Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Ændring af børnenormering i den Private Institution Børnehuset Stjernestunden


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende ansøgning om udvidelse af børnenormeringen i den Private Institution Børnehuset Stjernestunden.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den Private Institution Børnehuset Stjernestunden søger om godkendelse til ændring af børnenormering med 8 børn i alderen 0 - 2,8 år med mulighed for overbelægning med 2 børn i alderen 0 - 2,8 år.

Med ansøgning om ændring af børnenormering for 0 - 2,8 år ønsker bestyrelsen samtidig, at nednormere antallet af børnehavepladser, så den fremtidige normering af børn i alderen 2,9 - til skolestart bliver på 42 børn, med mulighed for overbelægning med 2 børn i alderen 2,9 år.

For begge overbelægningsmuligheder fremhæves det i ansøgningen, at institutionen selv råder over dette hele året.

Ansøgningen betyder, at Børnehuset Stjernestunden fremover vil have 50 børn i alderen 0 - skolestart med 4 overbelægningspladser.

Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015.

Børnehuset Stjernestunden ønsker, at den ændrede normering træder i kraft fra 1. marts 2018.

Der er udarbejdet nye vedtægter og fremsendt fornyet dokumentation for driftsgaranti.

Byrådet har den 6. marts 2008 godkendt kriterier for godkendelse af private institutioner jf. dagtilbudsloven § 19, stk. 4.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden normeres med 8 børn i alderen 0 - 2,8 år og 42 børn i alderen 2,9 - til skolestart med mulighed for overbelægning med 2 børn for hver aldersinddeling (0 - 2,8 år og 2,9 - skolestart).

Personale

Ingen.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Fagforvaltningens forslag godkendt

Bilag

Til toppen

Opdateret 7. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer