Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 12. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Genåbning af skolerne - fase 2


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende forslag til genåbningens anden fase.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 7. maj 2020 meddelt, hvordan anden fase af genåbningen af Danmark kan forløbe som følge af Covid-19. På Børne- og Undervisningsministeriets område vil genåbningens fase to ske fra mandag den 18. maj 2020 og frem. Udmøntningen af anden fase af genåbningen vil ske indenfor sundhedsmyndighedernes rammer og retningslinjer. Det forventes, at der bliver udsendt revideret retningslinjer inden for de kommende dage.

Anden fase af genåbningen inkluderer 6. – 10. klasserne i folkeskolen fra mandag den 18. maj 2020.

Fagforvaltningen har i samarbejde med skoledistriktslederne opstillet følgende principper for genåbningens anden fase:

 • At undervisningen for de ældste klasser tilrettelægges således, at flest mulige lektioner gennemføres på skolen
 • At det tilstræbes at eleverne møder på skolen hver dag
 • At undervisningen tilrettelægges, så eleverne modtager undervisning i alle folkeskolens fag i videst muligt omfang. Det betyder at der forsat kan være behov for fjernundervisning i et eller flere fag, samt perioder af skoledagen
 • At der for 9. og 10. klasserne er undervisning frem til sommerferien

Principperne udmøntes efter gældende sundhedsmæssige vejledninger fra blandt andet Sundhedsstyrelsen. Der vil desuden være behov for en koordinering med Ejendomsservice i forhold til rengøring og afhængig af Sundhedsstyrelsens vejledninger kan der være et behov udvidelse af voresbustransport ved NT. Derudover kan forventes et ekstra ressourceforbrug til vikarer samt eventuelt leje af telte, toiletter mv.

Principperne kan betyde reduceret skema for 0. til 5. klasserne i forhold den første fase af genåbningen. Der vil for de elever, der måtte have et behov være åben i SFO’ en frem til normal afslutning på skoledagen. Det betyder, at elever der ikke betaler for et SFO-tilbud stadig kan være på skolen i skolens åbningstid.

Skolens ledelse vil i samarbejde med lærere, eleverne og skolebestyrelsen finde en løsning på hvorledes afslutningen på folkeskolens 9. og 10. klasse kan afvikles på en højtidelige facon.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender førnævnte principper for genåbningens anden fase.

Personale

Ingen.

Beslutning

Principperne for genåbningen godkendes.

Til toppen


2. Genoptagelse af indsatsen for sårbare og udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS

Med baggrund i den seneste aftale regeringen har indgået omkring initiativer for sårbare og udsatte grupper og de seneste bekendtgørelser gældende fra den 1 maj 2020 om genåbning af indsatser i forbindelse med sårbare og udsatte børn og unge, skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om, hvilke dele af indsatserne for denne målgruppe, som skal genoptages i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 25. april 2020 indgået aftale omkring initiativer for sårbare og udsatte grupper og på baggrund af dette og de seneste bekendtgørelser, som er gældende fra den 1. maj 2020, om genåbning af indsatser i forbindelse med sårbare og udsatte børn og unge foreslås det, at Brønderslev Kommune genoptager dele af indsatserne for denne målgruppe.

Indsatser og foranstaltninger målrettet de mest udsatte børn og unge er genoptaget og har under hele nedlukningen hørt under de såkaldte kritiske funktioner. Det har været gældende, at disse funktioner har skullet forsøges løst uden fysisk kontakt, og kun de allermest sårbare har haft besøg for eksempel af en familiekonsulent.

For alle de funktioner/indsatser, der har med de mest udsatte at gøre, har Børne- og Familieområdet langsomt genåbnet til normale tilstande og fysisk fremmøde, jævnfør bekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1 maj.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt rådgivende tilbud helt eller delvist skal undlade at yde rådgivning eller ændre måden, hvorpå de ydes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at følgende indsatser genoptages på normal vis:

 • Mini-GPS
 • Pusterummet
 • Masken
 • Alle Børneterapeuternes tilbud
 • Alle individuelle forløb i Hegely
 • Dagbehandling i Hegely – i en eller anden form
 • Åben anonym i Hegely
 • Al supervision og matchbesøg i familieplejen
 • TSOP i familieplejen, så snart vi kan samle mere end 10 personer.
 • Individuelle samtaler i PPR samt øvrige PPR på sporet aktiviteter, der er målrettet det enkelte barn/unge

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at følgende indsatser er på stand-by til efter sommerferien:

 • Tværfaglig skoleteam
 • Tværfaglig småbørnsteam – skulle der være behov, kan der findes ad-hoc løsninger
 • Empowerment i Hegely
 • Cool Kids
 • COS-P
 • Skilsmissegrupper i dagtilbud og på skolerne
 • Forældreuddannelse i Sundhedsplejen
 • Familie-GPS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender fagforvaltningens forslag til indsatser, der genoptages på normal vis og indsatser, der er på stand-by til efter sommerferien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslagene godkendes.

Til toppen

Opdateret 13. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer