Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 9. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen, Jan Thaibert og Line Vanggård Pedersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Jan Thaibert og Line Vanggård Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på opmærksomhedspunkter til budget 2022


Resume

Sagsforløb: SS/BE

På opfordring fra borgmesteren skal Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfte muligheder for at træffe nogle valg, som kan reducere den forventede udgift for Brønderslev Kommune ved borgeres overgang fra UngeCentret til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Hvert år inden sommerferien opgør UngeCentret, hvilke borgere der forventes at overgå til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i det kommende budgetår, således at der er klarhed over, hvilke borgere de to forvaltningsområder har ansvaret for. Aktuelt laves der i sommeren 2021 en oversigt over de borgere, som overgår fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd i perioden fra januar 2022 til december 2022. For nogle borgeres vedkommende kendes datoen præcist (fx når borger fylder 30 år), og for andre borgere er der tale om et skøn.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foretager en vurdering af, hvilken foranstaltning borgerne forventes at skulle modtage ved overgang til voksenområdet. Vurderingen bygger på de drøftelser, som de to forvaltningsområder løbende har med hinanden.

I 2022 forventes der overdraget 29 borgere fra UngeCentret til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til en samlet udgift på 6,3 mio. kr. i 2022 og en forventet helårsudgift på 13,7 mio. kr. fra 2023 og frem.

Antallet af borgere, der overdrages, varierer fra år til år. Det forventede antal borgere i 2022 er i den høje ende. Borgmesteren har derfor bedt om, at Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfter, om der er mulighed for at træffe nogle valg, som kan reducere den forventede udgift for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfter muligheder for handlinger, som kan reducere de samlede kommunale udgifter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgene drøftede, hvordan de samlede kommunale udgifter på området kunne reduceres. Udvalgene fandt ikke umiddelbart mulighed for at reducere udgifterne.

Udvalgene noterer sig, at forvaltningerne arbejder godt sammen om borgeres overgang fra det ene forvaltningsområde til det andet.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Jan Thaibert og Line Vanggård Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer