Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Placering af ny børnehave i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: BS

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler til etablering af en ny børnehave i Hjallerup. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte placeringen af den nye børnehave.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøder i maj, august, september og oktober 2019 drøftet udfordringer med kapaciteten på børnehaveområdet i Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev.

I budget 2020 er der afsat i alt 12 mio. kr. over en toårig periode til etablering af en ny børnehave i Hjallerup.

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte placeringen af den nye børnehave i Hjallerup.

Til udvalgsmødet den 8. oktober 2019 var udarbejdet et notat fra Bygningsafdelingen, der belyser tidsperspektivet for etablering af ny børnehave i Hjallerup. Af notatet fremgik også forslag til placering af børnehaven i Hjallerup. Der er andre kommunale arealer i området, som kan indgå i overvejelserne i forhold til placeringen, herunder grunden, hvor der i dag er etableret tennisbaner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvor den nye børnehave i Hjallerup skal placeres.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 6:

Udvalget peger på mulig placering af kommende børnehave i området omkring hal og skole, herunder

  • ”Tennisbanerne”
  • ”Pukkelpisten”
  • ”Østergade enden af boldbanerne” evt. med kompensation på den grønne kile

Placeringsmulighederne sendes i kort kommentering hos interessenter i området.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2020:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har bedt interessenter i området om at kommentere på de mulige placeringer af børnehaven i Hjallerup.

De modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget beslutter, at børnehaven skal placeres nord for stien forenden af Rosenlunden (Pukkelpisten).

Bilag

Til toppen


4. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august 2019, har forvaltningen arbejdet videre med mulige modeller for indførelse af ny honoreringsmodel baseret på gennemsnitsbetragtninger.

Udvalgene skal tage stilling til,

  • hvilken implementeringsmodel der skal danne udgangspunkt i forbindelse med det videre arbejde med implementering af gennemsnitsmodellen, og
  • hvilken takstmodel der skal danne udgangspunkt for vederlagsfastsættelsen.
Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen, og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

  • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato
  • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven
  • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18 år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hver enkelt familieplejeanbragt barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at udvalgene tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Beslutning

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Der har været afholdt møde med repræsentanter for Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, repræsentanter for Børne- og skoleudvalget, repræsentanter for de to forvaltninger samt med SL i forhold til samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og plejefamilierne. Der arbejdes på at få genskabt et godt samarbejde.

Til toppen


6. Lukket punkt: Orientering fra Børn- og Ungeudvalg


Til toppen


7. Lukket punkt: Orientering fra Børn- og Ungeudvalg


Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering vedr. Børn- og Ungeudvalg


Til toppen

Opdateret 15. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer