Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 18. maj 2020
Lokale: Vituelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fræværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H.S. Kristensen var fræværende.

Til toppen


3. Genåbning af Ungdomsskolens aktiviteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til genåbning af Ungdomsskolens aktiviteter.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 7. maj 2020 meddelt, hvordan anden fase af genåbningen af Danmark kan forløbe som følge af Covid-19. Børne- og Undervisningsministeriet har den 10. maj udstedt retningslinjer for skoler og uddannelsesinstitutioner gældnede fra 18. maj 2020. Af retningslinjerne fremgår det, at alle Ungdomsskolens aktiviteter for elever i 0. - 10. klasse kan genåbnes, når der er truffet politiske beslutning om, at ophold for børnene i Ungdomsskolen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ungdomsskolen foreslår følgende plan for genåbning:

  1. Fra mandag, den 18. maj 2020 inkluderes 6. og 7. klasserne i Ungdomsskolens tre Fritidsklubber.
  2. Fra mandag den 25. maj 2020 genoptagelses knallertkørekortundervisning, øvrige almen undervisningsforløb samt genåbning af Ungdomsklubberne i Dronninglund, Brønderslev og Hjallerup.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Ungdomsskolens ledelse opstillet følgende principper for genåbningen:

  • At Fritidsklubberne udvider elevindtag med 6. og 7. klasser under de gældende vejledninger, som for de nuværende 4. – 5. klasses elever. Åbningstider i Fritidsklubber koordineres med skoledistrikterne i forhold til ringetider på de enkelte skoler. Fritidsklubberne vil fortsætte til og med juni måned, med én ekstra åbningstime pr. dag, da 4. – 7. klasses elever afslutter skoledag kl. 13, mod tidligere kl. 14.
  • At undervisning i almen fag og knallertkørekort tilrettelægges således, at vejledningerne fra bl.a. Sundhedsmyndighederne overholdes i videst muligt omfang. Der planlægges med at indhente ”efterslæbet” i knallertkørekort inden udgangen af juli. Ligeledes forsøges aflyste Almen fag, at blive gennemført i maj/juni måned (evt. enkelte fag som sommerskole i juli)
  • At Ungdomsklubberne åbnes med samme antal åbningsdage som planlagt, dog udvides sæsonlængden til og med juni måned mod tidligere kun til slutning af maj. Åbningen af ungdomsklubberne vil ske efter de gældende sundhedsmæssige retningslinjer.
  • At genåbning koordineres med Ejendomsservice i forhold til at kunne efterleve de sundhedsmæssige krav til rengøring.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender åbning af Ungdomsskolen med henvisning til ovenstående principper for genåbningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

De fremlagte principper for åbningen af ungdomsskolen godkendes.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer