Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 28. maj 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger søger om lokaletilskud ved flytning til Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger om flytning af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Den Folkeoplysende forening Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger har sine aktiviteter på adressen Agertoften 3, Flauenskjold, som de har lejet af Brønderslev Kommune.

Foreningen oplyser, at lokalerne efterhånden er blevet for trange og deres muligheder for udvikling ikke kan tilgodeses. Foreningen har gennem længere tid søgt efter nye lokaler i lokalområdet. For yderligere begrundelser henvises der til vedlagte ansøgning.

Det har resulteret i en lejeaftale med Flauenskjoldhallen om leje af værksted, lager og depot. Hallen ønsker et tættere samarbejde med foreningen, og de synergieffekter, det kan føre med sig.

Huslejen udgør kr. 42.000 om året, og er den samme, som foreningen betaler nu, så der søges ikke om mere i tilskud. Rødder og Vinger fik i 2018 et lokaletilskud på kr. 19.533, og foreningen søger derfor om at få det beløb flyttet med i forbindelse med en flytning af lokaler til Flauenskjold Hallen.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1, siger at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om lokaletilskud fra Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen godkendes

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 29. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer