Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. februar 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Tilskud til de selvejende haller for 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om tilskud for 2019 til de selvejende idræts- og svømmehaller i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

Der vedlægges til Fritids- og Kulturudvalgets orientering en oversigt over, hvorledes tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er beregnet for 2019.

Tilskuddene er beregnet i henhold til den samarbejdsaftale for de selvejende haller, som er godkendt af Byrådet den 2. september 2015, med virkning fra den 1. januar 2016.

Det bemærkes, at det ikke har været nødvendigt at reducere i hallernes fritidstimer, jævnfør samarbejdsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Navneændring for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Museerne i Brønderslev Kommunes navneændring.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har godkendt navneændring til Museum for Forsyning og Bæredygtighed MOSƧ’.

Museets nye strategi fokuserer museets arbejde på forsyning. Dette gøres gennem forskning i og formidling af opdyrkning og drift i henholdsvis Vildmosen, Sømosen og Storskoven og energiudvinding fra drift af møller. Udgangspunktet for forsyningshistorien er mennesker i samspil med natur og mennesker der samler sig for at sikre overlevelse og størst mulig succes. Samfundsdannelser – i moserne, i landsbyerne, omkring slottene, i købstaden - mennesker i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås.

For at forstå nutiden må man kende fortiden. Forsyning har gennem historien været en både hård og forurenende affære. Heldigvis er vi i Danmark gået forrest i udviklingen af mere bæredygtig forsyning, bæredygtig drift og bæredygtig levevis. MOSƧ’ fokus på forsyningshistorie rækker ikke kun ind i historien. Museet ønsker at anvende viden om fortiden til at skærpe menneskers fokus på og forståelse for bæredygtighed, forsyning, opdyrkning og drift nu og i fremtiden.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
  • Om bibliotekets deltagelse i den kommende valghandling
  • Om Kunstfonden - Udvalget drøfter emnet på mødet i marts

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer