Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 5. april 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Finansiering af Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids - og Kulturudvalget skal drøfte forslag til fremtidig sammensætning af det kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, at der inden udgangen af 1. kvartal 2018 skal udarbejdes et oplæg i forhold til det fremtidige økonomiske tilskud. Oplægget ønskes fremlagt således, at det kan drøftes og behandles politisk inden 1. juli 2018, da der skal tages hensyn til gældende frister for varsel af evt. ændringer i samarbejdsaftaler.

Byrådet besluttede, at driften af Museerne i Brønderslev Kommune er sikret for 2018 gennem et ikke statslig tilskud på 2 mio. kr. Det kommunale tilskud er sammensat af følgende:

Finansiering for 2018

Beløb

Fritids- og Kulturudvalgets budget 2018

1.316.840 kr.

Ekstra tilskud til Kultur - 1. årig bevilling

125.000 kr.

Overført fra anlægspuljen - 1. årig bevilling

250.000 kr.

Tilskud fra Ejendomsservice

24.000 kr.

Tilskud fra Kulturpuljen

205.000 kr.

Fritid og Kultur (ekstra tilskud i lighed med 2016 og 2017)

43.160 kr.

Total

1.964.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremrykket afklaring af fremtidig finansiering hvilket betyder, at fremtidig finansiering skal være godkendt inden 1. maj 2018.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det fremtidige kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune sammensættes således:

Finansiering 2019 og frem

Beløb

Fritids- og Kulturudvalget

1.616.000 kr.

Ejendomme og Service

24.000 kr.

Fleksjob tilskud - Central pulje

145.000 kr.

Fleksjob tilskud - Arbejdsmarked

215.000 kr.

Total

2.000.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer