvalitativ borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse med henblik på at undersøge, hvordan Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats opleves fra borgernes perspektiv. På baggrund af resultaterne deraf vil Job- og UngeCentret implementere udvalgte tiltag for at forbedre indsatsen.

2. Flere ledige skal opkvalificeres, og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Der er gang i arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder om vanskeligheder ved at rekruttere den rette og kvalificerede arbejdskraft. Samtidig er der fortsat ledige og høj langtidsledighed, hvilket skaber et paradoksproblem. En gruppe ledige matcher ikke umiddelbart virksomhedernes efterspørgsel, og derfor Job- og UngeCentret vil i 2022 fortsætte arbejdet med at motivere ledige til opkvalificering og sikre en tæt og løbende dialog med de lokale virksomheder.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er på et historisk lavt niveau. UngeCentret vil i 2022 fastholde fokus på hurtigt at få de unge i job og skærpe indsatsen for de forsikrede ledige under 30 år med henblik på match til job, hvor der er efterspørgsel.

UngeCentret vil også have fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde aktivt med målet om at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I forhold til de udsatte unge vil UngeCentret have fokus på en forebyggende og tværfaglig indsats fra det 15. år. og have fokus på at understøtte den sociale indsats til de unge med et tydeligt job- og uddannelsesfokus.

Alle indsatsområder i UngeCentret arbejder efter samme mål om, at de unge mellem 15 og 30 år skal i job og uddannelse. Det gælder også ungefamilieområdet og psykiatri- og handicapområdet. Der vil på disse områder være øget fokus på progression og egenmestring hos de unge i 2022.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Målet med strategien er at nedbringe antallet af borgere i strategiens målgruppe, som omfatter aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er nogle af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2022:

 • Indsats for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil i 2022 arbejde videre med at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger både internt i Job- og UngeCentret og i virksomhederne, da der vurderes at være et potentiale for, at flere arbejdspladser kan ansætte borgere med handicap. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2022

28. oktober 2021

1. udkast sendes i høring

3. november 2021

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

3. november 2021

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet

17. november 2021

Skriftlig høringsfrist

1. december 2021

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

15. december 2021

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter 1. udkast til beskæftigelsesplanen for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Sagen behandles på fællesmødet i eftermiddag med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Udvalget behandler sagen på mødet den 8. december 2021, hvor høringssvarene indgår i behandlingen.

Bilag

Til toppen


7. Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik den 6. oktober 2021 en trepartsaftale, som skal medvirke til at skaffe mere arbejdskraft til virksomhederne.

Blandt initiativerne er bedre jobmatch, skærpede rådighedsregler, indsats for seniorer og europæisk rekruttering.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. De aftaleelementer, som kræver lovændringer forventes at træde i kraft i 2. kvartal 2022.

Sagen sendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik den 6. oktober en trepartsaftale, som skal medvirke til at skaffe mere arbejdskraft til virksomhederne på den korte bane.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. Dele af aftalen kræver lovændringer, og disse delelementer forventes at træde i kraft i 2. kvartal 2022.

Med aftalen sættes der ind på fire forskellige områder:

1. Bedre match mellem ledige og virksomheder

 • Jobformidling skal være en prioriteret opgave i både jobcentre og a-kasser. Målet er, at alle ledige borgere går fra en samtale med konkret viden om, hvor de kan søge job.
 • Der igangsættes et forsøg, hvor kommunerne får mulighed for, efter konkret vurdering, at undtage unge for uddannelsespålægget og i stedet give dem en jobrettet indsats (forventet ikrafttrædelse den 1. april 2022).
 • To forsøg om henholdsvis jobrotations- og voksenlærlingeordningen videreføres til også at gælde i 2022. Med forsøgene kan flere ledige blive opkvalificeret.

2. Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job

 • Jobparate ledige indkaldes til en rådighedssamtale og får en sanktion, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en måned. Den nye sanktion er midlertidig og vil gælde i hele 2022 og 2023 (forventet ikrafttrædelse den 1. april 2022).

3. Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job

 • Der afsættes puljemidler til en særlig målrettet indsats for ledige seniorer, som kan have behov for en ekstra indsats på vej tilbage i job.
 • Der indføres forbud mod, at arbejdsgivere må anmode ansøgere om at oplyse alder (forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2022).

4. Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft

 • Der igangsættes initiativer så virksomhederne kan få hjælp til at rekruttere faglært udenlandsk arbejdskraft inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Dette sker i regi af Workindenmark.
 • Der afsættes puljemidler til fastholdelse af internationale dimittender.

Job- og UngeCentret afventer nu en udmøntning af aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udmøntningen af aftalen afventes.

Bilag

Til toppen


8. Kvotetildeling af flygtninge i 2021 og 2022


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Kommunekvoterne for nye flygtninge i 2022 er fastsat. Brønderslev Kommunes kvote udgør 5 personer.

Kvoten kan blive højere, hvis de evakuerede afghanske statsborgere, som har bistået danske myndigheder, meddeles opholdstilladelse. Der er tale om 800-900 personer, og for de fleste kommuner vil antallet af yderligere flygtninge være langt færre end 20 personer.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunekvoterne for nye flygtninge i 2022 er fastsat. Kvoterne er fastsat på baggrund af en vurdering fra april 2021 om, at der på landsplan forventes 500 nye flygtninge i 2022. Brønderslev Kommunes kvote for 2022 udgør på denne baggrund 5 personer.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at der kan blive tale om et øget antal, hvis de evakuerede afghanske statsborgere, som har bistået danske myndigheder, meddeles opholdstilladelse. Det drejer sig om 800-900 personer. Det vil ifølge Udlændingestyrelsen betyder, at de tre kommuner, der vil modtage flest flygtninge, vil modtage 30-50 personer, for øvrige kommuner vil det være op til 20 personer, og for de fleste kommuner vil antallet være langt færre end 20.

Regeringen har fremsat et forslag til en særlov, der giver de evakuerede afghanere et to-årigt opholdsgrundlag i Danmark. Lovforslaget forventes færdigbehandlet den 11. november 2021. Hvis særloven vedtages, forventes nye landstal at blive meldt ud, der kan danne baggrund for justering af kommunekvoterne, og Udlændingestyrelsen kan påbegynde visitering af afghanerne til kommunerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Jobmesse - Mød & Match 2022


Resume

Sagsforløb: BE

Som en del af den service Job- og UngeCentret tilbyder de lokale virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft, har der siden 2017 været arrangeret jobmesser i Brønderslev Kommune. Grundet Covid-19 har der i 2020 og 2021 ikke været mulighed for at afholde en jobmesse. Job- og UngeCentret påtænker at afholde en jobmesse med en foreløbig dato den 16. marts 2022.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes Jobmesse - Mød & Match 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af den service Job- og UngeCentret tilbyder de lokale virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft, har der siden 2017 været arrangeret jobmesser i Brønderslev Kommune. Grundet Covid-19 har der i 2020 og 2021 ikke været mulighed for at afholde en jobmesse.

På jobmesserne har ledige borgere og virksomhederne kunne møde hinanden. Ved den seneste jobmesse i 2019 deltog 31 virksomheder, 8 vikarbureauer, 7 uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Besøgstallet blev opgjort til cirka 600 borgere. Efterfølgende fik Job- og UngeCenter kendskab til 40 ansættelser som følge af den direkte kontakt mellem ledig og virksomhed på jobmessen.

Job- og UngeCentret påtænker at afholde en jobmesse i 2022 med en foreløbig dato den 16. marts 2022.

Såfremt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender afholdelse af en jobmesse i 2022, vil Job- og UngeCentret i efteråret 2021 begynde at invitere virksomheder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender afholdelse af Jobmesse - Mød & Match 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget foreslår, at der sættes fokus på det rummelige arbejdsmarked.

Til toppen


10. Status på samarbejde med AOF Råvaremarked


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune samarbejder med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Råvaremarkedet.

Samarbejdet med AOF om Råvaremarkedet fungerer tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i december 2019 en kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Råvaremarkedet med et nyt indhold i tilbuddet. Råvaremarkedet er beliggende i Hjallerup.

Råvaremarkedet er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet, og som ikke er i stand til at deltage i almindelig virksomhedspraktik, selv med mentorstøtte. Målgruppen har ofte komplekse problemstillinger og et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet. Borgernes skånehensyn er af fysisk og psykisk karakter, og flere har problemer med misbrug.

Formålet med forløbet på Råvaremarkedet er at afdække eller udvikle borgerens faglige, personlige eller sociale kompetencer med henblik på, at borgeren bliver i stand til at komme i en praktik og på sigt i selvforsørgelse. I det enkelte forløb arbejdes der målrettet med den enkelte borgers progression, og der følges løbende op på de individuelle mål og delmål med forløbet.

Råvaremarkedet består af en række aktiviteter, hvor borgerne deltager i arbejdet. Aktiviteterne er:

 • Snedkerværksted, hvor der produceres trækasser
 • Pakkeri, hvor der pakkes gavekasser
 • Køkkenet
 • Salg og markedsføring, fx drive og vedligeholde webshop
 • Events ved "Open by Night" og højtider

15 borgere har siden januar 2020 afsluttet et forløb ved Råvaremarkedet. 6 har afsluttet forløbet til et rehabiliteringsmøde eller førtidspension, 3 til andre tilbud (fx virksomhedspraktik) og 6 har afsluttet forløbet til sygdom eller øvrige forhold. Afslutningsårsagerne skal ses i lyset af tilbuddets komplekse målgruppe og et forløb ved Råvaremarkedet skal understøtte borgerens videre forløb.

Organisatorisk er henvisning af borgere til Råvaremarkedet forankret hos virksomhedskonsulenterne i Jobcentret. Formålet hermed er at sikre sammenhæng i den virksomhedsrettede indsats for de borgere, der deltager i et forløb i de socialøkonomiske virksomheder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at tilbuddet på Råvaremarkedet og samarbejdet med AOF fungerer tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Status på samarbejde med AOF om danskuddannelser til voksne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge varetages i Brønderslev Kommune af AOF Center Vendsyssel.

Antallet af kursister hos AOF har været svingende de senere år og har krævet flere organisatoriske ændringer hos AOF.

Kursistniveauet har det seneste år været relativt stabilt med løbende ca. 100 kursister. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at AOF har tilpasset sig forandringerne tilfredsstillende og leverer gode resultater.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

AOF Center Vendsyssel varetager opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge i Brønderslev Kommune.

Antallet af kursister hos AOF har været svingende de seneste år. Da tilgangen af flygtninge var på sit højeste i starten af 2016, havde AOF mere end 300 kursister. I takt med at tilstrømningen af nye flygtninge igen faldt, og mange kursister efterhånden afsluttede deres danskuddannelser, faldt antallet af kursister midt i 2020 til 80.

Det svingende kursistgrundlag har krævet flere organisatoriske ændringer hos AOF, der senest også er flyttet i nye og mindre lokaler.

Kursistgrundlaget på danskuddannelserne har det seneste år været relativt stabilt og udgør aktuelt 98 kursister. Tilgangen i kursister siden 2020 skyldes en stigning i selvforsørgende kursister (s-kursister), som udgør 54 af de aktuelt 98 kursister. S-kursister er udenlandske arbejdstagere, studerende og medfølgende ægtefæller, hvoraf de største grupper kommer fra Ukraine og Rumænien. S-kursisterne udgør i dag den største gruppe af kursister hos AOF. Tidligere var det kursister omfattet af integrationsloven (i-kursister), der var den største gruppe.

Ændringen i kursistsammensætningen stiller nye krav til AOF om at levere et tilbud, kursisterne finder relevant. S-kursister kan selv vælge, hvilken sprogskole de vil benytte, og det ser ud til, at AOF honorerer deres krav, for de tilvælger AOF i Brønderslev. Det er jobcentret, der henviser s-kursisterne til danskuddannelse, men da de ikke modtager offentlige ydelser, er opfølgningen på deres forløb begrænset i forhold til, hvad der er gældende for i-kursisterne, som modtager ydelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse fører løbende tilsyn med AOF, og vurderingen er samlet set, at AOF har tilpasset sig forandringerne de senere år tilfredsstillende. Da kursistgrundlaget var på det laveste, oplevede AOF udfordringer med at sikre en differentieret undervisning, og beståelsesprocenten og karaktergennemsnittet blandt kursisterne faldt. Disse udfordringer vurderes løst, og seneste tal indikerer, at AOF er tilbage på sporet. Beståelsesprocenten er igen på 100 %, og karaktergennemsnittet hos AOF er steget fra 4,4 i 2019 til 5,7 i 2020 og 2021. Resultaterne i 2020 og 2021 er dog baseret på relativt få personer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


12. Status på samarbejde med Quick Care om forløb ved fysioterapeut og psykolog


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Quick Care om korte, beskæftigelsesrettede sundhedsindsatser for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Indsatsen vurderes at bidrage til, at borgerne bliver hurtigere afklaret i forhold til deres helbredsmæssige udfordringer og i forhold til arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden 2015 samarbejdet med Quick Care om screening og korte, opkvalificerende forløb hos fysioterapeut eller psykolog for borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Målgruppen for indsatsen er primært sygedagpengemodtagere, men borgere på andre ydelser kan også modtage indsatsen, hvis det vurderes at give mulighed for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Job- og UngeCentrets mål med Quick Cares indsats er en beskæftigelsesrettet vinkel på borgernes helbredsudfordringer. Fokus er rettet mod, hvordan borgerne med deres funktionsniveau kan fastholdes i job eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Quick Cares tilbud er et supplement til sundhedssystemets indsats. Får Quick Care kendskab til udfordringer, der kræver udredning eller behandling, henvises borger til rette hjælp i sundhedssystemet. Dette er sket for 21 % af de henviste borgere i 2021.

Alle indsatser hos Quick Care starter med en screening hos en fysioterapeut eller psykolog afhængig af borgerens helbredsproblematik. Formålet med screeningen er en vurdering af borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau, herunder en vurdering af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis Job- eller UngeCentret vurderer, at det er relevant, kan borgeren efterfølgende henvises til en af følgende indsatser hos Quick Care:

 • Fysioterapeutisk træningsforløb på typisk 6 uger
 • Samtaleforløb hos psykolog
 • Mestringsforløb, som er holdforløb om enten smertehåndtering eller håndtering af stress, depression og angst

Job- og UngeCentret har i perioden fra den 1. januar 2021 til den 10. oktober 2021 visiteret 77 borgere til fysioterapeutisk screening og 142 borgere til psykologisk screening.

I alt 206 borgere har efter screening deltaget i et forløb hos fysioterapeut eller psykolog. Det er 44 færre borgere i forhold til samme periode sidste år. Det lavere niveau skyldes sandsynligvis nedlukningen som følge af covid-19 i de første måneder af 2021. Quick Care har i perioderne med nedlukning tilbudt digitale træningsforløb for borgerne og psykologsamtaler bag plexiglas, hvorved borgerne fortsat har kunne modtage deres tilbud.

Af skemaet nedenfor fremgår fordelingen af borgere, der har deltaget i forløb hos Quick Care i perioden fra den 1. januar 2021 til den 10. oktober 2021:

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpenge og jobafklaring

42

84

126

Kontanthjælp

13

25

38

Uddannelseshjælp

6

8

14

Ledighedsydelse

5

7

12

Ressourceforløb

9

7

16

I alt

75

131

206

31 borgere har derudover deltaget i et mestringsforløb hos Quick Care i 2021. Mestringsforløb er et lovkrav til sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 2. Det vil sige borgere, der har udfordringer af helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. På baggrund af gode erfaringer med mestringsforløbene har Job- og UngeCentret valgt at udvide tilbuddet til andre målgrupper også. Mestringsforløbene har i højere grad været ramt af corona-restriktioner, da der er tale om holdforløb. Der er således tale om en halvering i antal deltagere i forhold til 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at Quick Care har løst sin opgave tilfredsstillende i 2021. Quick Cares fysioterapeuter og psykologer har en beskæftigelsesrettet vinkel på de sundhedsfaglige forløb med borgerne, som er i tråd med Job- og UngeCentrets tilgang. Quick Care er god til at spotte og beskrive borgernes skånebehov og øvrige forhold, der påvirker borgerens arbejdsevne, og de er i tæt dialog med borgeren undervejs i processen. Quick Care bidrager ofte med noget nyt, som danner et godt grundlag for næste skridt i borgerens sag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Opmærksomheden henledes på, at kvalitetsstanderne for servicelovens §§ 101, 107, 141 og 143 vedrører Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagsfremstilling

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, som skal godkendes en gang årligt. På Social- og Sundhedsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 86 og 101. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau,
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det,
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats,
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav Byrådet stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Hidtil har samtlige kvalitetsstandarder på området været forelagt udvalget til årlig godkendelse, og det foreslås, at det fremadrettet udelukkende er de lovpligtige kvalitetsstandarder, der fremsendes til årlig godkendelse. De øvrige kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, fremsendes, når der er indholdsmæssige ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Følgende kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse:

 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 107
 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender de fremsendte kvalitetsstandarder og beslutter den fremtidige godkendelsesprocedure.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. november 2021:

Der er 4 af kvalitetsstandarderne, som vedrører tilbud, UngeCentret anvender. Disse er:

 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 107
 • Alkoholbehandling – SUL § 141
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender kvalitetsstandarderne og den fremtidige godkendelsesprocedure.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


14. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til opmærksomhedspunkterne til brug for det kommende Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet nedenstående forslag til opmærksomhedspunkter:

Introduktion til det nye udvalg

Hvad er den bedste introduktion til udvalget? Der ønskes en drøftelse / erfaringsudveksling fra udvalgsmedlemmerne - hvad var godt, da I tiltrådte og hvad kan gøres bedre?

Investeringsstrategier

Job- og UngeCentret arbejder aktuelt med tre investeringsstrategier. Med strategierne er der investeret i ekstra medarbejderressourcer med formålet at sikre en tættere indsats for borgerne, som vil resultere i positive effekter.

1. Udsatte unge

På Unge- og Familieområdet er der en strategi, som har henblik på at give udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt med et øget fokus på forebyggelse og brug af mindst mulige indgribende indsatser. Strategien skal gøre det muligt for UngeCentret at arbejde mere metodisk med 1) fremskudt sagsbehandling, 2) systematisk inddragelse af de unges familie og netværk 3) fokus på normalisering og brug af mindst indgribende tilbud 4) hyppig opfølgning og 5) tæt samarbejde med øvrige aktører i UngeCentret og tværsektorielt.

2. Borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Job- og UngeCentret har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målet med strategien er 1) at nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og 2) at andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

3. Langtidsledige og uddannelsesambassadør

Siden medio 2021 har Job- og UngeCentret arbejdet med en investeringsstrategi på dagpengeområdet. Strategien har til formål at 1) nedbringe og forebygge langtidsledighed, 2) forebygge langtidsledige falder ud af dagpengesystemet samt 3) øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen med målet om at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023. Med strategien er der ansat en uddannelsesambassadør. Baggrunden for strategien var en stigning i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere som følge af Covid-19. Derudover har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendt 3 hovedområder i en samlet strategisk ramme for brugen af opkvalificering og uddannelse af ledige i Brønderslev Kommune: 1) Fra ufaglært til faglært 2) opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov og 3) opkvalificering til arbejdsmarkedets behov.

Borgerundersøgelser

I februar 2020 godkendte Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget iværksættelse af en kvalitativ borgerundersøgelse bestående af fokusgruppeinterviews. På nuværende tidspunkt er der gennemført undersøgelser af aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere og der arbejdes på en af borgerne i ressourceforløb. Fremadrettet er der planlagt en undersøgelse af borgere på ledighedsydelse. Formålet med borgerundersøgelsen er at opnå mere viden om borgernes oplevelse af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats og skabe et afsæt til læring for ledere og medarbejdere om, hvordan indsatsen i borgernes øjne kan tilrettelægges bedst muligt.

Fællesmøder og samarbejde

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har årligt afholdt 2 fællesmøder med henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Derudover har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indgået en rammeaftale mellem Brønderslev Kommune og FH Brønderslev (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Rammeaftalen udmøntes i ét politisk samarbejdsorgan og to underliggende driftsforummer. Formålet med aftalen er at skabe et ideudviklende og strategisk samarbejde mellem faglige organisationer under FH, A-kasser under FH og Brønderslev Kommunes Fagforvaltning for Beskæftigelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter opmærksomhedspunkterne til brug for det kommende Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Misbrugscentrets fysiske placering blev drøftet.

Til toppen


16. Lukket punkt: Indgåelse af rammeaftaler


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


17. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


20. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


21. Lukket punkt: Anbringelsessag


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


24. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 4. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer