Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. september 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fællesmøde mellem Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Der ønskes en status opfulgt af en drøftelse af den fælles indsats for udsatte børn og unge.

Til mødet deltager repræsentanter fra Ungecenteret og Børne- og Familieafdelingen.

Sagsfremstilling

Der er aftalt to årlige fællesmøder mellem de to udvalg. Det første fællesmøde er planlagt til den 12. september 2018, kl. 16-17. Næste fællesmøde er planlagt til foråret 2019 og fastsættes nærmere, når mødekalenderen for 2019 er kendt.

Første fællesmøde tager udgangspunkt i PWCs analyse af anbringelsesområdet på Børne- og Familieafdelingen. Begge udvalg har behandlet/er orienteret om analysens indhold. PWC har i analysen haft opmærksomhed på sagsgangen og overleveringen af de 15-årige fra Børne- og Familieafdelingen til Ungecentret.

Anbefalingen her er:

  • At sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen altid skal indkalde den nye sagsbehandler i UngeCentret til et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år
  • At der skal afholdes regelmæssige samarbejdsmøder mellem sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, såfremt der er en delesag mellem de to afdelinger.

Med baggrund i disse anbefalinger har der været afholdt møde mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og der er aftalt nye procedurer for overdragelse.

Der vil på mødet blive givet en orientering om de nye procedurer.

Der ud over vil begge afdelinger give en kort orientering om arbejdet med ”Varige Spor”.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter den fælles indsats på baggrund af fremlæggelsen. Desuden foreslås det, at de to udvalg drøfter emner til forårets møde.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 13. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer