Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 10. februar 2021
Lokale: Videomøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Pulje til rygestopforløb til socialt udsatte borgere


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kommunens forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til socialt udsatte borgere.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere med psykiske lidelser og andre sociale problemer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2023. Midlerne skal anvendes til et projekt i samarbejde mellem Sundhed, Psykiatri og UngeCenter, der skal styrke kommunens eksisterende rygestoptilbud. Dette ved at tilbyde målrettede, fleksible og individuelt tilrettelagte rygestopforløb til borgere over 18 år, der er tilknyttet i regi af ét eller flere af de kommunale socialpsykiatriske tilbud og/eller UngeCentret samt borgere, der er henvist af praktiserende læge eller sygehus. Derudover vil projektet sætte fokus på rekruttering og inddragelse af borgere til kvalificering af rygestopforløbene.

Baggrunden for ansøgningen er, at ca. 45 % af borgerne tilknyttet socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune ryger. Selvom borgerne udviser en nysgerrighed og lyst til et rygestop, kan de have en manglende tro på egne ressourcer, og der kan være langt fra tanke til handling. Det er især prisen på rygestopmedicin og det eksisterende rygestoptilbuds placering i sundhedscentrene, der kan være en barriere for borgernes tro på, at et rygestop kan lykkes for dem. Der er derfor behov for at højne kvaliteten af det eksisterende rygestoptilbud således, at tilbuddet kan rumme borgernes individuelle behov.

Puljemidlerne er på 1.964.400 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse, materiale til rygestopforløbene, synliggørelse af rygestoptilbuddet, ekstern supervision og vederlagsfri rygestopmedicin. Derudover skal der uddannes tre rygestoprådgivere og tre NADA-udøvere (øreakupunktører), som er egenfinansiering fra Psykiatriområdets budgetpost.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til rygestopforløb til socialt udsatte borgere.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af seks rygestoprådgivere samt fem timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2021, pkt. 5:

Handicaprådet støtter projektet, og vil gerne have en status på projektet undervejs.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


3. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 11. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer