Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. februar 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Se under punkt 6.

Line Vanggaard Pedersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2019.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes tirsdag den 11. juni 2019 og onsdag den 6. november 2019 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende Organ for SKOLER: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende Organ for DAGTILBUD: kl. 19.00 - 21.00

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Line Vanggaard Pedersen og Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om ny dagtilbudslov


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om ændringer i den nye dagtilbudslov.

Skole og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget ændringer af dagtilbudsloven. Lovændringerne består overordnet set af to dele. Den ene del vedrører ændringer, der har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud, mens den anden del vedrører ændringer, der har til formål at øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud.

I forbindelse med ændringer af dagtilbudsloven arbejder Fagforvaltningen for Børn og Kultur med et rammestyringsdokument for dagtilbud i Brønderslev Kommune, som forventes at blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i marts 2019.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte vil give en orientering om ændringerne i dagtilbudsloven under udvalgsmødet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 15. januar 2019, pkt 6:

Udsat.

Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om den kommunale læsestrategi


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den kommunale læsestrategi med særligt fokus på ordblindhed og test af læsefærdigheder.

Chef for Skoler og Dagtilbud Carsten Otte og læsekonsulent Annette Hylander deltager i punktet.

Sagsfremstilling

En tidlig og målrettet indsats for børns sproglige udvikling har stor betydning for udviklingen af læse- og skrivekompetencer. På baggrund heraf har Brønderslev Kommune udarbejdet en strategi for læsning for alle børn og unge.

Formålet med en kommunal læsestrategi er desuden at skabe et fælles grundlag for skolerne og en forbindelse mellem forskellige aktører og indsatser således, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle funktionelle læse- og skrivekompetencer, og blive så dygtige som muligt.

Den kommunale læsestrategi blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget i marts 2016, og der er efterfølgende foretaget ændringer i afsnittet vedrørende kommunal evalueringsplan (Del 4. side 17-24) gældende fra august 2017.

Følgende punkter vil blive gennemgået på mødet:

  • Definition og identifikation af ordblindhed – herunder kommunal evalueringsplan og test af læsefærdigheder
  • Indsatser og bud på kvalificeret undervisning for ordblinde elever
  • Den sproglige udviklings betydning for læse- og skrivekompetencer

- herunder udarbejdelse af en kommende sprog-læsepolitik i Brønderslev Kommune i tråd med anbefalinger fra KL vedrørende tidlig sprogindsats.

Nærmere oplysninger om procedure for identifikation af læse- og stavevanskeligheder samt tiltag og indsatser findes i Del. 5. Elever i læse- og stavevanskeligheder side 25-40i den kommunale strategi for læsning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Udvalget tilsendes referatet fra mødet på borgmesterens kontor med repræsentanter for plejefamilierne
  • Udvalget ønsker oplyst i hvilket omfang fagforvaltningen arbejder med tvangsadoptioner
  • Der følges op på instruks vedrørende anbragte børns optagelse i folkeskolen eller på privat skole

Til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Anbringelser i januar 2019


Til toppen

Opdateret 6. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer