Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 5. oktober 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Til toppen


3. Fagforvaltningens håndtering af implementeringen af gennemsnitsmodellen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte fagforvaltningens praksis i forbindelse med implementeringen af gennemsnitsmodellen.

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. oktober 2020 blev en ny honoreringsmodel på familieplejeområdet godkendt. I forhold til implementeringen af en ny model, var der enighed om at anvende implementeringsmodel 2, hvor eksisterende plejeopgaver skulle overgå til den nye gennemsnitsmodel løbende. Dog skulle der ske en konkret vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model.

Fagforvaltningen har på nuværende tidspunkt haft 35 sager gennem honoreringsudvalget.

Udvalgsmedlem Peter H. S. Kristensen har henvendt sig til fagforvaltningen angående en eksisterende plejeopgave, der er behandlet i honoreringsudvalget. Fagforvaltningen har på baggrund af dialogen med Peter H. S. Kristensen brug for at afklare, om fagforvaltningen administrerer implementeringen af gennemsnitsmodellen, som Børne- og Skoleudvalget forventer.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at Børne- og Skoleudvalget drøfter:

  • Hvordan stiller fagforvaltningen sig, når der er uenighed mellem honoreringsudvalgets trinfastsættelse og plejefamilien i eksisterende plejeopgaver?
  • Hvilken tilgang forventer Børne- og Skoleudvalget, at fagforvaltningen har i forbindelse med trinfastsættelsen?
  • Hvilken kommunikation forventer Børne- og Skoleudvalget, at fagforvaltningen praktiserer i forbindelse med implementeringen?

Som bilag er vedlagt eksempel på følgeskrivelse til plejekontrakt, plejekontrakt og orienteringsbrev om trinfastsættelse af plejeopgave.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter punktet.

Beslutning

Drøftet. Dialogmøderne med plejefamilierne afholdes fremadrettet kun før trinfastsættelsen. Punktet genoptages på november mødet.

Bilag

Til toppen


4. Lukket punkt: Fagforvaltningens håndtering af implementeringen af gennemsnitsmodellen


Beslutning

Drøftet. Fagforvaltningen følger op på den kommunikation, praksis og proces, der er i forbindelse med trinfastsættelsen.

Til toppen


5. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 6. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer